VOGELNAMEN 4001 - 5000

Enkele opmerkingen over de samenstelling van de vogelnamen in het nederlands

Op de volgende 10 bladzijden vindt u de vogelnamen van alle vogels van de hele wereld in het nederlands. Sinds begin 2000 hebben wij de vogelnamen in het nederlands bijgehouden. In die dagen circuleerde er een digitale lijst met ruim 9000 namen, dwz ongeveer 95% van de oorspronkelijke Sibley & Monroe lijst. In de loop der jaren is die lijst steeds verder uitgebreid en afhankelijk van de bron worden er nu er zo'n 10 000 tot 13 000 soorten vogels onderkend. De meeste van die soorten zijn geen nieuw ontdekte soorten, maar soorten die oorspronkelijk als ondersoorten werden beschouwd en die later tot het soortenniveau werden verheven.

Met een heel scala van criteria en overwegingen is het niet eenvoudig te besluiten wanneer mee te gaan met de beslissing om een bepaalde ondersoort tot het soortenniveau te verheffen. In het World Institute for Conservation and Environment, WICE, zijn wij praktische mensen. Het doet er niet veel toe wat wij vinden, maar waarmee de vogelaar in het veld wordt geconfronteerd. Vogelaars gaan op stap met een vogelgids van een bepaald land en daarin komen ze de lijst van vogels tegen zoals die door de samenstellers van de lijst en de plaatselijke vogelaars wordt onderkend. Meestal is er maar éen gids per land voor de ontwikkelingslanden en het is dus zaak om in ieder geval bij die gidsen aan te sluiten. Wij hebben iedere keer een soort aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd indien die in een belangrijke nationale of streek-vogelgids vermeld stond. Daarmee zijn wij op het moment op 10 031 soorten en die lijst breidt zich geleidelijk uit. 

Bijgevolg, was de lijst met Nederlandse vogel namen verre van kompleet. Aan de hand van aanvullend internet onderzoek en vergelijkingen met namen in het Engels, Duits, Frans en Spaans, heb ik de lijst van vogelnamen aangevuld. Dit zijn geen vertalingen maar naamgevingen op basis van de meest voorkomende termen in de reeds bestaande lijst. Daarna heb ik de gehele lijst grammaticaal gehomogeniseerd volgens de meest gebruikte regels in de bestaande lijst. De belangrijksten zijn:

Aanéénschrijven van de naam, behalve voor wanneer er een bijvoeglijk naamwoord of een persoonsnaam aan voorafgaan. 

Meerwoordige namen hebben voor alle delen hoofdletters. 

De persoonsnaam van een naar een persoon vernoemde vogel wordt gevolgd door een "s" behalve voor namen eindigend op een uitgesproken klinker of een sisklank. In het geval van een klinker volgt een losse " 's ", bv. Raggi's Paradijsvogel; in het geval van een sisklank volgt en " ' ", bv. Finsch' Kortpootlijster. Het consequent doorvoeren van deze spellingsregels heeft tot nogal wat kleine veranderingen geleid. Dit komst omdat veel namen waarschijnlijk. tot stand zijn samengesteld door een veelheid van schrijvers, en dat niet iedereen bij de naamgeving goed heeft nagedacht over de Nederlandse spellingsregels. Aangezien we met vreemde talen werken kunnen de spellingsregels niet altijd helemaal doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld, volgens de uitspraak zou Wallace gevolgd moeten worden door een " ' ". Maar aangezien het gaat om een Engelse naam in de tweede naamvoud, waarop in het Engels een 's volgt die wordt uitgesproken als "is". In zo'n geval heb ik de vrijheid genomen om Wallace toch te laten volgen door " 's ". 

Ik heb ongetwijfeld nog wat foutjes over het hoofd gezien en heb daarom een Nederlandse Vogelnamen Forum gemaakt, waar iedereen zijn/haar opmerkingen of correcties kan meedelen. 

Verder hebben wij de vogel namen in: 

De vogellijsten per land kunt u bereiken vanaf deze link 

Veel plezier bij het vogelen.

Dr. Ir. Daan Vreugdenhil

 

 

 

NATURE WORLDWIDE: BIRDS

WORLD INSTITUTE FOR CONSERVATION & ENVIRONMENT, WICE

VOGELS DETERMINERENDV

Hi, my name is Daan Vreugdenhil; I have a PhD in conservation ecology and dedicated my career of 4 decades to conservation, for which I visited more than 80 countries and learned 6 languages. I have always felt that conservation is a passion, not a profession.

As a child, my father would take me on his bicycle into the meadows in Holland, where he taught me to identify birds and plants. I caught frogs, butterflies and lizards as pets. As a teenager, I joined a youth club for nature study; every weekend, my fellow club  members and I we rode our bikes to study in nature reserves. Little wonder, when time came, I studied ecology and natural resources management.

I never got over my love for nature, wild places, forests, deserts and wild animals. I still love hitting the trail, kayaking down a river, the wind in my ears when skiing down a slope or riding my bike. Often people ask me if I don't get tired of traveling. How can one ever get tired of the beauty of the bright colours of Indian Summer (autumn), the thrill of an eagle soaring in the sky, the thunder of Iguaçu Falls, the smell of flowers, a jubilant Sky Lark in the spring, Elephants roaming the plains. My entire life has been dedicated to nature conservation.

This website - the result of 15 years of unpaid work - is my gift to you, so you can follow me in my passion and carry on the flame of conservation. If this website in any way was useful to you, then I invite you to make a donation to the  Adopt A Ranger  Foundation. The Adopt A Ranger Foundation is my latest contribution in my quest to save 10% of our planet as a home for birds, other animals and plants. Help spread the word with your "FB likes", etc.

Vogels determineren

Voor vogels determineren en hun namen onthouden van vogels in het buitenland is het hebben van hun namen in je landstaal erg belangrijk. Hier vind je een lijst van alle vogels in het Nederlands. Ik had verscheidene jaren gezocht naar een goede lijst in het Nederlands, maar kon er geen vinden. Enkele spreadsheets op het internet gaven wel namen, maar taalkundig was het niet veel soeps: typefouten en gramatikaal niet erg konsequent.

 

Toen ben ik zelf maar aan de slag gegaan. Voor Spaans, Duits, Frans en Portugees waren er evenmin goede lijsten. In 3 talen bestonden er ruim 9000 soorten per taal, maar voor Portugees waren er alleen maar lijstjes voor Europa en delen van Afrika en Zuidamerika, totaal zo'n 3500 soorten.

 

Met Nederlands, Spaans, Duits en Frans, ben ik aan de slag gegaan door die aan te vullen en te verbeteren. Tenslotte zou het bijna even veel tijd kosten voor meerdere talen tegelijk als voor maar één. Niet dus, maar ja, ik was er nu eenmaal aan begonnen..... Maar om ook nog 6500 nieuwe namen te verzinnen voor de Portugees taligen werd me wat er gortig. Hopelijk staat er nog eens een ijverige Braziliaan of Portugees. In ieder geval voor u een complete lijst in het Nederlands. Hieronder nog een uitleg van de aanpak.

 

Happy birding, ofwel, Kijkers uit de tas en vogels determineren maar!

Daan Vreugdenhil

 

De namen van alle vogels van de hele wereld in the Nederlands

Opmerkingen over de samenstelling van de  namen van alle vogels van de wereld in het nederlands:

Op de volgende 10 bladzijden vindt u de namen van alle vogels van de hele wereld in het nederlands. Sinds begin 2000 hebben wij de namen van alle vogels in het nederlands bijgehouden. In die dagen circuleerde er een digitale lijst met ruim 9000 namen, dwz ongeveer 95% van de oorspronkelijke Sibley & Monroe lijst. In de loop der jaren is die lijst steeds verder uitgebreid en afhankelijk van de bron worden er nu er zo'n 10 000 tod 13 000 soorten vogels onderkend. De meeste van die soorten zijn  geen nieuw ontdekte soorten, maar soorten die oorspronkelijk ondersoorten werden geacht en later tot het soortenniveau werden verheven.

 

Met een heel scala van criteria en overwegingen is het niet eenvoudig te besluiten wanneer mee te gaan met de beslissing om een bepaalde ondersoort tot het soortenniveau te verheffen. In het World Institute for Conservation and Environment, WICE, zijn wij praktische mensen. Het doet er niet veel toe wat wij vinden, maar waarmee de vogelaar in het veld wordt geconfronteerd. Vogelaars gaan op stap met een vogelgids van een bepaald land en daarin komen ze de lijst van vogels tegen zoals die door de samenstellers van de lijst en de plaatselijke vogelaars wordt onderkend. Meestal is er maar éen gids per land voor de ontwikkelingslanden en het is dus zaak om in ieder geval bij die gidsen aan te sluiten. Wij hebben iedere keer een soort aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd indien die in een belangrijke nationale of streek-vogelgids vermeld stond. Daarmee zijn wij op het moment op 10 031 soorten en die lijst breidt zich geleidelijk uit. 

 

Bijgevolg, was de lijst met nederlandse vogel namen verre van kompleet. Aan de hand van aanvullend internet onderzoek en vergelijkingen met namen in het Engels, Duits, Frans en Spaans, heb ik de lijst van namen van alle vogels aangevuld. Dit zijn geen vertalingen maar naamgevingen op basis van de meest voorkomende termen in de reeds bestaande lijst. Daarna heb ik de gehele lijst gramatikaal gehomogeniseerd volgens de meest gebruikte regels in de bestaande lijst. De belangrijksten zijn:

  1. Aanéénschrijven van de vogelnaam, behalve voor wanneer er een bijvoegelijk naamwoord of een persoonsnaam aan voorafgaan. 

  2. Meer-woordige namen hebben voor alle delen hoofdletters. 

  3. De persoonsnaam van een naar een persoon vernoemde vogel wordt gevolgd door een "s" behalve voor namen eindigend op een uitgesproken klinker of een sisklank. In het geval van een klinker volgt een losse "  's ", bv. Raggi's Paradijsvogel; in het geval van een sisklank volgt en " ' ", bv. Finsch' Kortpootlijster. Het consequent doorvoeren van deze spellingsregels heeft tot nogal wat kleine veranderingen geleid. Dit komst omdat veel namen ws. tot stand zijn gekomen door de namen van een veelheid van schrijvers in één lijst op te nemen, waarbij iedere samensteller zij'n/haar eigen criteria gebruikte. Aangezien we met vreemde talen werken kunnen de spellingsregels niet altijd helemaal doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld, volgens de uitspraak zou Wallace gevolgd moeten worden door een " ' ". Maar aangezien het gaat om een Engelse vogelnaam in de tweede naamvoud, waarop in het engels een 's volgt die wordt uitgesproken als "is". In zo'n geval heb ik de vrijheid genomen om Wallace toch te laten volgen door " 's ". 

Ik heb ongetwijfeld nog wat foutjes over het hoofd gezien en zou opmerkingen en correcties graag per email vernemen.

 

Verder hebben wij de lijsten per vogelnaam in: 

De vogellijsten per land kunt u bereiken vanaf deze link 

 

Veel plezier bij het vogelen.

Dr. Ir. Daan Vreugdenhil

 

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma neglecta

Kermadecstormvogel

(Schlegel, 1863)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma externa

Witnekstormvogel

(Salvin, 1875)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma baraui

Barau's Stormvogel

(Jouanin, 1964)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma ultima

Murphy's Stormvogel

Murphy, 1949

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma solandri

Solanders Stormvogel

(Gould, 1844)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma macroptera

Langvleugelstormvogel

(Smith, A., 1840)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma magentae

Magentastormvogel

(Giglioli & Salvadori, 1869)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma lessonii

Witkopstormvogel

(Garnot, 1826)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

MadeiraStormvogel

Mathews, 1934

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma feae

Kaapverdische Stormvogel

(Salvadori, 1899)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma mollis

Donsstormvogel

(Gould, 1844)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma incerta

Schlegels Stormvogel

(Schlegel, 1863)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma cahow

Bermudastormvogel

(Nichols & Mowbray, 1916)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma hasitata

Zwartkapstormvogel

(Kuhl, 1820)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma heraldica

Salvins Stormvogel

CICONIIFORMES

Procellariidae

Halobaena caerulea

Blauwe Stormvogel

(Gmelin, 1789)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pachyptila vittata

Breedbekprion

(Forster, G., 1777)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pachyptila salvini

Salvins Prion

(Mathews, 1912)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pachyptila desolata

Antarctische Prion

(Gmelin, 1789)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pachyptila belcheri

Dunbekprion

(Mathews, 1912)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pachyptila turtur

Duifprion

(Kuhl, 1820)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pachyptila crassirostris

Dikbekprion

(Mathews, 1912)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Aphrodroma brevirostris

Kerguelenstormvogel

(Lesson, 1831)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Bulweria bulwerii

Bulwers Stormvogel

(Jardine & Selby, 1828)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Bulweria fallax

Jouanins Stormvogel

Jouanin, 1955

CICONIIFORMES

Procellariidae

Procellaria aequinoctialis

Witkinstormvogel

Linnaeus, 1758

CICONIIFORMES

Procellariidae

Procellaria conspicillata

Brilstormvogel

CICONIIFORMES

Procellariidae

Procellaria parkinsoni

Zwarte Stormvogel

Gray, G.R., 1862

CICONIIFORMES

Procellariidae

Procellaria westlandica

Westlandstormvogel

Falla, 1946

CICONIIFORMES

Procellariidae

Procellaria cinerea

Bruine Stormvogel

Gmelin, 1789

CICONIIFORMES

Procellariidae

Procellaria conspicillata

Bannermans Pijlstormvogel

Mathews & Iredale, 1915

CICONIIFORMES

Procellariidae

Calonectris diomedea

Kuhls Pijlstormvogel

(Scopoli, 1769)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Calonectris leucomelas

Gestreepte Pijlstormvogel

(Temminck, 1835)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Calonectris edwardsii

Kaapverdische Pijlstormvogel

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus pacificus

Wigstaartpijlstormvogel

(Gmelin, 1789)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus bulleri

Bullers Pijlstormvogel

Salvin, 1888

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus carneipes

Australische Grote Pijlstormvo

Gould, 1844

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus boydi

Kaapverdische Kleine Pijlstormvogel

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus mauretanicus

Vale Pijlstormvogel

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus newelli

Newells Pijlstormvogel

Henshaw, 1900

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus creatopus

Chileense Grote Pijlstormvogel

Coues, 1864

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus gravis

Grote Pijlstormvogel

(O'Reilly, 1818)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus griseus

Grauwe Pijlstormvogel

(Gmelin, 1789)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus tenuirostris

Dunbekpijlstormvogel

(Temminck, 1835)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus nativitatis

Kleine Wigstaartpijlstormvogel

Streets, 1877

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus puffinus

Noordse Pijlstormvogel

(Brunnich, 1764)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus yelkouan

Ostmediterrane vale pijlstormvogel

(Acerbi, 1827)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus auricularis

Townsends Pijlstormvogel

Townsend, C.H., 1890

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus opisthomelas

Zwartbuikpijlstormvogel

Coues, 1864

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus gavia

Vlinderpijlstormvogel

(Forster, J.R., 1844)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus huttoni

Huttons Pijlstormvogel

Mathews, 1912

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus lherminieri

Audubons Pijlstormvogel

Lesson, 1839

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus assimilis

Kleine Pijlstormvogel

Gould, 1838

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus atrodorsalis

Maskarenenpijlstormvogel

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus persicus

Perzische Pijlstormvogel

Hume, 1872

CICONIIFORMES

Procellariidae

Puffinus heinrothi

Heinroths Pijlstormvogel

Reichenow, 1919

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pelecanoides garnotii

Chileens Alkstormvogeltje

(Lesson, 1828)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pelecanoides magellani

Magelhaenalkstormvogeltje

(Mathews, 1912)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pelecanoides georgicus

Zuidgeorgische Alkstormvogeltj

Murphy & Harper, 1916

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pelecanoides urinatrix

Alkstormvogeltje

(Gmelin, 1789)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Phoebastria albatrus

Stellers Albatros

(Pallas, 1769)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Phoebastria immutabilis

Laysanalalbatros

(Rothschild, 1893)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Phoebastria irrorata

Galapagosalbatros

(Salvin, 1883)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Phoebastria nigripes

Zwartvoetalbatros

(Audubon, 1839)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Diomedea exulans

Grote Albatros

Linnaeus, 1758

CICONIIFORMES

Procellariidae

Diomedea amsterdamensis

Amsterdam Eilandalbatros

Roux et al., 1983

CICONIIFORMES

Procellariidae

Diomedea epomophora

Koningsalbatros

Lesson, 1825

CICONIIFORMES

Procellariidae

Phoebetria fusca

Zwarte Albatros

(Hilsenberg, 1822)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Phoebetria palpebrata

Roetkopalbatros

(Forster, J.R., 1785)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanites oceanicus

Wilsons Stormvogeltje

(Kuhl, 1820)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanites gracilis

Sierlijk Stormvogeltje

(Elliot, 1859)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Garrodia nereis

Grijsrugstormvogeltje

(Gould, 1841)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Pelagodroma marina

Bont Stormvogeltje

(Latham, 1790)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Fregetta tropica

Zwartbuikstormvogeltje

(Gould, 1844)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Fregetta grallaria

Witbuikstormvogeltje

(Vieillot, 1818)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Nesofregetta fuliginosa

Witkeelstormvogeltje

(Gmelin, 1789)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Hydrobates pelagicus

Stormvogeltje

(Linnaeus, 1758)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma microsoma

Dwergstormvogeltje

(Coues, 1864)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma tethys

Galapagosstormvogeltje

(Bonaparte, 1852)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma castro

Madeirastormvogeltje

(Harcourt, 1851)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma leucorhoa

Vaal Stormvogeltje

(Vieillot, 1818)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma monorhis

Chinees Stormvogeltje

(Swinhoe, 1867)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma macrodactyla

Guadeloupestormvogeltje

Bryant, 1887

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma tristrami

Tristrams Stormvogeltje

Salvin, 1896

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma markhami

Humboldts Stormvogeltje

(Salvin, 1883)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma matsudairae

Japans Stormvogeltje

Kuroda, 1922

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma melania

Zwart Stormvogeltje

(Bonaparte, 1854)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma homochroa

Californisch Stormvogeltje

(Coues, 1864)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma hornbyi

Gekraagd Stormvogeltje

(Gray, G.R., 1854)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Oceanodroma furcata

Parelgrijs Stormvogeltje

(Gmelin, 1789)

CICONIIFORMES

Acanthisittidae

Acanthisitta chloris

Geweervogel

(Sparrman, 1787)

CICONIIFORMES

Acanthisittidae

Xenicus longipes

Struikwinterkoning

(Gmelin, 1789)

CICONIIFORMES

Acanthisittidae

Xenicus gilviventris

Rotswinterkoning

Pelzeln, 1867

CICONIIFORMES

Acanthisittidae

Xenicus lyalli

Stephen Eilandrotswinterkoning

(Rothschild, 1894)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Thalassarche bulleri

Bullers Albatros

Rothschild, 1893

CICONIIFORMES

Procellariidae

Thalassarche cauta

Witkapalbatros

(Gould, 1841)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Thalassarche chlororhynchos

Geelneusalbatros

(Gmelin, 1789)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Thalassarche chrysostoma

Grijskopalbatros

(Forster, J.R., 1785)

CICONIIFORMES

Procellariidae

Thalassarche melanophris

Wenkbrauwalbatros

(Temminck, 1828)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta phayrei

Phayre's Pitta

(Blyth, 1863)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nipalensis

Blauwnekpitta

(Hodgson, 1837)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta soror

Blauwstuitpitta

Ramsay, R.G.W., 1881

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta oatesi

Roestkappitta

(Hume, 1873)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta schneideri

Schneiders Pitta

Hartert, 1909

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta caerulea

Reuzenpitta

(Raffles, 1822)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta cyanea

Blauwe Pitta

Blyth, 1843

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta guajana

Blauwstaartpitta

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta elliotii

Eliots Pitta

Oustalet, 1874

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta gurneyi

Gurney's Pitta

Hume, 1875

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta baudii

Blauwkoppitta

Muller & Schlegel, 1839

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta sordida

Kappitta

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta maxima

Grote Pitta

Muller & Schlegel, 1840

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta superba

Prachtpitta

Rothschild & Hartert, 1914

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta steerii

Steere's Pitta

(Sharpe, 1876)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta kochi

Kochs Pitta

Bruggemann, 1876

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta erythrogaster

Roodbuikpitta

Temminck, 1823

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta dohertyi

Sulapitta

Rothschild, 1898

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta arquata

Roodkoppitta

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta granatina

Granaatpitta

Temminck, 1830

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta venusta

Zwartkruinpitta

Muller, S., 1835

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta ussheri

Zwartrode Pitta

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta angolensis

Angolapitta

Vieillot, 1816

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta reichenowi

Groenborstpitta

Madarasz, 1901

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta brachyura

Negenkleurige Pitta

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Chinese Pitta

Temminck & Schlegel, 1850

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta moluccensis

Blauwvleugelpitta

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta megarhyncha

Mangrovepitta

Schlegel, 1863

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta elegans

Ornaatpitta

Temminck, 1836

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta iris

Regenboogpitta

Gould, 1842

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta versicolor

Australische Pitta

Swainson, 1825

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta anerythra

Zwartmaskerpitta

Rothschild, 1901

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Smithornis capensis

Kaapse Breedbek

(Smith, A., 1839)

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Smithornis sharpei

Grijskopbreedbek

Alexander, 1903

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Smithornis rufolateralis

Roodflankbreedbek

Gray, G.R., 1864

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Pseudocalyptomena graueri

Grauers Breedbek

Rothschild, 1909

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Corydon sumatranus

Sumatraanse Hapvogel

(Raffles, 1822)

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Cymbirhynchus macrorhynchos

Zwartrode Hapvogel

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Eurylaimus javanicus

Javaanse Hapvogel

Horsfield, 1821

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Eurylaimus ochromalus

Zwartgele Hapvogel

Raffles, 1822

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Eurylaimus samarensis

Visayanbreedbek

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Eurylaimus steerii

Filippijnse Hapvogel

Sharpe, 1876

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Serilophus lunatus

Wenkbrauwbreedbek

(Gould, 1834)

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Psarisomus dalhousiae

Papegaaibreedbek

(Jameson, 1835)

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Calyptomena viridis

Kleine Smaragdbreedbek

Raffles, 1822

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Calyptomena hosii

Prachtsmaragdbreedbek

Sharpe, 1892

PASSERIFORMES

Eurylaimidae

Calyptomena whiteheadi

Zwartkeelsmaragdbreedbek

Sharpe, 1888

PASSERIFORMES

Philepittidae

Philepitta castanea

Fluweelasitie

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Philepittidae

Philepitta schlegeli

Schlegels Asitie

Schlegel, 1867

PASSERIFORMES

Philepittidae

Neodrepanis coruscans

Langsnavelhoningasitie

Sharpe, 1875

PASSERIFORMES

Philepittidae

Neodrepanis hypoxanthus

Kortsnavelhoningasitie

Salomonsen, 1933

PASSERIFORMES

Sapayoidae

Sapayoa aenigma

Breedbekmanakin

Hartert, 1903

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mionectes striaticollis

Streepnekpipratiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mionectes olivaceus

Olijfstreeppipratiran

Lawrence, 1868

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mionectes oleagineus

Okerbuikpipratiran

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mionectes macconnelli

MacConnells Pipratiran

(Chubb, 1919)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mionectes rufiventris

Grijskappipratiran

Cabanis, 1846

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lepidothrix coeruleocapilla

Blauwkapmanakin

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lepidothrix coronata

Blauwkruinmanakin

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lepidothrix iris

Opaalkruinmanakin

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lepidothrix isidorei

Blauwstuitmanakin

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lepidothrix nattereri

Sneeuwkapmanakin

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lepidothrix serena

Witvoorhoofdmanakin

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lepidothrix suavissima

Oranjebuikmanakin

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lepidothrix vilasboasi

Goudkruinmanakin

Sick, 1959

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Leptopogon amaurocephalus

Bruinkapleptopogon

Tschudi, 1846

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Leptopogon rufipectus

Roodborstleptopogon

(Lafresnaye, 1846)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Leptopogon superciliaris

Grijskruinleptopogon

Tschudi, 1844

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Leptopogon taczanowskii

Inkaleptopogon

Hellmayr, 1917

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pseudotriccus pelzelni

Bronzen Dwergtiran

Taczanowski & Berlepsch, 1885

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pseudotriccus simplex

Bruinvoorhoofddwergtiran

(Berlepsch, 1901)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pseudotriccus ruficeps

Roodkopdwergtiran

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Poecilotriccus luluae

Luludwergtiran

Johnson and Jones, 2001

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Poecilotriccus ruficeps

Roodkruintodietiran

(Kaup, 1852)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Poecilotriccus capitalis

Zwartwitte Todietiran

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Poecilotriccus albifacies

Witwangtodietiran

(Blake, 1959)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Taeniotriccus andrei

Zwartkuiftodietiran

Berlepsch & Hartert, 1902

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus minor

Snethlage's Todietiran

(Snethlage, 1907)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus josephinae

Bootsnaveltodietiran

(Chubb, 1914)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus flammulatus

Gestreepte Todietiran

Berlepsch, 1901

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus diops

Teugelvlektodietiran

(Temminck, 1822)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus obsoletus

Bruinborsttodietiran

(Ribeiro, 1906)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus zosterops

Witoogtodietiran

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus orbitatus

Briltodietiran

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus iohannis

Johannestodietiran

(Snethlage, 1907)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus striaticollis

Streepnektodietiran

(Lafresnaye, 1853)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus nidipendulus

Groenrugtodietiran

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus spodiops

Grijsteugeltodietiran

(Berlepsch, 1901)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus margaritaceiventer

Witbuiktodietiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus minimus

Witkeeltodietiran

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus inornatus

Pelzelns Todietiran

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus granadensis

Zwartkeeltodietiran

(Hartlaub, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus rufigularis

Bruinkeeltodietiran

(Cabanis, 1873)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus cinnamomeipectus

Kaneelborsttodietiran

Fitzpatrick & O'Neill, 1979

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus mirandae

Geelborsttodietiran

(Snethlage, 1925)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus kaempferi

Bruinrugtodietiran

(Zimmer, 1953)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hemitriccus furcatus

Vorkstaarttodietiran

(Lafresnaye, 1846)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum senex

Bruinwangschoffelsnavel

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum russatum

Rosse Schoffelsnavel

(Salvin & Godman, 1884)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum plumbeiceps

Bruinkeelschoffelsnavel

Lafresnaye, 1846

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum latirostre

Roodteugelschoffelsnavel

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum fumifrons

Grijskapschoffelsnavel

Hartlaub, 1853

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum sylvia

Grijskeelschoffelsnavel

(Desmarest, 1806)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum maculatum

Gevlekte Schoffelsnavel

(Desmarest, 1806)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum poliocephalum

Grijskopschoffelsnavel

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum cinereum

Geelbuikschoffelsnavel

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum viridanum

Kortstaartschoffelsnavel

Hellmayr, 1927

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum nigriceps

Zwartkopschoffelsnavel

Sclater, P.L., 1855

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum pictum

Witkeelschoffelsnavel

Salvin, 1897

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum chrysocrotaphum

Geelbrauwschoffelsnavel

Strickland, 1850

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum calopterum

Goudvleugelschoffelsnavel

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Todirostrum pulchellum

Zwartrugschoffelsnavel

Sclater, P.L., 1874

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Corythopis torquata

Geringde Piepertiran

Tschudi, 1844

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Corythopis delalandi

Delalande's Piepertiran

(Lesson, 1830)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias fasciatus

Schubkopvliegenpikker

(Thunberg, 1822)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias zeledoni

Zeledonvliegenpikker

(Lawrence, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes beckeri

Bahialooftiran

Gonzaga & Pacheco, 1995

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias burmeisteri

Ruigpootvliegenpikker

Cabanis & Heine, 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias reiseri

Reiservlegenpikker

Hellmayr, 1905

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias virescens

Groene Vliegenpikker

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias sclateri

Streepbuikvliegenpikker

Berlepsch, 1901

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias urichi

Urichs Vliegenpikker

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias griseocapilla

Grijskruinvliegenpikker

Sclater, P.L., 1861

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias griseiceps

Dwergvliegenpikker

(Sclater & Salvin, 1871)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias plumbeiceps

Loodkruinvliegenpikker

(Lawrence, 1869)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias nigrocapillus

Monniksvliegenpikker

(Lafresnaye, 1845)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias cinereiceps

Grijskopvliegenpikker

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomyias uropygialis

Goudstuitvliegenpikker

(Lawrence, 1869)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Zimmerius vilissimus

Brilvliegenpikker

(Sclater & Salvin, 1859)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Zimmerius villarejoi

Villarejovliegenpikker

Alonso and Whitney, 2001

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Zimmerius improbus

Venelaanse Vliegenpikker

(Sclater & Salvin, 1871)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Zimmerius bolivianus

Boliviaanse Vliegenpikker

(Orbigny, 1840)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Zimmerius cinereicapillus

Roodsnavelvliegenpikker

(Cabanis, 1873)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Zimmerius gracilipes

Slankpootvliegenpikker

(Sclater & Salvin, 1867)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Zimmerius chrysops

Goudgezichtvliegenpikker

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Zimmerius viridiflavus

Goudwangvliegenpikker

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ornithion inerme

Witvleugelvliegenpikker

Hartlaub, 1853

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ornithion semiflavum

Geelbuikvliegenpikker

(Sclater & Salvin, 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ornithion brunneicapillum

Bruinkapvliegenpikker

(Lawrence, 1862)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Camptostoma imberbe

Chaparralvliegenpikker

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Camptostoma obsoletum

Geelkeelvliegenpikker

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phaeomyias murina

Wenkbrauwvliegenpikker

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Nesotriccus ridgwayi

Cocos Eilanden tiran

Townsend, C.H., 1895

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Capsiempis flaveola

Gele Looftiran

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Sublegatus arenarum

Salvinvliegenpikker

(Salvin, 1863)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Sublegatus obscurior

Donkere vliegenpikker

Todd, 1920

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Sublegatus modestus

Struikvliegenpikker

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Suiriri affinis

Veldvliegenpikker

(Burmeister, 1856)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Suiriri islerorum

Chapadavliegenpikker

Zimmer, Whittaker, and Oren, 2001

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Suiriri suiriri

Suiririvliegenpikker

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannulus elatus

Geelkruinvliegenpikker

(Shaw, 1790)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiopagis gaimardii

Boselenia

(Orbigny, 1840)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiopagis caniceps

Grijze Elenia

(Swainson, 1835)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiopagis olallai

Voorgebergteëlenia

Coopmans and Krabbe, 2000

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiopagis subplacens

Ecuadoraanse Elenia

(Sclater, P.L., 1861)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiopagis flavivertex

Geelkruinelenia

(Sclater, P.L., 1887)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiopagis cotta

Jamaicaelenia

(Gosse, 1849)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiopagis viridicata

Groene Elenia

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pseudelaenia leucospodia

Grijswitte Elenia

(Taczanowski, 1877)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia martinica

Witbuikelenia

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia flavogaster

Geelbuikelenia

(Thunberg, 1822)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia spectabilis

Grote Elenia

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia ridleyana

Ridley's Elenia

Sharpe, 1888

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia albiceps

Witkuifelenia

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia parvirostris

Kortsnavelelenia

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia strepera

Leigrijze Elaenia

Cabanis, 1883

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia mesoleuca

Witbuikelenia

(Deppe, 1830)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia gigas

Geschubde Elenia

Sclater, P.L., 1871

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia pelzelni

Bruine Elenia

Berlepsch, 1907

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia cristata

Kapelenia

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia ruficeps

Roodkruinelenia

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia chiriquensis

Kleine Elenia

Lawrence, 1865

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia frantzii

Bergelenia

Lawrence, 1865

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia obscura

Hooglandelenia

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia dayi

Duidaelenia

Chapman, 1929

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia pallatangae

Andeselenia

Sclater, P.L., 1861

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Elaenia fallax

Antilliaanse Elenia

Sclater, P.L., 1861

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mecocerculus leucophrys

Witkeeltachuri

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mecocerculus poecilocercus

Witstaarttachuri

(Sclater & Salvin, 1873)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mecocerculus hellmayri

Bruinstaarttachuri

Berlepsch, 1907

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mecocerculus calopterus

Roodvleugeltachuri

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mecocerculus minor

Guilbuiktachuri

(Taczanowski, 1879)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mecocerculus stictopterus

Witbandtachuri

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Serpophaga cinerea

Bergbeektachuri

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Serpophaga nigricans

Roettachuri

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Serpophaga hypoleuca

Riviertachuri

Sclater & Salvin, 1866

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Serpophaga subcristata

Witkuifachuri

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Serpophaga munda

Witbuikachuri

Berlepsch, 1893

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Inezia tenuirostris

Dunsnavelinezia

(Cory, 1913)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Inezia inornata

Grijskopinezia

(Salvadori, 1897)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Inezia subflava

Bruinkopinezia

(Sclater & Salvin, 1873)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Stigmatura napensis

Kleine Kwikstaarttiran

Chapman, 1926

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Stigmatura budytoides

Grote Kwikstaarttiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Uromyias agilis

Langstaartmeestiran

(Sclater, P.L., 1856)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Uromyias agraphia

Witbuikmeestiran

Chapman, 1919

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Anairetes alpinus

Grijsborstmeestiran

(Carriker, 1933)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Anairetes nigrocristatus

Zwartkuifmeestiran

Taczanowski, 1884

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Anairetes reguloides

Gestreepte Meestiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Anairetes flavirostris

Geelsnavelmeestiran

Sclater & Salvin, 1876

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Anairetes fernandezianus

Juan Fernandezmeestiran

(Philippi, 1857)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Anairetes parulus

Pluimmeestiran

(Kittlitz, 1830)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tachuris rubrigastra

Ornaattachuri

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Culicivora caudacuta

Puntstaarttiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Polystictus pectoralis

Baardtiran

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Polystictus superciliaris

Zilverbrauwtiran

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pseudocolopteryx sclateri

Kuifdoradito

(Oustalet, 1892)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pseudocolopteryx acutipennis

Smalvleugeldoradito

(Sclater & Salvin, 1873)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pseudocolopteryx dinellianus

Driebanddoradito

Lillo, 1905

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pseudocolopteryx flaviventris

Rietdoradito

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Euscarthmus meloryphus

Witbuikdwergtiran

Wied-Neuwied, 1831

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Euscarthmus rufomarginatus

Geelbuikdwergtiran

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes ophthalmicus

Zwartoorlooftiran

(Taczanowski, 1874)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes venezuelanus

Geelteugellooftiran

(Berlepsch, 1907)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes lanyoni

Antioquialooftiran

Graves, G.R., 1988

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes orbitalis

Brillooftiran

(Cabanis, 1873)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes poecilotis

Bonte Looftiran

(Sclater, P.L., 1862)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes eximius

Temmincks Looftiran

(Temminck, 1822)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes nigrifrons

Zwartvoorhoofdlooftiran

(Salvin & Godman, 1884)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes chapmani

Chapmans Looftiran

Gilliard, 1940

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes gualaquizae

Ecuadoraanse Borsteltiran

(Sclater, P.L., 1887)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes kronei

Restingalooftiran

Willis & Oniki, 1992

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes flaviventris

Geelbuiklooftiran

(Hartert, 1897)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes roquettei

Minas Geraislooftiran

Snethlage, 1928

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes paulistus

São Paulolooftiran

Ihering & Ihering, 1907

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes oustaleti

Oustalets Looftiran

(Sclater, P.L., 1887)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes difficilis

Witooglooftiran

(Ihering & Ihering, 1907)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes ceciliae

Langstaartlooftiran

Teixeira, 1987

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes ventralis

Vlekwanglooftiran

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes flavovirens

Panamese Looftiran

(Lawrence, 1862)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes virescens

Surinaamse Looftiran

Todd, 1925

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes superciliaris

Roodbrauwlooftiran

(Sclater & Salvin, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes sylviolus

Bruinringlooftiran

(Cabanis & Heine, 1859)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phylloscartes parkeri

Parkers Looftiran

Fitzpatrick & Stotz, 1997

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiornis albiventris

Witborstdwergtiran

(Berlepsch & Stolzmann, 1894

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiornis auricularis

Oorvlekdwergtiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiornis atricapillus

Zwartkapdwergtiran

(Lawrence, 1875)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiornis ecaudatus

Kortstaartdwergtiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lophotriccus pileatus

Schubkuifdwergtiran

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lophotriccus vitiosus

Dubbelbanddwergtiran

(Bangs & Penard, 1921)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lophotriccus eulophotes

Langkuifdwergtiran

Todd, 1925

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lophotriccus galeatus

Helmdwergtiran

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Atalotriccus pilaris

Bleekoogdwergtiran

(Cabanis, 1847)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Oncostoma cinereigulare

Mexicaanse Krombektiran

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Oncostoma olivaceum

Colombiaanse Krombektiran

(Lawrence, 1862)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cnipodectes subbrunneus

Schroefvleugeltiran

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Rhynchocyclus brevirostris

Brilbreedbektiran

(Cabanis, 1847)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Rhynchocyclus olivaceus

Groene Breedbektiran

(Temminck, 1820)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Rhynchocyclus pacificus

Pacifische Breedbektyran

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Rhynchocyclus fulvipectus

Bruine Breedbektiran

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tolmomyias sulphurescens

Groenkapbreedbektiran

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tolmomyias assimilis

Spiegelbreedbektiran

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tolmomyias poliocephalus

Grijskruinbreedbektiran

(Taczanowski, 1884)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tolmomyias flaviventris

Geelbuikbreedbektiran

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tolmomyias traylori

Oranjeoogbreedbektiran

Schulenberg & Parker, 1997

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Platyrinchus saturatus

Bruinkopbredbektiran

Salvin & Godman, 1882

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Platyrinchus cancrominus

Kortstaartbreedbektiran

Sclater & Salvin, 1860

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Platyrinchus mystaceus

Witkeelbreedbektiran

Vieillot, 1818

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Platyrinchus coronatus

Geelkapbreedbektiran

Sclater, P.L., 1858

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Platyrinchus flavigularis

Geelkeelbreedbektiran

Sclater, P.L., 1862

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Platyrinchus platyrhynchos

Witkuifbreedbektiran

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Platyrinchus leucoryphus

Roodvleugelbreedbektiran

Wied-Neuwied, 1831

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Onychorhynchus coronatus

Amazonekkroontiran

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Onychorhynchus occidentalis

Pacifische Kroontyran

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Onychorhynchus swainsoni

Atlantische Kroontyran

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiotriccus ornatus

Ornaattiran

(Lafresnaye, 1853)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiophobus flavicans

Goudtiran

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiophobus phoenicomitra

Oranjekuiftiran

(Taczanowski & Berlepsch, 1885)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiophobus inornatus

Carrikers Tiran

Carriker, 1932

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiophobus roraimae

Roraimariran

(Salvin & Godman, 1883)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiophobus pulcher

Goudborsttiran

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiophobus lintoni

Oranjebandtiran

Meyer de Schauensee, 1951

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiophobus ochraceiventris

Goudkeeltiran

(Cabanis, 1873)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiophobus fasciatus

Roesttiran

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiophobus cryptoxanthus

Olijfkuiftiran

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiobius erythrurus

Roodstaarttiran

Cabanis, 1847

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiobius villosus

Borsteltiran

Sclater, P.L., 1860

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiobius barbatus

Geelstuittiran

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiobius atricaudus

Zwartstaarttiran

Lawrence, 1863

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pyrrhomyias cinnamomea

Kaneeltiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hirundinea ferruginea

Kliptiran

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hirundinea bellicosa

Zwaluwtiran

(Vieillot, 1819)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cnemotriccus fuscatus

Vinktiran

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lathrotriccus euleri

Eulers Tiran

(Cabanis, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lathrotriccus griseipectus

Grijsborstfeetiran

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Aphanotriccus capitalis

Salvintiran

(Salvin, 1865)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Aphanotriccus audax

Nelsontiran

(Nelson, 1912)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xenotriccus callizonus

Gordeltiran

Dwight & Griscom, 1927

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xenotriccus mexicanus

Mexicaanse Kuiftiran

(Zimmer, 1938)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mitrephanes phaeocercus

Geelbuiktiran

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Mitrephanes olivaceus

Yungastiran

Berlepsch & Stolzmann, 1894

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus pertinax

Grote Piewie

Cabanis & Heine, 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus lugubris

Barrancapiewie

Lawrence, 1865

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus fumigatus

Leigrijze Piewie

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus ochraceus

Okerkleurige Piewie

Sclater & Salvin, 1869

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus sordidulus

Westelijke Bospiewie

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus virens

Oostelijke Bospiewie

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus cinereus

Spixpiewie

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus cooperi

Sparrenpiewie

(Nuttall, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus hispaniolensis

Hispaniolapiewie

(Bryant,H, 1867)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus pallidus

Jamaicapiewie

(Gosse, 1847)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus nigrescens

Zwarte Piewie

(Sclater & Salvin, 1880)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus albogularis

Witkeelpiewie

(Berlioz, 1962)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus caribaeus

Bruinbekpiewie

(Orbigny, 1839)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Contopus latirostris

Roestbuikpiewie

(Verreaux, J., 1866)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax flaviventris

Berkenfeetiran

(Baird & Baird, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax virescens

Beukenfeetiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax alnorum

Elzenfeetiran

Brewster, 1895

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax traillii

Wilgenfeetiran

(Audubon, 1828)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax albigularis

Witkeelfeetiran

Sclater & Salvin, 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax minimus

Kleine Feetiran

(Baird & Baird, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax hammondii

Sparrenfeetiran

(Xantus de Vesey, 1858)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax wrightii

Alsemfeetiran

Baird, S.F., 1858

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax oberholseri

Struikfeetiran

Phillips,AR, 1939

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax affinis

Dennenfeetiran

(Swainson, 1827)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax difficilis

Oeverfeetiran

Baird, S.F., 1858

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax occidentalis

Westelijke Tiran

Nelson, 1897

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax flavescens

Gele Feetiran

Lawrence, 1865

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax fulvifrons

Blonde Feetiran

(Giraud, 1841)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonax atriceps

Zwartkapfeetiran

Salvin, 1870

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Sayornis phoebe

Phoebe

(Shaw, 1790)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Sayornis saya

Say's Phoebe

(Bonaparte, 1825)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Sayornis nigricans

Zwarte Phoebe

(Swainson, 1827)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

Rode Tiran

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Silvicultrix frontalis

Kroontapuittiran

(Lafresnaye, 1847)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Silvicultrix jelskii

Jelki's Tapuittiran

(Taczanowski, 1883)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Silvicultrix diadema

Diadeemtapuittiran

(Hartlaub, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Silvicultrix pulchella

Goudbrauwtapuittiran

(Sclater & Salvin, 1876)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ochthoeca cinnamomeiventris

Grijsrugtapuittiran

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ochthoeca rufipectoralis

Roodborsttapuittiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ochthoeca fumicolor

Bruigrugtapuittiran

Sclater, P.L., 1856

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ochthoeca oenanthoides

D'Orbigny's Tapuittiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ochthoeca leucophrys

Witbrauwtapuittiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ochthoeca piurae

Piuratapuittiran

Chapman, 1924

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ochthoeca salvini

Tumbe's Tiran

Taczanowski, 1877

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Colorhamphus parvirostris

Patagonische Tapuittiran

(Darwin, 1839)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ochthornis littoralis

Vale Tapuittiran

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cnemarchus erythropygius

Roodstuitstruiktiran

(Sclater, P.L., 1853)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiotheretes striaticollis

Streepkeelstruiktiran

(Sclater, P.L., 1853)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiotheretes pernix

Santa Martastruiktiran

(Bangs, 1899)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiotheretes fumigatus

Roetkleurigestruiktiran

(Boissonneau, 1840)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiotheretes fuscorufus

Roodbuikstruiktiran

(Sclater & Salvin, 1876)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xolmis pyrope

Vuuroogmonjita

(Kittlitz, 1830)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xolmis cinerea

Grijze Monjita

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xolmis coronata

Zwartkruinmonjita

(Vieillot, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xolmis dominicana

Zwartwitte Monjita

(Vieillot, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xolmis rufiventris

Witschoudermonjita

(Vieillot, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xolmis velata

Witstuitmonjita

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xolmis irupero

Witte Monjita

(Vieillot, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xolmis rubetra

Roestrugmonjita

(Burmeister, 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xolmis salinarum

Salina Monjita

Nores & Yzurieta, 1979

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Agriornis montana

Zwartbekklauwiertiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Agriornis andicola

Witstaartklauwiertiran

Sclater, P.L., 1860

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Agriornis livida

Klauwiertiran

(Kittlitz, 1835)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Agriornis microptera

Grijsbuikklauwiertiran

Gould, 1839

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Agriornis murina

Patagonische Klauwiertiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Polioxolmis rufipennis

Roodvleugelstruiktiran

(Taczanowski, 1874)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola maculirostris

Leeuwerikgrondtiran

Orbigny & Lafresnaye, 1837

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola fluviatilis

Kleine Grondtiran

Sclater & Salvin, 1866

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola macloviana

Maskergrondtiran

(Garnot, 1829)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola capistrata

Teugelgrondtiran

(Burmeister, 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola rufivertex

Roodnekgrondtiran

Orbigny & Lafresnaye, 1837

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola juninensis

Punagrondtiran

Taczanowski, 1884

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola albilora

Witbrauwgrondtiran

Lafresnaye, 1855

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola alpina

Rotsgrondtiran

(Jardine, 1849)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola cinerea

Grijze Grondtiran

Philippi & Landbeck, 1864

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola albifrons

Klifgrondtiran

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola flavinucha

Geelnekgrondtiran

Lafresnaye, 1855

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscisaxicola frontalis

Zwartkruingrondtiran

(Burmeister, 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscigralla brevicauda

Kortstaartveldtiran

Orbigny & Lafresnaye, 1837

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lessonia oreas

Salvins Negrito

(Sclater & Salvin, 1869)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lessonia rufa

Roodrugnegrito

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus striaticeps

Grauwe Moortiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus hudsoni

Patagonische Moortiran

Sclater, P.L., 1872

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus poecilocercus

Amazonemoortiran

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus signatus

Juninmoortiran

(Taczanowski, 1874)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus cyanirostris

Blauwsnavelmoortiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus poecilurus

Roodstaartmoortiran

(Sclater, P.L., 1862)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus orenocensis

Riviermoortiran

Berlepsch, 1884

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus aterrimus

Witvleugelmoortiran

Kaup, 1853

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus nigerrimus

Fluweelmoortiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Knipolegus lophotes

Kuifmoortiran

Boie, 1828

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Hymenops perspicillatus

Briltiran

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Fluvicola pica

Bonte Watertiran

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Fluvicola albiventer

Zwartrugwatertiran

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Fluvicola nengeta

Maskerwatertiran

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Arundinicola leucocephala

Witkopwatertiran

(Linnaeus, 1764)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Alectrurus tricolor

Hanestaarttiran

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Alectrurus risora

Wimpelstaarttiran

(Vieillot, 1824)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Gubernetes yetapa

Lintstaarttiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Satrapa icterophrys

Geelbrauwtiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Colonia colonus

Langstaarttiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Machetornis rixosus

Veetiran

(Vieillot, 1819)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Muscipipra vetula

Groefstaarttiran

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Attila phoenicurus

Roodstaartatilla

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Attila cinnamomeus

Kaneelatilla

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Attila torridus

Okeratilla

Sclater, P.L., 1860

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Attila citriniventris

Geelbuikatilla

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Attila bolivianus

Roestatilla

Lafresnaye, 1848

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Attila rufus

Grijskopatilla

(Vieillot, 1819)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Attila spadiceus

Goudstuitattila

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Casiornis rufa

Rosse Casiornis

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Casiornis fusca

Grijskeelcasiornis

Sclater & Salvin, 1873

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Rhytipterna holerythra

Rosse Treurtiran

(Sclater & Salvin, 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Rhytipterna simplex

Grijze Treurtiran

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Rhytipterna immunda

Vaalbuiktreurtiran

(Sclater & Salvin, 1873)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Laniocera rufescens

Geelpluimtreurtiran

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Laniocera hypopyrra

Grauwe Treurtiran

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Sirystes sibilator

Sirystestiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus semirufus

Brandingtiran

Sclater & Salvin, 1878

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus yucatanensis

Yucatantiran

Lawrence, 1871

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus tuberculifer

Monnikskaptiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus barbirostris

Jamaicatiran

(Swainson, 1827)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus swainsoni

Swainsons Tiran

Cabanis & Heine, 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus venezuelensis

Venuzuelatiran

Lawrence, 1865

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus panamensis

Panamese Tiran

Lawrence, 1860

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus ferox

Kortkuiftiran

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus cephalotes

Taczanowski's Tiran

Taczanowski, 1879

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus phaeocephalus

Roetkruintiran

Sclater, P.L., 1860

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus apicalis

Zoomstaarttiran

Sclater & Salvin, 1881

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus cinerascens

Grijskeeltiran

(Lawrence, 1851)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus nuttingi

Bleekkeeltiran

Ridgway, 1882

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus crinitus

Grote Kuiftiran

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus tyrannulus

Cayennetiran

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus nugator

Grenadatiran

Riley, 1904

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus magnirostris

Galapagostiran

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus validus

Oranjestaarttiran

Cabanis, 1847

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus sagrae

La Sagra's Tiran

(Gundlach, 1852)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus stolidus

Dikkoptiran

(Gosse, 1847)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus antillarum

Puerto Ricotiran

(Bryant,H, 1866)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiarchus oberi

Bruinvleugeltiran

Lawrence, 1877

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Deltarhynchus flammulatus

Deltasnaveltiran

(Lawrence, 1875)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ramphotrigon megacephala

Wenkbrauwbreedbektiran

(Swainson, 1835)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ramphotrigon fuscicauda

Chapmans Breedbektiran

Chapman, 1925

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ramphotrigon ruficauda

Roodstaartbreedbektiran

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus niveigularis

Sneeuwkeelkoningstiran

Sclater, P.L., 1860

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus albogularis

Witkeelkoningstiran

Burmeister, 1856

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus melancholicus

Tropische Koningstiran

Vieillot, 1819

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus couchii

Texaanse Koningstiran

Baird, S.F., 1858

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus vociferans

Cassins Koningstiran

Swainson, 1826

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus crassirostris

Diksnavelkoningstiran

Swainson, 1826

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus verticalis

Arkansaskoningstiran

Say, 1823

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus forficatus

Zwaluwstaartkoningstiran

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus savana

Vorkstaartkoningstiran

Vieillot, 1808

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus tyrannus

Koningstiran

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus dominicensis

Grijze Koningstiran

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus caudifasciatus

Bahamakoningstiran

Orbigny, 1839

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannus cubensis

Cubaanse Koningstiran

Richmond, 1898

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Empidonomus varius

Bonte Tiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Griseotyrannus aurantioatrocristatus

Uruguaytiran

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyrannopsis sulphurea

Zwaveltiran

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Megarynchus pitangua

Bootsnaveltiran

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Conopias albovittata

Witringtiran

(Lawrence, 1862)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Conopias parva

Witringtiran

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Conopias trivirgata

Driestrepentiran

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Conopias cinchoneti

Geelringritan

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiodynastes hemichrysus

Goudbuiktiran

(Cabanis, 1861)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiodynastes chrysocephalus

Goudkruintiran

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiodynastes bairdii

Bairds Tiran

(Gambel, 1847)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiodynastes maculatus

Gestreepte Tiran

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiodynastes luteiventris

Witvoorhoofdtiran

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiozetetes cayanensis

Roestvleugeltiran

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiozetetes similis

Roodkruintiran

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiozetetes granadensis

Grijskruintiran

Lawrence, 1862

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Myiozetetes luteiventris

Kortsnaveltiran

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Legatus leucophaius

Piraattiran

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Philohydor lictor

Kleine Kiskadie

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

Grote Kiskadie

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phelpsia inornata

Witbaardtiran

(Lawrence, 1869)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Schiffornis major

Grote Schiffornis

Des Murs, 1856

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Schiffornis turdinus

Bronzen Schiffornis

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Schiffornis virescens

Groene Schiffornis

(Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xenopsaris albinucha

Witnektiran

(Burmeister, 1869)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus viridis

Groenrugbekarde

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus xanthogenys

Geelwangbekarde

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus versicolor

Gebandeerde Bekarde

(Hartlaub, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus cinnamomeus

Kaneelbekarde

Lawrence, 1861

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus castaneus

Kastanjebekarde

(Jardine & Selby, 1827)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus polychopterus

Witvleugelbekarde

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus major

Mexicaanse Bekarde

(Cabanis, 1847)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus albogriseus

Eksterbekarde

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus marginatus

Zwartkapbekarde

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus surinamus

Cayennebekarde

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus rufus

Grijze Bekarde

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus spodiurus

Leikleurige Bekarde

Sclater, P.L., 1860

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus aglaiae

Grote Bekarde

(Lafresnaye, 1839)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus homochrous

Vale Bekarde

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus minor

Roodkeelbekarde

(Lesson, 1830)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus niger

Jamaicaanse Bekarde

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pachyramphus validus

Kuifbekarde

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tityra cayana

Zwartstaarttityra

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tityra semifasciata

Maskertityra

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tityra inquisitor

Zwartkruintutyra

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phoenicircus nigricollis

Fluweelcotinga

Swainson, 1832

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phoenicircus carnifex

Rode Cotinga

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Laniisoma elegans

Klauwiercotinga

(Thunberg, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phibalura flavirostris

Zwaluwstaartcotinga

Vieillot, 1816

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tijuca atra

Zwartgouden Cotinga

Ferussac, 1829

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tijuca condita

Grijsvleugelcotinga

Snow, 1980

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Carpornis cucullatus

Zwartgele Besseneter

(Swainson, 1821)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Carpornis melanocephalus

Zwartgroene Besseneter

(Wied-Neuwied, 1820)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Doliornis sclateri

Sclaters Continga

Taczanowski, 1874

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Doliornis remseni

Kastanjebuikcotinga

Robbins, Rosenberg, & Molina, 1994

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ampelion rubrocristatus

Roodkuifcotinga

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ampelion rufaxilla

Roodkopcontinga

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phytotoma raimondii

Peruaanse Zaagvink

Taczanowski, 1883

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phytotoma rutila

Rosse Zaagvink

Vieillot, 1818

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phytotoma rara

Roodstaartzaagvink

Molina, 1782

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Zaratornis stresemanni

Witwangcotinga

Koepcke, 1954

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola riefferii

Groenzwarte Cotinga

(Boissonneau, 1840)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola intermedia

Zwartkopcotinga

Taczanowski, 1884

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola arcuata

Gebandeerde Cotinga

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola aureopectus

Goudbuikcotinga

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola jucunda

Oranjebuikcotinga

Sclater, P.L., 1860

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola lubomirskii

Zwartborstcotinga

Taczanowski, 1879

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola pulchra

Maskercotinga

(Hellmayr, 1917)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola chlorolepidota

Vuurkeelcotinga

Swainson, 1838

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola frontalis

Geelkeelcotinga

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola formosa

Prachtcotinga

(Hartlaub, 1849)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipreola whitelyi

Roodbandcotinga

Salvin & Godman, 1884

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ampelioides tschudii

Groengeschubde Cotinga

(Gray, G.R., 1846)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Iodopleura pipra

Roodkeeldwergcotinga

(Lesson, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Iodopleura isabellae

Witkeeldwergcotinga

Parzudaki, 1847

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Iodopleura fusca

Zwartkapdwergcotinga

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Calyptura cristata

Kuifcalyptura

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lipaugus subalaris

Grijsstaartpiha

Sclater, P.L., 1861

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lipaugus cryptolophus

Geelbuikpiha

(Sclater & Salvin, 1877)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lipaugus fuscocinereus

Grauwe Piha

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lipaugus uropygialis

Sikkelvleugelpiha

(Sclater & Salvin, 1876)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lipaugus vociferans

Schreeuwpiha

(Wied-Neuwied, 1820)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lipaugus unirufus

Rosse Piha

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lipaugus lanioides

Kaneelbuikpiha

(Lesson, 1844)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Lipaugus streptophorus

Rozekraagpiha

(Salvin & Godman, 1884)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Porphyrolaema porphyrolaema

Purperkeelcotinga

(Deville & Sclater, 1852)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cotinga amabilis

Azuurcotinga

Gould, 1857

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cotinga ridgwayi

Ridgway's Cotinga

Ridgway, 1887

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cotinga nattererii

Zwartbuikcotinga

(Boissonneau, 1840)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cotinga maynana

Purperkeelcotinga

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cotinga cotinga

Purperborstcotinga

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cotinga maculata

Gevlekte Cotinga

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cotinga cayana

Halsbandcotinga

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xipholena punicea

Pompadourcotinga

(Pallas, 1764)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xipholena lamellipennis

Witstaartcotinga

(Lafresnaye, 1839)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xipholena atropurpurea

Witvleugelcotinga

(Wied-Neuwied, 1820)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Carpodectes nitidus

Sneeuwcotinga

Salvin, 1865

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Carpodectes antoniae

Geelsnavelcotinga

Ridgway, 1884

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Carpodectes hopkei

Witte Cotinga

Berlepsch, 1897

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Conioptilon mcilhennyi

Zwartmaskercotinga

Lowery & O'Neill, 1966

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Gymnoderus foetidus

Kaalnekvruchtenkraai

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Haematoderus militaris

Karmozijnvruchtenkraai

(Shaw, 1792)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Querula purpurata

Purperkeelvruchtenkraai

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pyroderus scutatus

Roodkraagvruchtenkraai

(Shaw, 1792)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cephalopterus glabricollis

Penseelparasolvogel

Gould, 1851

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cephalopterus penduliger

Ecuadoraanse Parasolvogel

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Cephalopterus ornatus

Amazoneparasolvogel

Geoffroy Saint-Hilaire, 1809

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Perissocephalus tricolor

Capuchonvogel

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Procnias tricarunculata

Drielelklokvogel

(Verreaux & Verreaux, 1853)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Procnias alba

Witte Klokvogel

(Hermann, 1783)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Procnias averano

Baardklokvogel

(Hermann, 1783)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Procnias nudicollis

Naaktkeelklokvogel

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Rupicola rupicola

Oranje Rotshaan

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Rupicola peruviana

Rode Rotshaan

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Oxyruncus cristatus

Scherpsnavel

(Swainson, 1821)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipra aureola

Roodkruinmanakin

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipra fasciicauda

Bandstaartmanakin

Hellmayr, 1906

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipra filicauda

Draadmanakin

Spix, 1825

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipra mentalis

Geelbroekmanakin

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipra erythrocephala

Goudkopmanakin

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipra rubrocapilla

Roodkopmanakin

Temminck, 1821

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipra chloromeros

Breedstaartmanakin

Tschudi, 1844

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipra cornuta

Kuifmanakin

Spix, 1825

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Pipra pipra

Witkruinmanakin

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Antilophia galeata

Helmmanakin

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Antilophia bokermanni

Araripemanakin

Coelho & Silva, 1998

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Chiroxiphia linearis

Langstaartmanakin

(Bonaparte, 1838)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Chiroxiphia lanceolata

Lancetmanakin

(Wagler, 1830)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Chiroxiphia pareola

Prachtmanakin

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Chiroxiphia boliviana

Jungamanakin

Allen, 1889

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Chiroxiphia caudata

Zwaluwstaartmanakin

(Shaw, 1793)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Masius chrysopterus

Goudvleugelmanakin

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Ilicura militaris

Pijlstaartmanakin

(Shaw, 1809)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Corapipo gutturalis

Witkeelmanakin

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Corapipo altera

Witkraagmanakin

Hellmayr, 1906

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Corapipo leucorrhoa

Witbefmanakin

(Sclater, P.L., 1863)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Manacus candei

Witkraagmanakin

(Parzudaki, 1841)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Manacus aurantiacus

Oranjekraagmanakin

(Salvin, 1870)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Manacus vitellinus

Goudkraagmanakin

(Gould, 1843)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Manacus manacus

Bonte Manakin

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Machaeropterus pyrocephalus

Vuurkapmanakin

(Sclater, P.L., 1852)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Machaeropterus regulus

Gestreeote Manakin

(Hahn, 1819)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Machaeropterus deliciosus

Stompveermanakin

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Xenopipo atronitens

Zwarte Manakin

Cabanis, 1847

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Chloropipo unicolor

Atlasmanakin

Taczanowski, 1884

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Chloropipo uniformis

Roraimamanakin

Salvin & Godman, 1884

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Chloropipo holochlora

Groene Manakin

Sclater, P.L., 1888

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Chloropipo flavicapilla

Geelkopmanakin

(Sclater, P.L., 1852)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Neopipo cinnamomea

Kaneelmanakin

(Lawrence, 1869)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Heterocercus flavivertex

Geelkruinmanakin

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Heterocercus aurantiivertex

Oranjekruinmanakin

Sclater & Salvin, 1880

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Heterocercus linteatus

Vlamkruinmanakin

(Strickland, 1850)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Neopelma chrysocephalum

Geelkuiftiranmanakin

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Neopelma chrysolophum

Pinto's Tiranmanakin

Pinto, 1944

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Neopelma sulphureiventer

Geelbuiktiranmanakin

(Hellmayr, 1903)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Neopelma pallescens

Witbuiktiranmanakin

(Lafresnaye, 1853)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Neopelma aurifrons

Wieds Tiranmanakin

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyranneutes stolzmanni

Dwergtiranmanakin

(Hellmayr, 1906)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Tyranneutes virescens

Kleine Tiranmanakin

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Piprites pileatus

Zwartkapmanakin

(Temminck, 1822)

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Piprites griseiceps

Grijskopmanakin

Salvin, 1865

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Piprites chloris

Streepvleugelmanakin

(Temminck, 1822)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cymbilaimus lineatus

Zebramierklauwier

(Leach, 1814)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cymbilaimus sanctaemariae

Bamboemierklauwier

Gyldenstolpe, 1941

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Hypoedaleus guttatus

Vlekrugmierklauwier

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Batara cinerea

Reuzenmierklauwier

(Vieillot, 1819)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Mackenziaena severa

Kuifmierklauwier

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Mackenziaena leachii

Langstaartmierklauwier

(Such, 1825)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Frederickena viridis

Zwartkeelmierklauwier

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Frederickena unduligera

Marmermierklauwier

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Taraba major

Grote Mierklauwier

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Sakesphorus canadensis

Zwartkuifmierklauwier

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Sakesphorus cristatus

Camposmierklauwier

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Sakesphorus bernardi

Withalsmierklauwier

(Lesson, 1844)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Sakesphorus melanonotus

Zwartrugmierklauwier

(Sclater, P.L., 1855)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Sakesphorus melanothorax

Bandstaartmierklauwier

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Sakesphorus luctuosus

Rouwmierklauwier

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Biatas nigropectus

Witbaardmierklauwier

(Lafresnaye, 1850)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus doliatus

Gebandeerde Mierklauwier

(Linnaeus, 1764)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus multistriatus

Streepkuifmierklauwier

Lafresnaye, 1844

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus palliatus

Gestreepte Mierklauwier

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus bridgesi

Zwartkapmierklauwier

Sclater, P.L., 1856

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus nigriceps

Zwarte Mierklauwier

Sclater, P.L., 1869

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus praecox

Cochamierklauwier

Zimmer, 1937

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus nigrocinereus

Zwartgrijze Mierklauwier

Sclater, P.L., 1855

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus cryptoleucus

Castelnau's Mierklauwier

(Menegaux & Hellmayr, 1906)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus aethiops

Witschoudermierklauwier

Sclater, P.L., 1858

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus unicolor

Eenkleurige Mierklauwier

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus zarumae

Chapmans Mierklauwier

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus schistaceus

Leikleurige Mierklauwier

(Orbigny, 1835)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus tenuepunctatus

Fijngestreepte Mierklauwer

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus murinus

Grijze Mierklauwier

Sclater & Salvin, 1867

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus aroyae

Aroyomierklauwier

(Hellmayr, 1904)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus atrinucha

Westelijke Mierklauwier

Salvin & Godman, 1892

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus punctatus

Gevlekte Mierklauwier

(Shaw, 1809)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus insignis

Roraimamierklauwier

Salvin & Godman, 1884

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus amazonicus

Amazonemierklauwier

Sclater, P.L., 1858

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus caerulescens

Grijskapmierklauwier

Vieillot, 1816

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus torquatus

Roodvleugelmierklauwier

Swainson, 1825

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus ruficapillus

Roodkapmierklauwier

Vieillot, 1816

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Pygiptila stellaris

Vlekvleugelmierklauwier

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Megastictus margaritatus

Parelmierklauwier

(Sclater, P.L., 1855)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Neoctantes niger

Zwarte Dikbekmiervogel

(Pelzeln, 1859)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Clytoctantes alixii

Dikbekmiervogel

Elliot, 1870

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Clytoctantes atrogularis

Lanyondikbekmiervogel

Lanyon, Stotz, & Willard, 1990

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Xenornis setifrons

Vlekborstmierklauwier

Chapman, 1924

PASSERIFORMES

Furnariidae

Acrobatornis fonsecai

Acrobaatje

Pacheco, Whitney, & Gonzaga, 1996

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnistes anabatinus

Rosse Mierklauwier

Sclater & Salvin, 1860

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Dysithamnus stictothorax

Vlekkeelmiervireo

(Temminck, 1823)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Dysithamnus mentalis

Bosmiervireo

(Temminck, 1823)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Dysithamnus striaticeps

Streepkapmiervireo

Lawrence, 1865

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Dysithamnus puncticeps

Vlekkapvireo

Salvin, 1866

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Dysithamnus xanthopterus

Roodrugmiervireo

(Burmeister, 1856)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Dysithamnus leucostictus

Witgestreepte Mierklauwier

Sclater, P.L., 1858

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Dysithamnus plumbeus

Loodkleurige Mierklauwier

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Dysithamnus occidentalis

Chapmans Mierklauwier

Chapman, 1923

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnomanes ardesiacus

Noordelijke Grijskeelmiervireo

(Sclater & Salvin, 1868)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnomanes caesius

Temmincks Mierklauwier

(Temminck, 1820)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnomanes saturninus

Zuidelijke Grijskeelmierklauwier

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnomanes schistogynus

Blauwe Mierklauwier

Hellmayr, 1911

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula brachyura

Dwergmiersluiper

(Hermann, 1783)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula obscura

Kortsnavelmiersluiper

Zimmer, 1932

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula sclateri

Sclaters Miersluiper

Snethlage, 1912

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula snowi

Alagoas Miersluiper

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula klagesi

Klages' Miersluiper

Todd, 1927

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula ambigua

Geelkeelmiersluiper

Zimmer, 1932

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula surinamensis

Gestreepte Miersluiper

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula cherriei

Cherrie's Miersluiper

Berlepsch & Hartert, 1902

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula multostriata

Amazone Gestreepte Miersluiper

Sclater, P.L., 1858

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula pacifica

Pacifische Miersluiper

Hellmayr, 1911

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula longicauda

Langstaartmiersluiper

Berlepsch & Stolzmann, 1894

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula hauxwelli

Grijsbuikmiersluiper

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula guttata

Roodbuikmiersluiper

(Vieillot, 1825)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula gularis

Parelhalsmiersluiper

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula gutturalis

Bruinbuikmiersluiper

Sclater & Salvin, 1881

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula fulviventris

Marmerkeelmiersluiper

(Lawrence, 1862)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula leucophthalma

Witoogmiersluiper

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula haematonota

Grijsborstmiersluiper

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula fjeldsaai

Yasunímiersluiper

Krabbe, Isler, Whitney, Alvarez, & Greenfi, 1999

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula spodionota

Westelijke Miersluiper

Sclater & Salvin, 1880

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula ornata

Zwartkeelmiersluiper

(Sclater, P.L., 1853)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula erythrura

Roodstaartmiersluiper

Sclater, P.L., 1890

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula axillaris

Witflankmiersluiper

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula fluminensis

Rio de Janeiromiersluiper

Gonzaga, 1988

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula schisticolor

Leigrijze Miersluiper

(Lawrence, 1865)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula sunensis

Rio Sunomiersluiper

Chapman, 1925

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula longipennis

Langvleugelmiersluiper

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula minor

Salvadori's Miersluiper

Salvadori, 1864

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula iheringi

Iherings Miersluiper

Snethlage, 1914

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula grisea

Carrikers Miersluiper

Carriker, 1936

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula unicolor

Effen Miersluiper

(Menetries, 1835)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula behni

Behns Miersluiper

Berlepsch & Leverkuhn, 1890

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula urosticta

Witstaartmiersluiper

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula menetriesii

Bonte Miersluiper

(Orbigny, 1837)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmotherula assimilis

Pelzelns Miersluiper

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Dichrozona cincta

Bandrugmiervogel

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmorchilus strigilatus

Witbaardmiervogel

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus parkeri

Grijskeelmiersluiper

Davis & O'Neill, 1986

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus motacilloides

Crêmeborstkopmiersluiper

Taczanowski, 1874

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus atricapillus

Zwartpetkopmiersluiper

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus pileatus

Zwartkopmiersluiper

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus sellowi

Caatingamiersluiper

Whitney, Pacheco, Buzzetti, and Parrina, 2000

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus sticturus

Vlekstaartmiersluiper

Salvin, 1885

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus stictocephalus

Todds Miersluiper

Todd, 1927

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus gentryi

Gentry's Miersluiper

Whitney & Alonso, 1998

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus dorsimaculatus

Vlekrugmiersluiper

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus dugandi

Dugands Miersluiper

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus roraimae

Roraimamiersluiper

Hellmayr, 1903

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus pectoralis

Borstbandmiersluiper

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus longirostris

Langsnavelmiersluiper

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus axillaris

Geelborstmiersluiper

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Herpsilochmus rufimarginatus

Roodvleugelmiersluiper

(Temminck, 1822)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Microrhopias quixensis

Spikkelvleugelmiersluiper

(Cornalia, 1849)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Formicivora iheringi

Dunsnavelmiersluiper

Hellmayr, 1909

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Formicivora littoralis

Restingamiersluiper

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Formicivora grisea

Witbandmiersluiper

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Formicivora melanogaster

Zwartbuikmiersluiper

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Formicivora serrana

Bergmiersluiper

(Hellmayr, 1929)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Formicivora erythronotos

Roodrugmiersluiper

Hartlaub, 1852

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Formicivora rufa

Roestrugmiersluiper

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Drymophila ferruginea

Witbrauwmiervogel

(Temminck, 1822)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Drymophila rubricollis

Bertoni's Miervogel

(Bertoni,W, 1901)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Drymophila genei

Roodstaartmiervogel

(Filippi, 1847)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Drymophila ochropyga

Okerstuitmiervogel

(Hellmayr, 1906)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Drymophila devillei

Streepkopmiervogel

(Menegaux & Hellmayr, 1906)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Drymophila caudata

Langstaartmiervogel

(Sclater, P.L., 1855)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Drymophila malura

Temmincks Miervogel

(Temminck, 1825)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Drymophila squamata

Geschubde Miervogel

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Terenura maculata

Streepkapmiersluiper

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Terenura sicki

Oranjebuikmiersluiper

Teixeira & Gonzaga, 1983

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Terenura callinota

Grijswangmiersluiper

(Sclater, P.L., 1855)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Terenura humeralis

Roodschoudermiersluiper

Sclater & Salvin, 1880

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Terenura sharpei

Geelstuitmiersluiper

Berlepsch, 1901

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Terenura spodioptila

Grijsvleugelmiersluiper

Sclater & Salvin, 1881

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra cinerascens

Grijze Miervogel

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra brasiliana

Wigstaartmiervogel

Hellmayr, 1905

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra tyrannina

Tiranmiervogel

(Sclater, P.L., 1855)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra laeta

Willy's Miervogel

Todd, 1920

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra nigrescens

Moerasmiervogel

(Cabanis & Heine, 1859)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra ferdinandi

Ferdinands Miervogel

Snethlage, 1928

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra serva

Zwarte Miervogel

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra nigricans

Rouwmiervogel

Sclater, P.L., 1858

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra carbonaria

Rio Brancomiervogel

Sclater & Salvin, 1873

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra manu

Peruaanse Miervogel

Fitzpatrick & Willard, 1990

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra melanaria

Mato Grossomiervogel

(Menetries, 1835)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Cercomacra parkeri

Parkers Miervogel

Graves, G.R., 1997

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Pyriglena leuconota

Witrugvuuroog

(Spix, 1824)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Pyriglena leucoptera

Witschoudervuuroog

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Pyriglena atra

Swainsons Vuuroog

(Swainson, 1825)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Rhopornis ardesiaca

Bahiamiervogel

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmoborus leucophrys

Witbrauwmierkruiper

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmoborus lugubris

Asborstmierkruiper

(Cabanis, 1847)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmoborus myotherinus

Zwartmaskermierkruiper

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmoborus melanurus

Zwartstaartmierkruiper

(Sclater & Salvin, 1866)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Hypocnemis cantator

Orpheusmierkruiper

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Hypocnemis hypoxantha

Geelbrauwmierkruiper

Sclater, P.L., 1869

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Hypocnemoides melanopogon

Zwartkinmierkruiper

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Hypocnemoides maculicauda

Oevermierkruiper

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmochanes hemileucus

Zwartwitte Mierkruiper

(Sclater & Salvin, 1866)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Gymnocichla nudiceps

Kaalkopmiervogel

(Cassin, 1850)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Sclateria naevia

Mangrovemiervogel

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Percnostola rufifrons

Roetkopmiervogel

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Percnostola schistacea

Leigrijze Miervogel

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Percnostola leucostigma

Vlekvleugelmiervogel

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Percnostola caurensis

Cauramiervogel

(Hellmayr, 1906)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Percnostola lophotes

Langkuifmiervogel

Hellmayr & Seilern, 1914

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza berlepschi

Korststaartmiervogel

(Hartert, 1898)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza longipes

Witbuikmiervogel

(Swainson, 1825)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza exsul

Bruinrugmiervogel

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza ferruginea

Roodrugmiervogel

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza ruficauda

Bruinkapmiervogel

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza loricata

Witbefmiervogel

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza squamosa

Schubbenmiervogel

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza laemosticta

Grijskruinmiervogel

Salvin, 1865

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza nigricauda

Esmeralda's Miervogel

Salvin & Godman, 1892

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza disjuncta

Yapacanamiervogel

Friedmann, 1945

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza pelzelni

Witwangmiervogel

Sclater, P.L., 1890

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza hemimelaena

Kastanjestaartmiervogel

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza hyperythra

Chamicurusmiervogel

(Sclater, P.L., 1855)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza melanoceps

Witschoudermiervogel

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza goeldii

Goeldi's Miervogel

(Snethlage, 1908)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza fortis

Roetkleurige Miervogel

(Sclater & Salvin, 1868)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza immaculata

Blauwmaskermiervogel

(Lafresnaye, 1845)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza griseiceps

Palamblammiervogel

(Chapman, 1923)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmeciza atrothorax

Zwartkeelmiervogel

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Pithys albifrons

Witpluimmiervogel

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Pithys castanea

Witmaskermiervogel

Berlioz, 1938

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Gymnopithys rufigula

Roodkeelmiervogel

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Gymnopithys bicolor

Witoormiervogel

(Lawrence, 1863)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Gymnopithys leucaspis

Witoormiervogel

(Sclater, P.L., 1855)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Gymnopithys lunulata

Ucayalimmiervogel

(Sclater & Salvin, 1873)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Gymnopithys salvini

Salvins Miervogel

(Berlepsch, 1901)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Myrmornis torquata

Bonte Mierlijster

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Rhegmatorhina melanosticta

Haarkuifmiervogel

(Sclater & Salvin, 1880)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Rhegmatorhina cristata

Kastanjekuifmiervogel

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Rhegmatorhina hoffmannsi

Witborstmiervogel

(Hellmayr, 1907)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Rhegmatorhina berlepschi

Harlekijnmiervogel

(Snethlage, 1907)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Rhegmatorhina gymnops

Naaktoogmiervogel

Ridgway, 1888

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Hylophylax naevioides

Vlekborstmiervogel

(Lafresnaye, 1847)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Hylophylax naevia

Bruinvlekmiervogel

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Hylophylax punctulata

Zilvervlekmiervogel

(Des Murs, 1856)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Hylophylax poecilinota

Schubrugmiervogel

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Phlegopsis nigromaculata

Roodoogmiertimalia

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Phlegopsis erythroptera

Roodvliegelmiertimalia

(Gould, 1855)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Skutchia borbae

Borbamiertimalia

(Hellmayr, 1907)

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Stymphalornis acutirostris

Moerasmiersluiper

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Phaenostictus mcleannani

Mcleannans Miervogel

(Lawrence, 1860)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geobates poecilopterus

Campoholengraver

(Wied-Neuwied, 1830)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta cunicularia

Gewone Holengraver

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta maritima

Grijze Holengraver

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta peruviana

Kustholengraver

Lafresnaye, 1847

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta punensis

Punaholengraver

Dabbene, 1917

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta saxicolina

Donkervleugelholengraver

Taczanowski, 1875

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta isabellina

Isabelholengraver

(Philippi & Landbeck, 1864)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta antarctica

Patagonische Holengraver

Landbeck, 1880

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta rufipennis

Roodbandholengraver

(Burmeister, 1860)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta crassirostris

Diksnavelholengraver

Sclater, P.L., 1866

PASSERIFORMES

Furnariidae

Geositta tenuirostris

Dunsnavelholengraver

(Lafresnaye, 1836)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Upucerthia harterti

Boliviaanse Aardkruiper

Berlepsch, 1892

PASSERIFORMES

Furnariidae

Upucerthia certhioides

Chacoaardkruiper

(Orbigny & Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Upucerthia ruficauda

Priemsnavelaardkruiper

(Meyen, 1834)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Upucerthia andaecola

Rotsaardkruiper

Orbigny & Lafresnaye, 1838

PASSERIFORMES

Furnariidae

Upucerthia serrana

Gestreepte Aardkruiper

Taczanowski, 1875

PASSERIFORMES

Furnariidae

Upucerthia dumetaria

Schubkeelaardkruiper

Geoffroy Saint-Hilaire, 1832

PASSERIFORMES

Furnariidae

Upucerthia albigula

Witkeelaardkruiper

Hellmayr, 1932

PASSERIFORMES

Furnariidae

Upucerthia jelskii

Jelski's Aardkruiper

(Cabanis, 1874)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Upucerthia validirostris

Chileense Aardkruiper

(Burmeister, 1861)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes fuscus

Bandvleugelwipstaart

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes comechingonus

Sierrawipstaart

Zotta & Gavio, 1944

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes pabsti

Langstaartwipstaart

Sick, 1969

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes oustaleti

Grijsflankwipstaart

Scott, 1900

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes olrogi

Olrogs Wipstaart

Nores & Yzurieta, 1979

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes excelsior

Grootsnavelwipstaart

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes patagonicus

Grijsbuikwipstaart

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes taczanowskii

Brandingwipstaart

Berlepsch & Stolzmann, 1892

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes nigrofumosus

Strandwipstaart

(Orbigny & Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes antarcticus

Zwarte Wipstaart

(Garnot, 1826)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes aricomae

Koningswipstaart

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes atacamensis

Witvleugelwipstaart

(Philippi, 1857)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cinclodes palliatus

Witbuikwipstaart

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Chilia melanura

Kuifchilia

(Gray, G.R., 1846)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Furnarius minor

Kleine Ovenvogel

Pelzeln, 1858

PASSERIFORMES

Furnariidae

Furnarius figulus

Witbandovenvogel

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Furnarius leucopus

Bleekpootovenvogel

Swainson, 1838

PASSERIFORMES

Furnariidae

Furnarius torridus

Bleeksnavelovenvogel

Sclater & Salvin, 1866

PASSERIFORMES

Furnariidae

Furnarius rufus

Rosse Ovenvogel

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Furnarius cristatus

Kuifovenvogel

Burmeister, 1888

PASSERIFORMES

Furnariidae

Sylviorthorhynchus desmursii

Nandoesluiper

Des Murs, 1847

PASSERIFORMES

Furnariidae

Aphrastura spinicauda

Doornstaartrayadito

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Aphrastura masafuerae

Masafuerarayadito

(Philippi & Landbeck, 1866)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura fuliginiceps

Bruinkapmeesstekelstaart

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura yanacensis

Bruine Meesstekelstaart

Carriker, 1933

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura platensis

La Platameesstekelstaart

Reichenbach, 1853

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura aegithaloides

Staartmeesstekelstaart

(Kittlitz, 1830)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura striolata

Paranameesstekelstaart

(Pelzeln, 1856)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura pileata

Roestkruinmeesstekelstaart

Sclater, P.L., 1881

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura xenothorax

Witbrauwmeesstekelstaart

Chapman, 1921

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura striata

Gestreepte Meesstekelstaart

(Philippi & Landbeck, 1863)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura andicola

Andesmeesstekelstaart

Sclater, P.L., 1870

PASSERIFORMES

Furnariidae

Leptasthenura setaria

Araucariameesstekelstaart

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schizoeaca perijana

Perijadistelstaart

Phelps, 1977

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schizoeaca coryi

Okerbrauwdistelstaart

(Berlepsch, 1888)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schizoeaca fuliginosa

Witkinstekelstaart

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schizoeaca griseomurina

Grijze Distelstaart

(Sclater, P.L., 1882)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schizoeaca palpebralis

Oogringdistelstaart

Cabanis, 1873

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schizoeaca vilcabambae

Vilcabambadistelstaart

Vaurie, Weske, & Terborgh, 1972

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schizoeaca helleri

Punadistelstaart

Chapman, 1923

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schizoeaca harterti

Zwartkeeldistelstaart

Berlepsch, 1901

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schizoeaca moreirae

Itatiaiastekelstaart

(Ribeiro, 1906)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Schoeniophylax phryganophila

Witwangstekelstaart

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis ruficapilla

Roodkapstekelstaart

Vieillot, 1819

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis frontalis

Roetkruinstekelstaart

Pelzeln, 1859

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis azarae

Azara's Stekelstaart

Orbigny, 1835

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis courseni

Apurimastekelstaart

Blake, 1971

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis albescens

Temmincks Stekelstaart

Temminck, 1823

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis spixi

Chiclistekelstaart

Sclater, P.L., 1856

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis brachyura

Leikleurige Stekelstaart

Lafresnaye, 1843

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis albigularis

Witkeelstekelstaart

Sclater, P.L., 1858

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis hypospodia

Grijsborststekelstaart

Sclater, P.L., 1874

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis infuscata

Pinto's Stekelstaart

Pinto, 1950

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis moesta

Rouwstekelstaart

Sclater, P.L., 1856

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis macconnelli

McConnells Stekelstaart

Chubb, 1919

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis cabanisi

Cabanisstekelstaart

Berlepsch & Leverkuhn, 1890

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis subpudica

Zilverkeelstekelstaart

Sclater, P.L., 1874

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis tithys

Zwartkopstekelstaart

Taczanowski, 1877

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis cinerascens

Grijsbuikstekelstaart

Temminck, 1823

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis propinqua

Witbuikstekelstaart

Pelzeln, 1859

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis hellmayri

Roudschouderstekelstaart

Reiser, 1905

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis maranonica

Maranonstekelstaart

Taczanowski, 1879

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis gujanensis

Cayennestekelstaart

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis albilora

Okerborststekelstaart

Pelzeln, 1856

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis rutilans

Rode Stekelstaart

Temminck, 1823

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis cherriei

Bruinkeelstekelstaart

Gyldenstolpe, 1930

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis chinchipensis

Chinchipestekelstaart

 

Bedankt voor het bezoeken van deze pagina over vogels determineren en namen## 4001 - 5000.

 

 

NATURE WORLDWIDE is the official website of the World Institute for Conservation and Environment, WICE. It is an integrated network of web sites dealing with different topics on nature, nature conservation and natural resources management. Read here why we created Nature Worldwide. Our Methodology explains how we produced our information. Our Web Map helps you find your way in the website and the sitemap has all pages. We made this website out of passion for conservation. We spent our own salaries and free time to gather the information and publish it on these websites, in total valuing hundreds of thousands of dollars of professional time. Nobody pays us to do this. We simply want to contribute to conservation. If you appreciate our work, PLEASE visit our site Adopt A Ranger and see how you can make a difference for conservation most effectively: By paying one day of the salary of a ranger, you will make a difference in conserving the lives of thousands of birds, other critters and entire forests. Check our sitemap. Enjoy!