NATURE WORLDWIDE: BIRDS

WORLD INSTITUTE FOR CONSERVATION & ENVIRONMENT, WICE

VOGELS IDENTIFICEREN

VOGELS ## 6001 - 7000DV

Hi, my name is Daan Vreugdenhil; I have a PhD in conservation ecology and dedicated my career of 4 decades to conservation, for which I visited more than 80 countries and learned 6 languages. I have always felt that conservation is a passion, not a profession.

As a child, my father would take me on his bicycle into the meadows in Holland, where he taught me to identify birds and plants. I caught frogs, butterflies and lizards as pets. As a teenager, I joined a youth club for nature study; every weekend, my fellow club  members and I we rode our bikes to study in nature reserves. Little wonder, when time came, I studied ecology and natural resources management.

I never got over my love for nature, wild places, forests, deserts and wild animals. I still love hitting the trail, kayaking down a river, the wind in my ears when skiing down a slope or riding my bike. Often people ask me if I don't get tired of traveling. How can one ever get tired of the beauty of the bright colours of Indian Summer (autumn), the thrill of an eagle soaring in the sky, the thunder of Iguaçu Falls, the smell of flowers, a jubilant Sky Lark in the spring, Elephants roaming the plains. My entire life has been dedicated to nature conservation.

This website - the result of 15 years of unpaid work - is my gift to you, so you can follow me in my passion and carry on the flame of conservation. If this website in any way was useful to you, then I invite you to make a donation to the  Adopt A Ranger  Foundation. The Adopt A Ranger Foundation is my latest contribution in my quest to save 10% of our planet as a home for birds, other animals and plants. Help spread the word with your "FB likes", etc.

Vogels identificeren

Voor vogels identificeren en hun namen onthouden van vogels in het buitenland is het hebben van hun namen in je landstaal erg belangrijk. Hier vind je een lijst van alle vogels in het Nederlands. Ik had verscheidene jaren gezocht naar een goede lijst in het Nederlands, maar kon er geen vinden. Enkele spreadsheets op het internet gaven wel namen, maar taalkundig was het niet veel soeps: typefouten en gramatikaal niet erg konsequent.

 

Toen ben ik zelf maar aan de slag gegaan. Voor Spaans, Duits, Frans en Portugees waren er evenmin goede lijsten. In 3 talen bestonden er ruim 9000 soorten per taal, maar voor Portugees waren er alleen maar lijstjes voor Europa en delen van Afrika en Zuidamerika, totaal zo'n 3500 soorten.

 

Met Nederlands, Spaans, Duits en Frans, ben ik aan de slag gegaan door die aan te vullen en te verbeteren. Tenslotte zou het bijna even veel tijd kosten voor meerdere talen tegelijk als voor maar één. Niet dus, maar ja, ik was er nu eenmaal aan begonnen..... Maar om ook nog 6500 nieuwe namen te verzinnen voor de Portugees taligen werd me wat er gortig. Hopelijk staat er nog eens een ijverige Braziliaan of Portugees. In ieder geval voor u een complete lijst in het Nederlands. Hieronder nog een uitleg van de aanpak.

 

Happy birding, ofwel, Kijkers uit de tas en vogels identificeren maar!

Daan Vreugdenhil

 

De namen van alle vogels van de hele wereld in the Nederlands

Opmerkingen over de samenstelling van de  namen van alle vogels van de wereld in het nederlands:

Op de volgende 10 bladzijden vindt u de namen van alle vogels van de hele wereld in het nederlands. Sinds begin 2000 hebben wij de namen van alle vogels in het nederlands bijgehouden. In die dagen circuleerde er een digitale lijst met ruim 9000 namen, dwz ongeveer 95% van de oorspronkelijke Sibley & Monroe lijst. In de loop der jaren is die lijst steeds verder uitgebreid en afhankelijk van de bron worden er nu er zo'n 10 000 tod 13 000 soorten vogels onderkend. De meeste van die soorten zijn  geen nieuw ontdekte soorten, maar soorten die oorspronkelijk ondersoorten werden geacht en later tot het soortenniveau werden verheven.

 

Met een heel scala van criteria en overwegingen is het niet eenvoudig te besluiten wanneer mee te gaan met de beslissing om een bepaalde ondersoort tot het soortenniveau te verheffen. In het World Institute for Conservation and Environment, WICE, zijn wij praktische mensen. Het doet er niet veel toe wat wij vinden, maar waarmee de vogelaar in het veld wordt geconfronteerd. Vogelaars gaan op stap met een vogelgids van een bepaald land en daarin komen ze de lijst van vogels tegen zoals die door de samenstellers van de lijst en de plaatselijke vogelaars wordt onderkend. Meestal is er maar éen gids per land voor de ontwikkelingslanden en het is dus zaak om in ieder geval bij die gidsen aan te sluiten. Wij hebben iedere keer een soort aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd indien die in een belangrijke nationale of streek-vogelgids vermeld stond. Daarmee zijn wij op het moment op 10 031 soorten en die lijst breidt zich geleidelijk uit. 

 

Bijgevolg, was de lijst met nederlandse vogel namen verre van kompleet. Aan de hand van aanvullend internet onderzoek en vergelijkingen met namen in het Engels, Duits, Frans en Spaans, heb ik de lijst van namen van alle vogels aangevuld. Dit zijn geen vertalingen maar naamgevingen op basis van de meest voorkomende termen in de reeds bestaande lijst. Daarna heb ik de gehele lijst gramatikaal gehomogeniseerd volgens de meest gebruikte regels in de bestaande lijst. De belangrijksten zijn:

  1. Aanéénschrijven van de vogelnaam, behalve voor wanneer er een bijvoegelijk naamwoord of een persoonsnaam aan voorafgaan. 

  2. Meer-woordige namen hebben voor alle delen hoofdletters. 

  3. De persoonsnaam van een naar een persoon vernoemde vogel wordt gevolgd door een "s" behalve voor namen eindigend op een uitgesproken klinker of een sisklank. In het geval van een klinker volgt een losse "  's ", bv. Raggi's Paradijsvogel; in het geval van een sisklank volgt en " ' ", bv. Finsch' Kortpootlijster. Het consequent doorvoeren van deze spellingsregels heeft tot nogal wat kleine veranderingen geleid. Dit komst omdat veel namen ws. tot stand zijn gekomen door de namen van een veelheid van schrijvers in één lijst op te nemen, waarbij iedere samensteller zij'n/haar eigen criteria gebruikte. Aangezien we met vreemde talen werken kunnen de spellingsregels niet altijd helemaal doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld, volgens de uitspraak zou Wallace gevolgd moeten worden door een " ' ". Maar aangezien het gaat om een Engelse vogelnaam in de tweede naamvoud, waarop in het engels een 's volgt die wordt uitgesproken als "is". In zo'n geval heb ik de vrijheid genomen om Wallace toch te laten volgen door " 's ". 

Ik heb ongetwijfeld nog wat foutjes over het hoofd gezien en zou opmerkingen en correcties graag per email vernemen.

 

Verder hebben wij de lijsten per vogelnaam in: 

De vogellijsten per land kunt u bereiken vanaf deze link 

 

Veel plezier bij het vogelen.

Dr. Ir. Daan Vreugdenhil

 

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis unirufa

Roeststekelstaart

Lafresnaye, 1843

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis whitneyi

Bahiastekelstaart

Pacheco & Gonzaga, 1995

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis castanea

Kastanjestekelstaart

Sclater, P.L., 1856

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis fuscorufa

Santa Martastekelstaart

Sclater, P.L., 1882

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis zimmeri

Roodbuikstekelstaart

Koepcke, 1957

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis erythrothorax

Roodborststekelstaart

Sclater, P.L., 1855

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis cinnamomea

Kaneelstekelstaart

Lafresnaye, 1843

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis stictothorax

Halsbandstekelstaart

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis candei

Zwartoorstekelstaart

Orbigny & Lafresnaye, 1838

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis kollari

Roodoorstekelstaart

Pelzeln, 1856

PASSERIFORMES

Furnariidae

Synallaxis scutata

Goudoorstekelstaart

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Furnariidae

Hellmayrea gularis

Witbrauwstekelstaart

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca erythrops

Roodwangstekelstaart

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca antisiensis

Streepwangstekelstaart

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca baroni

Barons Stekelstaart

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca henricae

Boliviaanse Stekelstaart

Maijer & Fjeldss, 1997

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca pallida

Vale Stekelstaart

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca henricae

Boliviaanse Stekelstaart

Maijer & Fjeldss, 1997

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca curtata

Grijsbrauwstekelstaart

(Sclater, P.L., 1870)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca demissa

Tepuistekelstaart

(Salvin & Godman, 1884

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca hellmayri

Streepkapstekelstaart

(Bangs, 1907)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca subcristata

Kuifstekelstaart

(Sclater, P.L., 1874)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca pyrrhophia

Streepkruinstekelstaart

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca obsoleta

Olijfkleurige Stekelstaart

(Reichenbach, 1853)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca marcapatae

Marcapatastekelstaart

Zimmer, 1935

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca albiceps

Witkruinstekelstaart

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca semicinerea

Grijskopstekelstaart

(Reichenbach, 1853)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca albicapilla

Vaalkopstekelstaart

(Cabanis, 1873)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca dissita

Coibastekelstaart

Wetmore, 1957

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca vulpina

Roodrugstekelstaart

(Pelzeln, 1856)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca vulpecula

Parkers Stekelstaart

(Sclater & Salvin, 1866)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca muelleri

Geschubde Stekelstaart

Hellmayr, 1911

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca gutturata

Gespikkelde Stekelstaart

(Orbigny & Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cranioleuca sulphurifera

Zwavelkeelstekelstaart

(Burmeister, 1869)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Certhiaxis cinnamomea

Geelkeelstekelstaart

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Certhiaxis mustelina

Roodwitte Stekelstaart

(Sclater, P.L., 1874)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes pyrrholeuca

Kleine Canastero

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes baeri

Kortsnavelcanastero

(Berlepsch, 1906)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes pudibunda

Canyoncanastero

(Sclater, P.L., 1874)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes ottonis

Gartepps Canastero

(Berlepsch, 1901)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes heterura

Iquicocastanero

(Berlepsch, 1901)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes huancavelicae

Bleekstaartcanastero

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes sclateri

Cordobacanastero

(Cabanis, 1873)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes cactorum

Cactuscanastero

Koepcke, 1959

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes modesta

Andescanastero

(Eyton, 1851)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes luizae

Cipocanastero

Vielliard, 1990

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes dorbignyi

Roodbuikcanastero

(Reichenbach, 1853)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes berlepschi

Berlepschcanastero

(Hellmayr, 1917)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes steinbachi

Steinbachs Canastero

(Hartert, 1909)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes humicola

Donkerstaartcanastero

(Kittlitz, 1830)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes patagonica

Patagonische Canastero

(Orbigny, 1839)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes humilis

Streepkeelcanastero

(Cabanis, 1873)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes wyatti

Streeprugcanastero

(Sclater & Salvin, 1871)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes anthoides

Vuurlandcanastero

(King, 1831)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes arequipae

Zwartvleugelcanastero

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes urubambensis

Urumbambacanastero

(Chapman, 1919)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes flammulata

Jardine's Canastero

(Jardine, 1850)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes virgata

Junincanastero

(Sclater, P.L., 1874)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes maculicauda

Vlekstaartcanastero

(Berlepsch, 1901)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Asthenes hudsoni

Hudsons Canastero

(Sclater, P.L., 1874)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripophaga cherriei

Orinococanastero

Berlepsch & Hartert, 1902

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripophaga macroura

Gestreepte Canastero

(Wied-Neuwied, 1821)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripophaga berlepschi

Berlepsch' Stekelkruin

Hellmayr, 1905

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripophaga fusciceps

Bruinkopstekelkruin

Sclater, P.L., 1889

PASSERIFORMES

Furnariidae

Siptornopsis hypochondriacus

Grote Canastero

(Salvin, 1895)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Phacellodomus rufifrons

Roodkapstekelkruin

(Wied-Neuwied, 1821)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Phacellodomus sibilatrix

Kleine Stekelkruin

Sclater, P.L., 1879

PASSERIFORMES

Furnariidae

Phacellodomus striaticeps

Schubkopstekelkruin

(Orbigny & Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Phacellodomus striaticollis

Spikkelborststekelkruin

(Orbigny & Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Phacellodomus ruber

Grote Stekelkruin

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Phacellodomus dorsalis

Roodrugstekelkruin

Salvin, 1895

PASSERIFORMES

Furnariidae

Phacellodomus erythrophthalmus

Roodoogstekelkruin

(Wied-Neuwied, 1821)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Phacellodomus maculipectus

Gevlekte Stekelkruin

PASSERIFORMES

Furnariidae

Clibanornis dendrocolaptoides

Rietstekelkruin

(Pelzeln, 1859)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Spartonoica maluroides

Dwergstekelstaart

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Phleocryptes melanops

Rietzangerstekelstaart

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Limnornis curvirostris

Kromsnavelrietkruiper

Gould, 1839

PASSERIFORMES

Furnariidae

Limnornis rectirostris

Rechtsnavelrietkruiper

Gould, 1839

PASSERIFORMES

Furnariidae

Anumbius annumbi

Sprokkelaar

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Coryphistera alaudina

Leeuwerikstruikloper

Burmeister, 1860

PASSERIFORMES

Furnariidae

Eremobius phoenicurus

Bandstaartdoornkruiper

Gould, 1839

PASSERIFORMES

Furnariidae

Siptornis striaticollis

Brilstekelstaart

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Metopothrix aurantiacus

Oranje Pluchekruin

Sclater & Salvin, 1866

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xenerpestes minlosi

Bandgrijsstaart

Berlepsch, 1886

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xenerpestes singularis

Streepkopgrijsstaart

(Taczanowski & Berlepsch, 1885)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Roraimia adusta

Roraimaboomloper

(Salvin & Godman, 1884)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Premnornis guttuligera

Roestvleugelboomloper

(Sclater, P.L., 1864)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Premnoplex brunnescens

Vlekborstboomloper

(Sclater, P.L., 1856)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Premnoplex tatei

Witkeelboomloper

Chapman, 1925

PASSERIFORMES

Furnariidae

Margarornis rubiginosus

Rode Boomloper

Lawrence, 1865

PASSERIFORMES

Furnariidae

Margarornis stellatus

Bruinvlekboomloper

Sclater & Salvin, 1873

PASSERIFORMES

Furnariidae

Margarornis bellulus

Schone Boomloper

Nelson, 1912

PASSERIFORMES

Furnariidae

Margarornis squamiger

Parelboomloper

(Orbigny & Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Lochmias nematura

Beekstekelstaart

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Pseudoseisura cristata

Kuifcachalote

(Spix, 1824)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Pseudoseisura lophotes

Bruine Cachalote

(Reichenbach, 1853)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Pseudoseisura gutturalis

Witkeelcachalote

(Orbigny & Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Pseudocolaptes lawrencii

Panamese Pluimoor

Ridgway, 1878

PASSERIFORMES

Furnariidae

Pseudocolaptes boissonneautii

Andespluimoor

(Lafresnaye, 1840)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Pseudocolaptes johnsoni

Pacifische Pluimoor

PASSERIFORMES

Furnariidae

Berlepschia rikeri

Palmkruiper

(Ridgway, 1887)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Ancistrops strigilatus

Haakbekbladspeurder

(Spix, 1825)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Cichlocolaptes leucophrus

Wenkbrauwboomjager

(Jardine & Selby, 1830)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Hyloctistes subulatus

Bosbladspeurder

(Spix, 1824)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Syndactyla guttulata

Gevlekte Bladspeurder

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Syndactyla subalaris

Gestreepte Bladspeurder

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Syndactyla rufosuperciliata

Geelbrauwbladspeurder

(Lafresnaye, 1832)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Syndactyla ruficollis

Roodnekbladspeurder

(Taczanowski, 1884)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Anabacerthia variegaticeps

Schubkeelbladspeurder

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Anabacerthia striaticollis

Bergbladspeurder

Lafresnaye, 1842

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor ruficaudatus

Roodstaartbladspeurder

(Orbigny & Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor pyrrhodes

Kaneelstuitbladspeurder

(Cabanis, 1848)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor dimidiatus

Roestrugbladspeurder

(Pelzeln, 1859)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor fuscipennis

Grijsvleugelbladspeurder

Salvin, 1866

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor erythrocercus

Roodstuitbladspeurder

(Pelzeln, 1859)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor ochrogaster

Okerbuikbladspeurder

Hellmayr, 1917

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor erythropterus

Roodvleugelbladspeurder

(Sclater, P.L., 1856)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor amaurotis

Witbrauwbladspeurder

(Temminck, 1823)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor lichtensteini

Lichtensteins Bladspeurder

Cabanis & Heine, 1859

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor rufus

Geelkapbladspeurder

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor atricapillus

Zwartkapbladspeurder

(Wied-Neuwied, 1821)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Philydor novaesi

Novaes' Bladspeurder

Teixeira & Gonzaga, 1983

PASSERIFORMES

Furnariidae

Simoxenops ucayalae

Ucayalibladspeurder

(Chapman, 1928)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Simoxenops striatus

La Pazkrombekbladspeurder

(Carriker, 1936)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Anabazenops fuscus

Witkraagbladspeurder

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripadectes ignobilis

Eenkleurige Boomjager

(Sclater & Salvin, 1879)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripadectes rufobrunneus

Streepborstboomjager

(Lawrence, 1865)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripadectes virgaticeps

Streepkopboomjager

Lawrence, 1874

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripadectes melanorhynchus

Zwartsnavelboomjager

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripadectes holostictus

Gestreepte Boomjager

(Sclater & Salvin, 1876)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripadectes flammulatus

Andesboomjager

(Eyton, 1849)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Thripadectes scrutator

Schubkeelboomjager

Taczanowski, 1874

PASSERIFORMES

Furnariidae

Automolus ochrolaemus

Bruinkeelbladspeurder

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Automolus dorsalis

Kuifbladspeurder

Sclater & Salvin, 1880

PASSERIFORMES

Furnariidae

Automolus infuscatus

Olijfrugbladspeurder

(Sclater, P.L., 1856)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Automolus leucophthalmus

Witoogbladspeurder

(Wied-Neuwied, 1821)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Automolus roraimae

Witkeelbladspeurder

Hellmayr, 1917

PASSERIFORMES

Furnariidae

Automolus melanopezus

Bruinstuitbladspeurder

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Automolus rubiginosus

Rosse Bladspeurder

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Automolus rufipileatus

Roodkruinbladspeurder

(Pelzeln, 1859)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Hylocryptus rectirostris

Dunbekbladspeurder

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Hylocryptus erythrocephalus

Roodkopbladspeurder

Chapman, 1919

PASSERIFORMES

Furnariidae

Sclerurus mexicanus

Bruinkeelbladkrabber

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Furnariidae

Sclerurus rufigularis

Kortsnavelkrabber

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Furnariidae

Sclerurus albigularis

Grijskeelbladkrabber

Sclater & Salvin, 1869

PASSERIFORMES

Furnariidae

Sclerurus caudacutus

Zwartstaartbladkrabber

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Sclerurus scansor

Roodborstbladkrabber

(Menetries, 1835)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Sclerurus guatemalensis

Schubkeelbladkrabber

(Hartlaub, 1844)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Heliobletus contaminatus

Priemsnavelxenops

Berlepsch, 1885

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xenops milleri

Roodstaartxenops

(Chapman, 1914)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xenops tenuirostris

Streepstaartxenops

Pelzeln, 1859

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xenops minutus

Sparrmanns Xenops

(Sparrman, 1788)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xenops rutilans

Gestreepte Xenops

Temminck, 1821

PASSERIFORMES

Furnariidae

Megaxenops parnaguae

Reuzenxenops

Reiser, 1905

PASSERIFORMES

Furnariidae

Pygarrhichas albogularis

Witkeelboomjager

(King, 1831)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocincla tyrannina

Tiranmuisspecht

(Lafresnaye, 1851)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocincla fuliginosa

Grijswangmuisspecht

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocincla turdina

Egaalkleurige muisspecht

(Lichtenstein, 1820)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocincla anabatina

Bruinvleugelmuisspecht

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocincla merula

Witkinmuissspecht

(Lichtenstein, 1820)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocincla homochroa

Rosse Muisspecht

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Deconychura longicauda

Langstaartmuisspecht

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Deconychura stictolaema

Vlekkeelmuisspecht

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Sittasomus griseicapillus

Grijze Muisspecht

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Glyphorynchus spirurus

Wigsnavelmuisspecht

(Vieillot, 1819)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Drymornis bridgesii

Sabelmuisspecht

(Eyton, 1850)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Nasica longirostris

Langsnavelmuisspecht

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrexetastes rufigula

Bruinkeelmuisspecht

(Lesson, 1844)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Hylexetastes stresemanni

Bandbuikmuisspecht

Snethlage, 1925

PASSERIFORMES

Furnariidae

Hylexetastes uniformis

Effen muisspecht

Hellmayr, 1909

PASSERIFORMES

Furnariidae

Hylexetastes perrotii

Roodsnavelmuisspecht

(Lafresnaye, 1844)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Hylexetastes brigidai

Brigida's Muisspecht

da Silva, Novaes, & Oren, 1996

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphocolaptes promeropirhynchus

Streepkopmuisspecht

(Lesson, 1840)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphocolaptes albicollis

Witkeelmuisspecht

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphocolaptes falcirostris

Baardmuisspecht

(Spix, 1824)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphocolaptes major

Grote Muisspecht

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocolaptes certhia

Gebandeerde Muisspecht

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocolaptes hoffmannsi

Hoffmanns Muisspecht

Hellmayr, 1909

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocolaptes picumnus

Blauwsnavelmuisspecht

Lichtenstein, 1820

PASSERIFORMES

Furnariidae

Dendrocolaptes platyrostris

Planaltomuisspecht

Spix, 1824

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus picus

Priemsnavelmuisspecht

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus necopinus

Zimmers Muisspecht

(Zimmer, 1934)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus obsoletus

Gestreepte Muisspecht

(Lichtenstein, 1820)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus ocellatus

Amazonemuisspecht

(Spix, 1824)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus spixii

Spix' Muisspecht

(Lesson, 1830)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus susurrans

Cacaomuisspecht

(Jardine, 1847)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus elegans

Druppelmuisspecht

(Pelzeln, 1868)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus pardalotus

Roodkeelmuisspecht

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus guttatus

Geelkeelmuisspecht

(Lichtenstein, 1820)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus flavigaster

Ivoorsnavelmuisspecht

Swainson, 1827

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus lachrymosus

Zwartgestreepte Muisspecht

(Lawrence, 1862)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus erythropygius

Gevlekte Muisspecht

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Xiphorhynchus triangularis

Olijfrugmuisspecht

(Lafresnaye, 1842)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Lepidocolaptes leucogaster

Witbuikmuisspecht

(Swainson, 1827)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Lepidocolaptes souleyetii

Streepkopmuisspecht

(Des Murs, 1849)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Lepidocolaptes angustirostris

Wenkbrauwmuisspecht

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Lepidocolaptes affinis

Vlekkruinmuisspecht

(Lafresnaye, 1839)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Lepidocolaptes squamatus

Geschubde Muisspecht

(Lichtenstein, 1822)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Lepidocolaptes fuscus

Kleine Muisspecht

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Lepidocolaptes lacrymiger

Bergbosmuisspect

PASSERIFORMES

Furnariidae

Lepidocolaptes albolineatus

Witstreepmuisspecht

(Lafresnaye, 1846)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Campylorhamphus pucherani

Wulpbekmuisspecht

(Des Murs, 1849)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Campylorhamphus trochilirostris

Kolibriemuisspecht

(Lichtenstein, 1820)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Campylorhamphus falcularius

Zwartsnavelmuisspecht

(Vieillot, 1823)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Campylorhamphus pusillus

Bruinsnavelmuisspecht

(Sclater, P.L., 1860)

PASSERIFORMES

Furnariidae

Campylorhamphus procurvoides

Kromsnavelmuisspecht

(Lafresnaye, 1850)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Formicarius colma

Roodkapmierlijster

Boddaert, 1783

PASSERIFORMES

Formicariidae

Formicarius moniliger

Mexicaanse Mierlijster

PASSERIFORMES

Formicariidae

Formicarius analis

Zwartkeelmierlijster

(Orbigny & Lafresnaye, 1837)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Formicarius rufifrons

Roodvoorhoofdmierlijster

Blake, 1957

PASSERIFORMES

Formicariidae

Formicarius nigricapillus

Zwartkopmierlijster

Ridgway, 1893

PASSERIFORMES

Formicariidae

Formicarius rufipectus

Roodborstmierlijster

Salvin, 1866

PASSERIFORMES

Formicariidae

Chamaeza campanisona

Kortstaartmierlijster

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Chamaeza nobilis

Gestreepte Mierlijster

Gould, 1855

PASSERIFORMES

Formicariidae

Chamaeza turdina

Schwarz' Mierlijster

(Cabanis & Heine, 1859)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Chamaeza meruloides

Suchs Mierlijster

Vigors, 1825

PASSERIFORMES

Formicariidae

Chamaeza ruficauda

Roodstaartmierlijster

(Cabanis & Heine, 1859)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Chamaeza mollissima

Gebandeerde Mierlijster

Sclater, P.L., 1855

PASSERIFORMES

Formicariidae

Pittasoma michleri

Zwartkruinmierpitta

Cassin, 1860

PASSERIFORMES

Formicariidae

Pittasoma rufopileatum

Roodkruinmierpitta

Hartert, 1901

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria squamigera

Geschubde Mierpitta

Prevost & Des Murs, 1846

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria gigantea

Reuzenmierpitta

Lawrence, 1866

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria excelsa

Grote Mierpitta

Berlepsch, 1893

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria varia

Bonte Koningsmierpitta

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria guatimalensis

Schubkapmierpitta

Prevost & Des Murs, 1846

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria alleni

Allens Mierpitta

Chapman, 1912

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria chthonia

Tachiramierpitta

Wetmore & Phelps, 1956

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria haplonota

Bruinrugmierpitta

Sclater, P.L., 1877

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria dignissima

Roestkeelmierpitta

Sclater & Salvin, 1880

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria eludens

Witkeelmierpitta

Lowery & O'Neill, 1969

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria kaestneri

Cundinamarcamierpitta

Stiles,FG, 1992

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria bangsi

Martamierpitta

Allen, 1900

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria ruficapilla

Roestkapmierpitta

Lafresnaye, 1842

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria watkinsi

Watkins Mierpitta

Chapman, 1919

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria ridgelyi

Jocotocomierpitta

Krabbe et al., 1999

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria andicola

Streepkopmierpitta

(Cabanis, 1873)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria rufocinerea

Tweekleurige Mierpitta

Sclater & Salvin, 1879

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria nuchalis

Roodnekmierpitta

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria carrikeri

Bleeksnavelmierpitta

Schulenberg & Williams, 1982

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria albigula

Grijsborstmierpitta

Chapman, 1923

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria flavotincta

Geelborstmierpitta

Sclater, P.L., 1877

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria hypoleuca

Roodrugmierpitta

Sclater, P.L., 1855

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria przewalskii

Przewalskimierpitta

Taczanowski, 1882

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria capitalis

Huanucomierpitta

Chapman, 1926

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria erythroleuca

Roodwitte Mierpitta

Sclater, P.L., 1874

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria griseonucha

Grijsnekmierpitta

Sclater & Salvin, 1871

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria rufula

Rosse Mierpitta

Lafresnaye, 1843

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria blakei

Kastanjebruine Mierpitta

Graves,GR, 1987

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria erythrotis

Roodoormierpitta

Sclater & Salvin, 1876

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria quitensis

Bergmierpitta

Lesson, 1844

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaria milleri

Caldasmierpitta

Chapman, 1912

PASSERIFORMES

Formicariidae

Hylopezus perspicillatus

Brilmierpitta

(Lawrence, 1861)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Hylopezus fulviventris

Zwartkapmierpitta

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Hylopezus auricularis

Zuidelijke Brilmierpitta

Gyldenstolpe, 1941

PASSERIFORMES

Formicariidae

Hylopezus berlepschi

Amazonian Antpitta

(Hellmayr, 1903)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Hylopezus dives

Zwartkapmierpitta

(Salvin, 1865)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Hylopezus macularius

Roodflankmierpitta

(Temminck, 1823)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Hylopezus ochroleucus

Vlekborstmierpitta

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Hylopezus nattereri

Gevlekte Buikmierpitta

(Pinto, 1937)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Myrmothera campanisona

Lijstermierpitta

(Hermann, 1783)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Myrmothera simplex

Bruinborstmierpitta

(Salvin & Godman, 1884)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaricula flavirostris

Okerborstdwergpitta

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaricula ferrugineipectus

Roestborstdwergmierpitta

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaricula nana

Grijskapdwergmierpitta

(Lafresnaye, 1842)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaricula loricata

Schubborstdwergmierpitta

(Sclater, P.L., 1857)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaricula peruviana

Piuradwergmierpitta

Chapman, 1923

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaricula ochraceifrons

Okerkapdwergmierpitta

Graves, O'Neill, & Parker, 1983

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaricula lineifrons

Chapmans Dwergmierpitta

(Chapman, 1924)

PASSERIFORMES

Formicariidae

Grallaricula cucullata

Roodkapdwergmierpitta

(Sclater, P.L., 1856)

PASSERIFORMES

Conophagidae

Conopophaga lineata

Rosse Muggeneter

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Conophagidae

Conopophaga aurita

Cayennemuggeneter

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Conophagidae

Conopophaga roberti

Zwartkopmuggeneter

Hellmayr, 1905

PASSERIFORMES

Conophagidae

Conopophaga peruviana

Grijskeelmuggeneter

Des Murs, 1856

PASSERIFORMES

Conophagidae

Conopophaga ardesiaca

Leigrijze Muggeneter

Orbigny & Lafresnaye, 1837

PASSERIFORMES

Conophagidae

Conopophaga castaneiceps

Roodkruinmuggeneter

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Conophagidae

Conopophaga melanops

Zwartwangmuggeneter

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Conophagidae

Conopophaga melanogaster

Zwartbuikmuggeneter

Menetries, 1835

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Pteroptochos tarnii

Zwartkeelturco

(King, 1831)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Pteroptochos megapodius

Chileense Turco

Kittlitz, 1830

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Pteroptochos castaneus

Bruinkeelturco

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scelorchilus albicollis

Witkeelpaculo

(Kittlitz, 1830)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scelorchilus rubecula

Roodkeeltapaculo

(Kittlitz, 1830)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Rhinocrypta lanceolata

Kuifgalito

(Geoffroy Saint-Hilaire, 1832

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Teledromas fuscus

Bruine Galito

(Sclater & Salvin, 1873

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Liosceles thoracicus

Roestbuiktapaculo

(Sclater, P.L., 1865)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Melanopareia torquata

Diadeemmaansluiper

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Melanopareia maranonica

Maranonmaansluiper

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Melanopareia maximiliani

Olijfkruinmaansluiper

(Orbigny, 1835)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Melanopareia elegans

Bonte Maansluiper

(Lesson, 1844)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Psilorhamphus guttatus

Druppeltapaculo

(Menetries, 1835)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Merulaxis ater

Borsteltapaculo

Lesson, 1831

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Merulaxis stresemanni

Stresemanns Tapaculo

Sick, 1960

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Eugralla paradoxa

Okerflanktapaculo

(Kittlitz, 1830)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Myornis senilis

Grijze Tapaculo

(Lafresnaye, 1840)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus unicolor

Salvins Tapaculo

Salvin, 1895

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus macropus

Grootpoottapaculo

Berlepsch & Stolzmann, 1896

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus femoralis

Roodbuiktapaculo

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus panamensis

Panamese Tapaculo

Chapman, 1915

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus vicinior

Narinotapaculo

Zimmer, 1939

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus argentifrons

Costaricaanse Tapaculo

Ridgway, 1891

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus acutirostris

Dunsnaveltapaculo

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus affinis

Ancashtapaculo

Zimmer, 1939

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus altirostris

Neveltapaculo

Zimmer, 1939

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus atratus

Noordelijke witkroontapaculo

Hellmayr, 1922

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus latebricola

Bruinstuittapaculo

Bangs, 1899

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus bolivianus

Zuidelijke Witkroontapaculo

Allen, 1889

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus canus

Paramotapaculo

Chapman, 1915

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus caracae

Caracastapaculo

Hellmayr, 1922

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus chocoensis

Chocótapaculo

Krabbe & Schulenberg, 1997

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus magellanicus

Andestapaculo

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus fuscus

Donkergrijzetapaculo

Gould, 1837

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus griseicollis

Andestapaculo

(Lafresnaye, 1840)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus infasciatus

Colombiaanse Tapaculo

Chapman, 1915

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus meridanus

Meridatapaculo

Hellmayr, 1922

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus superciliaris

Witbrauwtapaculo

Cabanis, 1883

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus parkeri

tapaculo

Krabbe & Schulenberg, 1997

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus parvirostris

Grauwe Tapaculo

Zimmer, 1939

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus robbinsi

Ecuadortapaculo

Krabbe & Schulenberg, 1997

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus sanctaemartae

Santa Marta Tapaculo

Chapman, 1915

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus speluncae

Muistapaculo

(Menetries, 1835)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus schulenbergi

Diadeemtapaculo

Whitney, 1994

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus iraiensis

Moerastapaculo

Bornschein, Reinert, & Pichorim, 1998

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus simonsi

Punatapaculo

Chubb, 1917

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus spillmanni

Spillmans Tapaculo

Stresemann, 1937

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus novacapitalis

Brasiliatapaculo

Sick, 1958

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus urubambae

Vilcabambatapaculo

Zimmer, 1939

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus zimmeri

Zimmers Tapaculo

Bond & Meyer de Schauensee, 1940

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus micropterus

Langstaarttapaculo

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus psychopompus

Bahíatapaculo

Teixeira & Carnevalli, 1989

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus indigoticus

Witborsttapaculo

(Wied-Neuwied, 1831)

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus chocoensis

Chocótapaculo

Krabbe & Schulenberg, 1997

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus parkeri

Bamboetapaculo

Krabbe & Schulenberg, 1997

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Scytalopus robbinsi

Ecuadoriaanse Tapaculo

Krabbe & Schulenberg, 1997

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Acropternis orthonyx

Zilverpareltapaculo

(Lafresnaye, 1843)

PASSERIFORMES

Climacteridae

Cormobates placens

Papoeakruiper

(Sclater, P.L., 1874)

PASSERIFORMES

Climacteridae

Cormobates leucophaeus

Witkeelkruiper

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Climacteridae

Climacteris affinis

Witbrauwkruiper

Blyth, 1864

PASSERIFORMES

Climacteridae

Climacteris erythrops

Roodbrauwkruiper

Gould, 1841

PASSERIFORMES

Climacteridae

Climacteris picumnus

Grijze Kruiper

Temminck, 1820

PASSERIFORMES

Climacteridae

Climacteris melanura

Zwartstaartkruiper

Gould, 1843

PASSERIFORMES

Climacteridae

Climacteris rufa

Rosse Kruiper

Gould, 1841

PASSERIFORMES

Menuridae

Menura alberti

Alberts Liervogel

Bonaparte, 1850

PASSERIFORMES

Menuridae

Menura novaehollandiae

Liervogel

Latham, 1802

PASSERIFORMES

Menuridae

Atrichornis rufescens

Rosse Doornkruiper

(Ramsay, E.P., 1867)

PASSERIFORMES

Menuridae

Atrichornis clamosus

Grote Doornkruiper

(Gould, 1844)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Ailuroedus buccoides

Witoorkatvogel

(Temminck, 1835)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Ailuroedus melanotis

Grijskopkatvogel

(Gray, G.R., 1858)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Ailuroedus crassirostris

Groene Katvogel

(Paykull, 1815)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Archboldia papuensis

Archbolds Prieelvogel

Rand, 1940

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Archboldia sanfordi

Sanfords Prieelvogel

Mayr & Gilliard, 1950

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Amblyornis inornatus

Bruine Tuiniervogel

(Schlegel, 1871)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Amblyornis macgregoriae

Goudkuiftuiniervogel

De Vis, 1890

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Amblyornis subalaris

Oranjekuiftuiniervogel

Sharpe, 1884

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Amblyornis flavifrons

Geelkuiftuiniervogel

Rothschild, 1895

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Prionodura newtoniana

Meiboombouwer

De Vis, 1883

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Sericulus aureus

Oranje Prieelvogel

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Sericulus bakeri

Adelberts Prieelvogel

(Chapin, 1929)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Sericulus chrysocephalus

Geelnekprieelvogel

(Lewin, 1808)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Ptilonorhynchus violaceus

Satijnblauwe Prieelvogel

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Scenopoeetes dentirostris

Bruine Katvogel

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Chlamydera guttata

Westelijke Prieelvogel

Gould, 1862

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Chlamydera maculata

Grijsnekprieelvogel

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Chlamydera nuchalis

Grijze Prieelvogel

(Jardine & Selby, 1830)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Chlamydera lauterbachi

Lauterbachs Prieelvogel

(Reichenow, 1897)

PASSERIFORMES

Ptilonorhynchidae

Chlamydera cerviniventris

Okerbuikprieelvogel

Gould, 1850

PASSERIFORMES

Maluridae

Clytomyias insignis

Roodkapelfje

Sharpe, 1879

PASSERIFORMES

Maluridae

Sipodotus wallacii

Wallace's Elfje

(Gray, G.R., 1862)

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus grayi

Breedsnavelelfje

(Wallace, 1862)

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus campbelli

Cambells Elfje

Schodde & Weatherly, 1982

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus alboscapulatus

Witschouderelfje

Meyer,AB, 1874

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus melanocephalus

Roodrugelfje

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus leucopterus

Witvleugelelfje

Dumont, 1824

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus cyaneus

Ornaatelfje

(Latham, 1783)

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus splendens

Prachtelfje

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus lamberti

Bont Elfje

Vigors & Horsfield, 1827

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus amabilis

Roestflankelfje

Gould, 1852

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus elegans

Roodvleugelelfje

Gould, 1837

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus pulcherrimus

Blauwborstelfje

Gould, 1844

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus coronatus

Purperkruinelfje

Gould, 1858

PASSERIFORMES

Maluridae

Malurus cyanocephalus

Keizerelfje

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Maluridae

Stipiturus ruficeps

Roodkapemoesluiper

Campbell, 1899

PASSERIFORMES

Maluridae

Stipiturus malachurus

Roodooremoesluiper

(Shaw, 1798)

PASSERIFORMES

Maluridae

Stipiturus mallee

Malleeëmoesluiper

Campbell, 1908

PASSERIFORMES

Maluridae

Amytornis barbatus

Harlekijngrassluiper

Favaloro & McEvey, 1968

PASSERIFORMES

Maluridae

Amytornis woodwardi

Zwartwitte Grassluiper

Hartert, 1905

PASSERIFORMES

Maluridae

Amytornis dorotheae

Dorothy's Grassluiper

(Mathews, 1914)

PASSERIFORMES

Maluridae

Amytornis striatus

Witkeelgrassluiper

PASSERIFORMES

Maluridae

Amytornis goyderi

Lake Eyregrassluiper

(Gould, 1875)

PASSERIFORMES

Maluridae

Amytornis textilis

Dikbekgrassluiper

(Dumont, 1824)

PASSERIFORMES

Maluridae

Amytornis purnelli

Bruine Grassluiper

(Mathews, 1914)

PASSERIFORMES

Maluridae

Amytornis housei

Zwarte Grassluiper

(Milligan, 1902)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela blasii

Ambonese Dwerghoningeter

(Salvadori, 1882)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela albigula

Witkinddwerghoningeter

Hartert, 1898

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela eques

Roodkindwerghoningeter

(Lesson & Garnot, 1827

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela obscura

Bruine Dwerghoningeter

Gould, 1843

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela cruentata

Rode Dwerghoningeter

Meyer,AB, 1875

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela nigrita

Zwarte Dwerghoningeter

Gray, G.R., 1858

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela pulchella

New Irelanddwerghoningeter

Salvadori, 1889

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela adolphinae

Arfakdwerghoningeter

Salvadori, 1876

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela kuehni

Wetardwerghoningeter

Rothschild, 1903

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela dammermani

Soembadwerghoningeter

Siebers, 1928

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela erythrocephala

Roodkopdwerghoningeter

Gould, 1840

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela chloroptera

Selawesidwerghoningeter

Walden, 1872

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela cineracea

Vale Dwerghoningeter

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela wakoloensis

Molukse Dwerghoningeter

Forbes,HO, 1883

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela boiei

Tanimbardwerghoningeter

(Muller, S., 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela sanguinolenta

Scharlaken Dwerghoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela caledonica

Nieuwcaledonische Dwerghoningeter

Forbes,WA, 1879

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela rubratra

Vuurdwerghoningeter

(Lesson, 1827)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela cardinalis

Kardinaaldwerghoningeter

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela chermesina

Karmozijndwerghoningeter

Gray, G.R., 1846

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela sclateri

Roodkeeldwerghoningeter

Forbes,WA, 1879

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela pammelaena

Donkerbruine Dwerghoningeter

Sclater, P.L., 1877

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela lafargei

Roodnekdwerghoningeter

Pucheran, 1853

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela eichhorni

Roodstuitdwerghoningeter

Rothschild & Hartert, 1901

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela melanocephala

Savodwerghoningeter

(Ramsay, E.P., 1879)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela malaitae

Malaitadwerghoningeter

Mayr, 1931

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela tristrami

Tristrams Dwerghoningeter

Ramsay, E.P., 1881

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela jugularis

Vuurborstdwerghoningeter

Peale, 1848

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela erythromelas

Vuurkopdwerghoningeter

Salvadori, 1881

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela vulnerata

Timordwerghoningeter

(Muller, S., 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myzomela rosenbergii

Zwartkopdwerghoningeter

Schlegel, 1871

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Certhionyx pectoralis

Zwartbandhoningeter

(Gould, 1841)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Certhionyx niger

Rouwhoningeter

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Certhionyx variegatus

Eksterhoningeter

Lesson, 1830

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Timeliopsis fulvigula

Groene Timaliahoningeter

(Schlegel, 1871)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Timeliopsis griseigula

Rosse Timaliahoningeter

(Schlegel, 1871)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melilestes megarhynchus

Langsnavelhoningeter

(Gray, G.R., 1858)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Stresemannia bougainvillei

Bougainvillehoningeter

(Mayr, 1932)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Glycichaera fallax

Brilvogelhoningeter

Salvadori, 1878

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera lombokia

Lombokhoningeter

(Mathews, 1926)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera argentauris

Zilveroorhoningeter

(Finsch, 1870)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera limbata

Balihoningeter

(Muller, S., 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera indistincta

Parkhoningeter

(Vigors & Horsfield, 1827)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera incana

Vanuatuhoningeter

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera squamata

Babarhoningeter

(Salvadori, 1878)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera alboauricularis

Lijsterhoningeter

(Ramsay, E.P., 1879)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera deningeri

Boeroehoningeter

(Stresemann, 1912)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera monticola

Ceramhoningeter

(Stresemann, 1912)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera flavicans

Timorese Honingeter

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichmera notabilis

Wetarhoningeter

(Finsch, 1898)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Trichodere cockerelli

Cape Yrokhoningeter

(Gould, 1869)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga montana

Salvadori's Honingeter

(Salvadori, 1880)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga mimikae

Mimikahoningeter

(Ogilvie-Grant, 1911)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga orientalis

Kleine Berghoningeter

(Meyer,AB, 1894)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga albonotata

Witgevlekte Honingeter

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga aruensis

Aroehoningeter

(Sharpe, 1884)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga analoga

Reichenbachs Honingeter

(Reichenbach, 1852)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga vicina

Tagulahoningeter

(Rothschild & Hartert, 1912)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga gracilis

Priemsnavelhoningeter

(Gould, 1866)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga notata

Torreshoningeter

(Gould, 1867)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga flavirictus

Geelsnavelhoningeter

(Salvadori, 1880)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga lewinii

Geeloorhoningeter

(Swainson, 1837)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga albilineata

Witbaardhoningeter

(White,HL, 1917)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Meliphaga reticulata

Rasterhoningeter

Temminck, 1820

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Guadalcanaria inexpectata

Guadalcanalhoningeter

Hartert, 1929

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Foulehaio carunculata

Fijihoningeter

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus subfrenatus

Zwartkeelhoningeter

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus obscurus

Loverhoningeter

(De Vis, 1897)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus frenatus

Bontbekhoningeter

(Ramsay, E.P., 1875)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus hindwoodi

Eungellahoningeter

(Longmore & Boles, 1983)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus chrysops

Kandavuhoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus versicolor

Wielewaalhoningeter

(Gould, 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus fasciogularis

Mangrovehoningeter

(Gould, 1854)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus virescens

Fluithoningeter

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus flavus

Citroenhoningeter

(Gould, 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus unicolor

Witsnavelhoningeter

(Gould, 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus leucotis

Witoorhoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus flavicollis

Geelkeelhoningeter

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus melanops

Geelpluimhoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus cratitius

Purperteugelhoningeter

(Gould, 1841)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus keartlandi

Grijskophoningeter

(North, 1895)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus flavescens

Gouden Honingeter

(Gould, 1840)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus fuscus

Brilhoningeter

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus plumulus

Groenkaphoningeter

(Gould, 1841)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus ornatus

Malleehoningeter

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Lichenostomus penicillatus

Witpluimhoningeter

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Xanthotis flaviventer

Taanborsthoningeter

(Lesson, 1828)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Xanthotis polygramma

Gevlekte Honingeter

(Gray, G.R., 1861)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Xanthotis macleayana

Bruinkaphoningeter

(Ramsay, E.P., 1875)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Xanthotis provocator

Kandavuhoningeter

(Layard,EL, 1875)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Oreornis chrysogenys

Goudwanghoningeter

Oort, 1910

PASSERIFORMES

Zosteropidae

Apalopteron familiare

Boninhoningeter

(Kittlitz, 1830)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melithreptus lunatus

Diadeemhoningeter

(Vieillot, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melithreptus affinis

Zwartkophoningeter

(Lesson, 1839)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melithreptus albogularis

Witkinhoningeter

Gould, 1848

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melithreptus gularis

Zwartkinhoningeter

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melithreptus validirostris

Tasmaanse Honingeter

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melithreptus brevirostris

Bruine Diadeemhoningeter

(Vigors & Horsfield, 1827)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Notiomystis cincta

Geelbandhoningeter

(Du Bus de Gisignies, 1839)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Pycnopygius ixoides

Rosse Honingeter

(Salvadori, 1878)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Pycnopygius cinereus

Marmerhoningeter

(Sclater, P.L., 1873)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Pycnopygius stictocephalus

Streepkaphoningeter

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melitograis gilolensis

Halmaheralederkop

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon meyeri

Dwerglederkop

Salvadori, 1878

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon inornatus

Timorlederkop

(Gray, G.R., 1846)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon kisserensis

Kisserlederkop

Meyer,AB, 1884

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon brassi

Mamberanolederkop

Rand, 1940

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon citreogularis

Kleine Lederkop

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon fuscicapillus

Morotailederkop

(Wallace, 1862)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon moluccensis

Boeroelederkop

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon subcorniculatus

Ceramlederkop

(Hombron & Jacquinot, 1841)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon buceroides

Timorese Helmlederkop

(Swainson, 1838)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon novaeguineae

Papoeahelmlederkop

(Muller, S., 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon albitorques

Manuslederkop

Sclater, P.L., 1877

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon cockerelli

Bismarcklederkop

Sclater, P.L., 1877

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon eichhorni

Eichorns Lederkop

Rothschild & Hartert, 1924

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon argenticeps

Witkruinlederkop

(Gould, 1840)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon corniculatus

Schreeuwlederkop

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Philemon diemenensis

Nieuwcaledonische Lederkop

(Lesson, 1831)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Ptiloprora plumbea

Loodkeelhoningeter

(Salvadori, 1894)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Ptiloprora meekiana

Meeks Honingeter

(Rothschild & Hartert, 1907)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Ptiloprora erythropleura

Roodflankhoningeter

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Ptiloprora mayri

Mayrs Honingeter

Hartert, 1930

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Ptiloprora guisei

Roodrughoningeter

(De Vis, 1894)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Ptiloprora perstriata

Zwartrughoningeter

(De Vis, 1898)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes fuscus

Roethoningeter

(De Vis, 1897)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes whitemanensis

Gilliards Honingeter

(Gilliard, 1960)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes nouhuysi

Kortbaardhoningeter

(Oort, 1910)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes princeps

Langbaardhoningeter

Mayr & Gilliard, 1951

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes ochromelas

Roodbrauwhoningeter

(Meyer,AB, 1875)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes leucostephes

Witmaskerhoningeter

(Meyer,AB, 1875)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes belfordi

Belfords Honingeter

(De Vis, 1890)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes rufocrissalis

Geelbrauwhoningeter

(Reichenow, 1915)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes foersteri

Forsters Honingeter

(Rothschild & Hartert, 1911)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes torquatus

Ornaathoningeter

Sclater, P.L., 1873

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melidectes sclateri

San Cristobalhoningeter

(Gray, G.R., 1870)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melipotes gymnops

Arfakhoningeter

Sclater, P.L., 1873

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melipotes fumigatus

Geelwanghoningeter

Meyer,AB, 1886

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Melipotes ater

Huonhoningeter

Rothschild & Hartert, 1911

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myza celebensis

Sulawesihoningzuiger

(Meyer & Wiglesworth, 1894)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Myza sarasinorum

Mengkokahoningzuiger

Meyer & Wiglesworth, 1895

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Gymnomyza viridis

Groene Honingeter

(Layard,EL, 1875)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Gymnomyza samoensis

Samoahoningeter

(Hombron & Jacquinot, 1841)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Gymnomyza aubryana

Nieuwcaledonische Honingeter

(Verreaux & Des Murs, 1860)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Moho braccatus

Kauai-Oo

(Cassin, 1855)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Moho apicalis

Oahu-Oo

Gould, 1860

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Moho bishopi

Bishops Oo

(Rothschild, 1893)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Moho nobilis

Hawaii-Oo

(Merrem, 1786)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Chaetoptila angustipluma

Kioea

(Peale, 1848)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Phylidonyris pyrrhoptera

Goudvleugelhoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Phylidonyris novaehollandiae

Witooghoningeter

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Phylidonyris nigra

Withalshoningeter

(Bechstein, 1811)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Phylidonyris albifrons

Witvoorhoofdhoningeter

(Gould, 1841)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Phylidonyris undulata

Gebandeerde Honingeter

(Sparrman, 1787)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Phylidonyris notabilis

Witbuikhoningeter

(Sharpe, 1899)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Phylidonyris melanops

Goudkruinhoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Ramsayornis modestus

Bruinwitte Honingeter

(Gray, G.R., 1858)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Ramsayornis fasciatus

Sperwerhoningeter

(Gould, 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Plectorhyncha lanceolata

Gestreepte Honingeter

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Conopophila albogularis

Roodborsthoningeter

(Gould, 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Conopophila rufogularis

Roodkeelhoningeter

(Gould, 1843)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Conopophila whitei

Blauwgrijze Honingeter

(North, 1910)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Grantiella picta

Bonte Honingeter

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Xanthomyza phrygia

Geschubde Honingeter

(Shaw, 1794)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Acanthorhynchus tenuirostris

Zwarthalshoningvogel

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Acanthorhynchus superciliosus

Roesthalshoningvogel

Gould, 1837

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Entomyzon cyanotis

Blauwwanghoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Manorina melanophrys

Belhoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Manorina melanotis

Zwartoorhoningeter

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Manorina melanocephala

Tuinhoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Manorina flavigula

Witstuithoningeter

(Gould, 1840)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Anthornis melanura

Maoribelhoningvogel

(Sparrman, 1786)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Acanthagenys rufogularis

Goudkeelhoningeter

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Anthochaera lunulata

Dwerghoningeter

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Anthochaera chrysoptera

Roodvleugelhoningeter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Anthochaera carunculata

Roodlelhoningeter

(Shaw, 1790)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Anthochaera paradoxa

Geellelhoningeter

(Daudin, 1800)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Prosthemadera novaeseelandiae

Toei

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Epthianura tricolor

Scharlaken Schijnpaapje

Gould, 1841

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Epthianura aurifrons

Oranje Schijnpaapje

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Epthianura crocea

Geelschijnpaapje

Castelnau & Ramsay, 1877

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Epthianura albifrons

Maskerschijnpaapje

(Jardine & Selby, 1828)

PASSERIFORMES

Meliphagidae

Ashbyia lovensis

Woestijnschijnpaapje

(Ashby, 1911)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Pardalotus punctatus

Gevlekte Diamantvogel

(Shaw, 1792)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Pardalotus quadragintus

Tasmaanse Diamantvogel

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Pardalotus rubricatus

Roodbrauwdiamantvogel

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Pardalotus striatus

Witvleugeldiamantvogel

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Dasyornis longirostris

Zwartkapborstelvogel

Gould, 1841

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Dasyornis brachypterus

Bruine Borstelvogel

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Dasyornis broadbenti

Rosse Borstelvogel

(McCoy, 1867)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Pycnoptilus floccosus

Loodsvogel

Gould, 1851

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Origma solitaria

Rotsstruikkruiper

(Lewin, 1808)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Oreoscopus gutturalis

Zwartkeelstruiksluiper

(De Vis, 1889)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Crateroscelis murina

Bruine Struiksluiper

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Crateroscelis nigrorufa

Zwartrosse Struiksluiper

(Salvadori, 1894)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Crateroscelis robusta

Bergstruiksluiper

(De Vis, 1898)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis citreogularis

Geelkeelstruiksluiper

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis frontalis

Witbrauwstruiksluiper

(Vigors & Horsfield, 1827)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis humilis

Tasmaanse Struiksluiper

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis keri

Athertonstruiksluiper

Mathews, 1920

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis beccarii

Beccari's Struiksluiper

Salvadori, 1874

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis virgatus

Sepikstruiksluiper

(Reichenow, 1915)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis nouhuysi

Grote Struiksluiper

Oort, 1909

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis magnirostris

Nachtegaalstruiksluiper

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis rufescens

Vogelkopstruiksluiper

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis perspicillatus

Bruinkopstruiksluiper

Salvadori, 1896

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis arfakianus

Grijsgroene Struiksluiper

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis papuensis

Papoeastruiksluiper

(De Vis, 1894)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Sericornis spilodera

Witbekstruiksluiper

(Gray, G.R., 1859)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthornis magnus

Tasmaanse Struiksluiper

(Gould, 1855)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Pyrrholaemus brunneus

Roodkeelstruiksluiper

Gould, 1841

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Chthonicola sagittatus

Pieperstruiksluiper

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Calamanthus campestris

Rosse Struiksluiper

(Gould, 1841)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Calamanthus fuliginosus

Gevlekte Struiksluiper

(Vigors & Horsfield, 1827)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Hylacola pyrrhopygia

Vuurstuitheidesluiper

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Hylacola cautus

Malleeheidesluiper

Gould, 1843

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza murina

Papoeadoornsnavel

(De Vis, 1897)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza katherina

Athertondoornsnavel

De Vis, 1905

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza pusilla

Bruine Doornsnavel

(Shaw, 1790)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza ewingii

Tasmaanse Doornsnavel

Gould, 1844

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza reguloides

Vaalstuitdoornsnavel

Vigors & Horsfield, 1827

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza inornata

Kaap Leeuwindoornsnavel

Gould, 1841

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza iredalei

Mulgadoornsnavel

Mathews, 1911

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza chrysorrhoa

Geelstuitdoornsnavel

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza uropygialis

Roodstuitdoornsnavel

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza nana

Gele Doornsnavel

Vigors & Horsfield, 1827

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza lineata

Twijgdoornsnavel

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Acanthiza robustirostris

Grijsrugdoornsnavel

Milligan, 1903

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Smicrornis brevirostris

Eucalyptushaantje

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone cinerea

Witstuitmangrovezanger

Salvadori, 1876

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone chloronotus

Witbuikmangrovezanger

Gould, 1843

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone palpebrosa

Zwartkeelmangrovezanger

Wallace, 1865

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone olivacea

Witkeelmangrovezanger

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone chrysogaster

Geelbuikmangrovezanger

Gray, G.R., 1858

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone magnirostris

Dikbekmangrovezanger

Gould, 1843

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone tenebrosa

Witoogmangrovezanger

(Hall, 1901)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone sulphurea

Goudbuikmangrovezanger

Wallace, 1864

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone inornata

Timormangrovezanger

Wallace, 1864

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone dorsalis

Roodflankmangrovezanger

Sclater, P.L., 1883

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone ruficollis

Boomvarenmangrovezanger

Salvadori, 1876

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone levigaster

Witbrauwmangrovezanger

Gould, 1843

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone fusca

Witstaartmangrovezanger

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone hypoxantha

Biakmangrovezanger

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone insularis

Lord Howeeilandmangrovezanger

Ramsay, E.P., 1879

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone mouki

Bruine Mangrovezanger

Mathews, 1912

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone modesta

Norfolk Eilandenmangrovezange

Pelzeln, 1860

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone igata

Maorimangrovezanger

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone albofrontata

Chatham Eilandmangrovezanger

Gray, G.R., 1844

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Gerygone flavolateralis

Vanuatumangrovezanger

(Gray, G.R., 1859)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Aphelocephala leucopsis

Zuidelijk Witgezicht

(Gould, 1841)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Aphelocephala pectoralis

Kastanjeborstwitgezicht

(Gould, 1871)

PASSERIFORMES

Pardalotidae

Aphelocephala nigricincta

Gebandeerde Witgezicht

(North, 1895)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Amalocichla sclateriana

Zijdestaartlijstervliegenvange

De Vis, 1892

PASSERIFORMES

Petroicidae

Amalocichla incerta

Korstaartlijstervliegenvanger

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Monachella muelleriana

Bergbeekvliegenvanger

(Schlegel, 1871)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Microeca fascinans

Witstuitvliegenvanger

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Microeca hemixantha

Tanimbarvliegenvanger

Sclater, P.L., 1883

PASSERIFORMES

Petroicidae

Microeca flavigaster

Geelbuikvliegenvanger

Gould, 1843

PASSERIFORMES

Petroicidae

Microeca griseoceps

Gele Vliegenvanger

De Vis, 1894

PASSERIFORMES

Petroicidae

Microeca flavovirescens

Aroevliegenvanger

Gray, G.R., 1858

PASSERIFORMES

Petroicidae

Microeca papuana

Papoeavliegenvanger

Meyer,AB, 1875

PASSERIFORMES

Petroicidae

Eugerygone rubra

Bloedrugvliegenvanger

(Sharpe, 1879)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica bivittata

Woudvliegenvanger

De Vis, 1897

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica archboldi

Rotsvliegenvanger

Rand, 1940

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica multicolor

Karmijnvliegenvanger

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica macrocephala

Maorivliegenvanger

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica goodenovii

Roodkapvliegenvanger

(Vigors & Horsfield, 1827)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica phoenicea

Vuurbuikvliegenvanger

Gould, 1837

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica rosea

Grijsroze Vliegenvanger

Gould, 1840

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica rodinogaster

Zwartroze Vliegenvanger

(Drapiez, 1819)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica australis

Nieuwzeelandvliegenvanger

(Sparrman, 1788)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Petroica traversi

Chatman Eilandvliegenvanger

(Buller, 1872)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Melanodryas cucullata

Zwartkopvliegenvanger

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Melanodryas vittata

Tasmaanse Vliegenvanger

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Tregellasia leucops

Witvleugelvliegenvanger

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Tregellasia capito

Bleekgele Vliegenvanger

(Gould, 1852)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Eopsaltria australis

Groenstuitvliegenvanger

(Shaw, 1790)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Eopsaltria griseogularis

Grijsborstvliegenvanger

Gould, 1838

PASSERIFORMES

Petroicidae

Eopsaltria flaviventris

Geelbuikvliegenvanger

Sharpe, 1903

PASSERIFORMES

Petroicidae

Eopsaltria georgiana

Grijswitte Vliegenvanger

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Eopsaltria pulverulenta

Tapuitvliegenvanger

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Poecilodryas brachyura

Zwartkinvliegenvanger

(Sclater, P.L., 1874)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Poecilodryas hypoleuca

Zwartflankvliegenvanger

(Gray, G.R., 1859)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Poecilodryas superciliosa

Witoorvliegenvanger

(Gould, 1847)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Poecilodryas placens

Groenbandvliegenvanger

(Ramsay, E.P., 1879)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Poecilodryas albonotata

Zwartborstvliegenvanger

(Salvadori, 1875)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Peneothello sigillatus

Witvleugelstruikvliegenvanger

(De Vis, 1890)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Peneothello cryptoleucus

Grijze Struikvliegenvanger

(Hartert, 1930)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Peneothello cyanus

Leizwarte Struikvliegenvanger

(Salvadori, 1874)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Peneothello bimaculatus

Witstuitstruikvliegenvanger

(Salvadori, 1874)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Heteromyias albispecularis

Harlekijnstruikvliegenvanger

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Heteromyias cinereifrons

Grijskopstruikvliegenvanger

(Ramsay, E.P., 1876)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Pachycephalopsis hattamensis

Groene Struikvliegenvanger

(Meyer,AB, 1874)

PASSERIFORMES

Petroicidae

Pachycephalopsis poliosoma

Witoogstruikvliegenvanger

Sharpe, 1882

PASSERIFORMES

Petroicidae

Drymodes superciliaris

Wenkbrauwmalleefluiter

Gould, 1850

PASSERIFORMES

Petroicidae

Drymodes brunneopygia

Malleefluiter

Gould, 1841

PASSERIFORMES

Irenidae

Irena puella

Indische Blauwrug

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Irenidae

Irena cyanogaster

Filippijnse Blauwrug

Vigors, 1831

PASSERIFORMES

Irenidae

Chloropsis flavipennis

Geelvleugelbladvogel

(Tweeddale, 1878)

PASSERIFORMES

Irenidae

Chloropsis palawanensis

Palawanbladvogel

(Sharpe, 1877)

PASSERIFORMES

Irenidae

Chloropsis sonnerati

Diksnavelbladvogel

Jardine & Selby, 1827

PASSERIFORMES

Irenidae

Chloropsis cyanopogon

Blauwbaardbladvogel

(Temminck, 1829)

PASSERIFORMES

Irenidae

Chloropsis cochinchinensis

Blauwvleugelbladvogel

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Irenidae

Chloropsis aurifrons

Goudvoorhoofdbladvogel

(Temminck, 1829)

PASSERIFORMES

Irenidae

Chloropsis hardwickii

Oranjebuikbladvogel

Jardine & Selby, 1830

PASSERIFORMES

Irenidae

Chloropsis venusta

Blauwmaskerbladvogel

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Orthonychidae

Orthonyx temminckii

Stekelstaartraltimalia

Ranzani, 1822

PASSERIFORMES

Orthonychidae

Orthonyx spaldingii

Zwartkopraltimalia

Ramsay, E.P., 1868

PASSERIFORMES

Pomatostomidae

Pomatostomus isidorei

Rosse Raltimalia

(Lesson, 1827)

PASSERIFORMES

Pomatostomidae

Pomatostomus temporalis

Grijskruinraltimalia

(Vigors & Horsfield, 1827)

PASSERIFORMES

Pomatostomidae

Pomatostomus superciliosus

Witbrauwraltimalia

(Vigors & Horsfield, 1827)

PASSERIFORMES

Pomatostomidae

Pomatostomus halli

Halls Raltimalia

Cowles, 1964

PASSERIFORMES

Pomatostomidae

Pomatostomus ruficeps

Roodkruinraltimalia

(Hartlaub, 1852)

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius tigrinus

Tijgerklauwier

Drapiez, 1828

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius bucephalus

Buffelkopklauwier

Temminck & Schlegel, 1845

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius collurio

Grauwe Klauwier

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius isabellinus

Isabelklauwier

Ehrenberg, 1833

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius cristatus

Bruine Klauwier

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius collurioides

Birmese Klauwier

Lesson, 1832

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius gubernator

Emins Klauwier

Hartlaub, 1882

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius souzae

Souza's Klauwier

Bocage, 1878

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius vittatus

Bruinrugklauwier

Valenciennes, 1826

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius schach

Langstaartklauwier

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius tephronotus

Tibetaanse Klauwier

(Vigors, 1831)

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius validirostris

Filippijnse Klauwier

Ogilvie-Grant, 1894

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius minor

Kleine Klapekster

Gmelin, 1788

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius ludovicianus

Amerikaanse Klapekster

Linnaeus, 1766

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius excubitor

Klapekster

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius sphenocercus

Chinese Klapekster

Cabanis, 1873

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius excubitoroides

Grijsrugklapekster

Prevost & Des Murs, 1847

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius cabanisi

Cabanisklapekster

Hartert, 1906

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius dorsalis

Taitaklauwier

Cabanis, 1878

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius somalicus

Somalische Klauwier

Cabanis, 1859

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius mackinnoni

Mackinnons Klauwier

Sharpe, 1891

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius collaris

Gekraagde Klauwier

Linnaeus, 1766

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius newtoni

Newtons Klauwier

Bocage, 1891

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius marwitzi

Tanzaniaanse Klauwier

Reichenow, 1901

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius meridionalis

Zuidelijke Klapekster

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius senator

Roodkopklauwier

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Laniidae

Lanius nubicus

Maskerklauwier

Lichtenstein, 1823

PASSERIFORMES

Laniidae

Corvinella corvina

Geelsnavelklauwier

(Shaw, 1809)

PASSERIFORMES

Laniidae

Corvinella melanoleuca

Eksterklauwier

(Jardine, 1831)

PASSERIFORMES

Laniidae

Eurocephalus rueppelli

Rüppellwitkruinklauwier

Bonaparte, 1853

PASSERIFORMES

Laniidae

Eurocephalus anguitimens

Witkruinklauwier

Smith, A., 1836

PASSERIFORMES

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

Roodbrauwpeperklauwier

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Cyclarhis nigrirostris

Zwartsnavelpeperklauwier

Lafresnaye, 1842

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireolanius melitophrys

Bruinflankklauwiervireo

Bonaparte, 1850

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireolanius pulchellus

Groene Klauwiervireo

Sclater & Salvin, 1859

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireolanius eximius

Geelbrauwklauwiervireo

Baird, S.F., 1866

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireolanius leucotis

Grijskapklauwiervireo

(Swainson, 1838)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo brevipennis

Leigrijze Vireo

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo bellii

Bells Vireo

Audubon, 1844

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo atricapillus

Zwartkapvireo

Woodhouse, 1852

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo nelsoni

Dwergvireo

Bond, 1936

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo huttoni

Huttons Vireo

Cassin, 1851

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo carmioli

Geelbandvireo

Baird, S.F., 1866

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo griseus

Witoogvireo

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo pallens

Mangrovevireo

Salvin, 1863

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo bairdi

Cozumelvireo

Ridgway, 1885

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo gundlachii

Cubaanse Vireo

Lembeye, 1850

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo crassirostris

Dikbekvireo

(Bryant,H, 1859)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo caribaeus

Saint Andrewvireo

Bond & Meyer de Schauensee, 1942

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo vicinior

Grijze Vireo

Coues, 1866

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo hypochryseus

Goudbuikvireo

Sclater, P.L., 1862

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo modestus

Jamaicaanse Vireo

Sclater, P.L., 1861

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo nanus

Platsnavelvireo

(Lawrence, 1875)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo latimeri

Puertoricaanse Vireo

Baird, S.F., 1866

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo osburni

Osburns Vireo

(Sclater, P.L., 1861)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo cassinii

Cassins Vireo

Xantus de Vesey, 1858

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo plumbeus

Loodkleurige Mierklauwier

Coues, 1866

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo solitarius

Brilvireo

(Wilson, A., 1810)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo flavifrons

Geelborstvireo

Vieillot, 1808

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo philadelphicus

Philadelphiavireo

(Cassin, 1851)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo olivaceus

Roodoogvireo

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo flavoviridis

Geelgroene Vireo

(Cassin, 1851)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo gracilirostris

Noronjavireo

Sharpe, 1890

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo altiloquus

Baardvireo

(Vieillot, 1808)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo magister

Yucatanvireo

(Lawrence, 1871)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo masteri

Chocovireo

Salaman & Stiles, 1996

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo victoriae

Baja Californiavireo

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo swainsonii

Swaisons Vireo

Baird, S.F., 1858

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo gilvus

Orpheusvireo

(Vieillot, 1808)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Vireo leucophrys

Witbrauwvireo

(Lafresnaye, 1844)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus amaurocephalus

Grijsoogvireo

(Nordmann, 1835)

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus poicilotis

Roestkruinvireo

Temminck, 1822

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus thoracicus

Citroenborstvireo

Temminck, 1822

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus semicinereus

Grijsnekvireo

Sclater & Salvin, 1867

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus pectoralis

Grijskopvireo

Sclater, P.L., 1866

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus sclateri

Tepuivireo

Salvin & Godman, 1883

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus muscicapinus

Bruinwangvireo

Sclater & Salvin, 1873

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus brunneiceps

Bruinkopvireo

Sclater, P.L., 1866

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus hypoxanthus

Bruinvoorhoofdvireo

Pelzeln, 1868

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus semibrunneus

Roestnekvireo

Lafresnaye, 1845

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus aurantiifrons

Goudvoorhoofdvireo

Lawrence, 1862

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus flavipes

Struikvireo

Lafresnaye, 1845

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus griseiventris

Geelborstvireo

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus olivaceus

Olijfvireo

Tschudi, 1844

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus ochraceiceps

Okerkapvireo

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Vireonidae

Hylophilus decurtatus

Kleine Vireo

(Bonaparte, 1838)

PASSERIFORMES

Corvidae

Androphobus viridis

Groenrugraltimalia

(Rothschild & Hartert, 1911)

PASSERIFORMES

Corvidae

Psophodes olivaceus

Zwartkopzwiepfluiter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Psophodes nigrogularis

Grijskopzwiepfluiter

Gould, 1844

PASSERIFORMES

Corvidae

Psophodes occidentalis

Klokraltimalia

(Mathews, 1912)

PASSERIFORMES

Corvidae

Psophodes cristatus

Struikraltimalia

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cinclosoma punctatum

Gevlekte Raltimalia

(Shaw, 1794)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cinclosoma castanotus

Roodrugraltimalia

Gould, 1840

PASSERIFORMES

Corvidae

Cinclosoma castaneothorax

Bruinborstraltimalia

Gould, 1849

PASSERIFORMES

Corvidae

Cinclosoma cinnamomeum

Bruine Raltimalia

Gould, 1846

PASSERIFORMES

Corvidae

Cinclosoma ajax

Nieuwguinese Raltimalia

(Temminck, 1835)

PASSERIFORMES

Corvidae

Ptilorrhoa leucosticta

Bergraltimalia

(Sclater, P.L., 1874)

PASSERIFORMES

Corvidae

Ptilorrhoa caerulescens

Blauwe Raltimalia

(Temminck, 1835)

PASSERIFORMES

Corvidae

Ptilorrhoa castanonota

Bonte Raltimalia

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Corvidae

Eupetes macrocerus

Maleise Raltimalia

Temminck, 1831

PASSERIFORMES

Corvidae

Ifrita kowaldi

Blauwkapifrita

(De Vis, 1890)

PASSERIFORMES

Corvidae

Corcorax melanorhamphos

Modderkraai

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Corvidae

Struthidea cinerea

Apostelvogel

Gould, 1837

PASSERIFORMES

Corvidae

Daphoenositta chrysoptera

Australische Boomloper

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Daphoenositta miranda

Zwartroze Boomloper

De Vis, 1897

PASSERIFORMES

Corvidae

Mohoua albicilla

Witkopmohoua

(Lesson, 1830)

PASSERIFORMES

Corvidae

Mohoua ochrocephala

Mohoua

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Corvidae

Mohoua novaeseelandiae

Finschia

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Corvidae

Falcunculus frontatus

Harlekijndikkop

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oreoica gutturalis

Kuifdikkop

(Vigors & Horsfield, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhagologus leucostigma

Geschubde Dippkop

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycare flavogrisea

Goudmaskerdikkop

(Meyer,AB, 1874)

PASSERIFORMES

Corvidae

Hylocitrea bonensis

Bessendikkop

(Meyer & Wiglesworth, 1894)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracornis raveni

Roodrugfluiter

Riley, 1918

PASSERIFORMES

Corvidae

Aleadryas rufinucha

Roodnekfluiter

(Sclater, P.L., 1874)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala olivacea

Bruine Fluiter

Vigors & Horsfield, 1827

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala rufogularis

Roodteugelfluiter

Gould, 1841

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala inornata

Zwartteugelfluiter

Gould, 1841

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala grisola

Mangrovefluiter

(Blyth, 1843)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala albiventris

Groenrugfluiter

(Ogilvie-Grant, 1894)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala homeyeri

Witstuitfluiter

(Blasius, 1890)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala phaionotus

Eilandfluiter

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala hyperythra

Roodbuikfluiter

Salvadori, 1876

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala modesta

Bruinrugfluiter

(De Vis, 1894)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala hypoxantha

Borneose Fluiter

(Sharpe, 1887)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala sulfuriventer

Zwavelbuikfluiter

(Walden, 1872)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala philippinensis

Filippijnse Fluiter

(Walden, 1872)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala meyeri

Vogelkopfluiter

Salvadori, 1889

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala griseiceps

Grijskopfluiter

Gray, G.R., 1858

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala simplex

Grauwe Fluiter

Gould, 1843

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala orpheus

Orpheusfluiter

Jardine, 1849

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala pectoralis

Gouden Fluiter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala soror

Sclaters Fluiter

Sclater, P.L., 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala lorentzi

Lorentz' Fluiter

Mayr, 1931

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala melanura

Zwartstaartfluiter

Gould, 1843

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala caledonica

Nieuwcaledonische Fluiter

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala flavifrons

Diadeemfluiter

(Peale, 1848)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala jacquinoti

Tongafluiter

Bonaparte, 1850

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala schlegelii

Schlegels Fluiter

Schlegel, 1871

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala nudigula

Naaktkeelfluiter

Hartert, 1897

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala implicata

Bougainvillefluiter

Hartert, 1929

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala aurea

Geelrugfluiter

Reichenow, 1899

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala griseonota

Molukse Fluiter

Gray, G.R., 1862

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala arctitorquis

Witbuikfluiter

Sclater, P.L., 1883

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala monacha

Monniksfluiter

Gray, G.R., 1858

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala leucogastra

Witbuikfluiter

Salvadori & Albertis, 1875

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala rufiventris

Grijsrugfluiter

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pachycephala lanioides

Krabbenfluiter

Gould, 1840

PASSERIFORMES

Corvidae

Colluricincla umbrina

Roetbruine Fluiter

(Reichenow, 1915)

PASSERIFORMES

Corvidae

Colluricincla megarhyncha

Rosse Lijsterdikkop

(Quoy & Gaimard, 1830

PASSERIFORMES

Corvidae

Colluricincla sanghirensis

Grote Tiranmuisspecht

Oustalet, 1881

PASSERIFORMES

Corvidae

Colluricincla boweri

Grijsruglijsterdikkop

(Ramsay, E.P., 1885)

PASSERIFORMES

Corvidae

Colluricincla woodwardi

Rotslijsterdikkop

Hartert, 1905

PASSERIFORMES

Corvidae

Colluricincla harmonica

Grijze Lijsterdikkop

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Colluricincla tenebrosa

Roetbruine Fluiter

(Hartlaub & Finsch, 1868)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pitohui kirhocephalus

Bonte Pitohui

(Lesson & Garnot, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pitohui dichrous

Bergpitohui

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pitohui incertus

Vlekborstpitohui

Oort, 1909

PASSERIFORMES

Corvidae

Pitohui ferrugineus

Roestpitohui

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pitohui cristatus

Kuifpitohui

(Salvadori, 1876)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pitohui nigrescens

Zwarte Pitohui

(Schlegel, 1871)

PASSERIFORMES

Corvidae

Eulacestoma nigropectus

Leldikkop

De Vis, 1894

PASSERIFORMES

Turnagridae

Turnagra capensis

Piopio

(Sparrman, 1787)

PASSERIFORMES

Corvidae

Platylophus galericulatus

Maleise Kuifgaai

(Cuvier, 1816)

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysmurus leucopterus

Maleise Zwarte Gaai

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Corvidae

Gymnorhinus cyanocephalus

Pinyongaai

Wied-Neuwied, 1841

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocitta cristata

Blauwe Gaai

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocitta stelleri

Stellers Gaai

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Corvidae

Aphelocoma insularis

Eiland Gaai

Henshaw, 1886

PASSERIFORMES

Corvidae

Aphelocoma californica

Californische Gaai

(Vigors, 1839)

PASSERIFORMES

Corvidae

Aphelocoma coerulescens

Struikgaai

(Bosc, 1795)

PASSERIFORMES

Corvidae

Aphelocoma ultramarina

Mexicaanse Gaai

(Bonaparte, 1825)

PASSERIFORMES

Corvidae

Aphelocoma unicolor

Leiblauwe Gaai

(Du Bus de Gisignies, 1847)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolyca armillata

Zwartkraaggaai

(Gray, G.R., 1845)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolyca turcosa

Turkooisgaai

(Bonaparte, 1853)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolyca viridicyana

Witkraaggaai

(Lafresnaye & Orbigny, 1838)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolyca cucullata

Azuurkapgaai

(Ridgway, 1885)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolyca pulchra

Ornaatgaai

(Lawrence, 1876)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolyca pumilo

Zwartkeeldwerggaai

(Strickland, 1849)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolyca nana

Witkeeldwerggaai

(Du Bus de Gisignies, 1847)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolyca mirabilis

Maskergaai

Nelson, 1903

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolyca argentigula

Zilverkeelgaai

(Lawrence, 1875)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax melanocyaneus

Geelooggaai

(Hartlaub, 1844)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax sanblasianus

Acapulcogaai

(Lafresnaye, 1842)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax yucatanicus

Yucatangaai

(Dubois, 1875)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax beecheii

Purperruggaai

(Vigors, 1829)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax cyanomelas

Purpergaai

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax caeruleus

Azuurblauwe Gaai

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax violaceus

Violetgaai

Du Bus de Gisignies, 1847

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax cristatellus

Kroeskopgaai

(Temminck, 1823)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax heilprini

Azuurnekgaai

Gentry, 1885

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax luxuosus

Groene Gaai

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax cayanus

Cayennegaai

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax affinis

Zwartborstgaai

Pelzeln, 1856

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax dickeyi

Kroongaai

Moore,RT, 1935

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax chrysops

Pluchekapgaai

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax cyanopogon

Witnekgaai

(Wied-Neuwied, 1821)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax mystacalis

Witstaartgaai

(Geoffroy Saint-Hilaire, 1835)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanocorax yncas

Inkagaai

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Corvidae

Psilorhinus morio

Bruine Gaai

(Wagler, 1829)

PASSERIFORMES

Corvidae

Calocitta colliei

Collie's Ekstergaai

(Vigors, 1829)

PASSERIFORMES

Corvidae

Calocitta formosa

Ekstergaai

(Swainson, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Garrulus glandarius

Vlaamse Gaai

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Garrulus lanceolatus

Strepengaai

Vigors, 1831

PASSERIFORMES

Corvidae

Garrulus lidthi

Lidth's Gaai

Bonaparte, 1850

PASSERIFORMES

Corvidae

Perisoreus infaustus

Taigagaai

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Perisoreus internigrans

Roetgaai

(Thayer & Bangs, 1912)

PASSERIFORMES

Corvidae

Perisoreus canadensis

Canadese Taigagaai

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Urocissa ornata

Blauwe Kitta

(Wagler, 1829)

PASSERIFORMES

Corvidae

Urocissa caerulea

Formosakitta

Gould, 1863

PASSERIFORMES

Corvidae

Urocissa flavirostris

Geelsnavelkitta

(Blyth, 1846)

PASSERIFORMES

Corvidae

Urocissa erythrorhyncha

Roodsnavelkitta

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Corvidae

Urocissa whiteheadi

Grijsbuikpitta

Ogilvie-Grant, 1899

PASSERIFORMES

Corvidae

Cissa chinensis

Groene Kitta

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cissa hypoleuca

Geelbuikkitta

Salvadori & Giglioli, 1885

PASSERIFORMES

Corvidae

Cissa thalassina

Kortstaartkitta

(Temminck, 1826)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanopica cyana

Blauwe Ekster

(Pallas, 1776)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dendrocitta vagabunda

Rosse Boomekster

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dendrocitta formosae

Grijsborstboomekster

Swinhoe, 1863

PASSERIFORMES

Corvidae

Dendrocitta occipitalis

Maleise Boomekster

(Muller, S., 1835)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dendrocitta leucogastra

Witbuikboomekster

Gould, 1833

PASSERIFORMES

Corvidae

Dendrocitta frontalis

Maskerboomekster

Horsfield, 1840

PASSERIFORMES

Corvidae

Dendrocitta bayleyi

Andamanenbbomekster

Tytler, 1863

PASSERIFORMES

Corvidae

Dendrocitta cinerascens

Borneose Boomekster

PASSERIFORMES

Corvidae

Crypsirina temia

Zwarte Ekster

(Daudin, 1800)

PASSERIFORMES

Corvidae

Crypsirina cucullata

Grijze Ekster

Jerdon, 1862

PASSERIFORMES

Corvidae

Temnurus temnurus

Trapstaartekster

(Temminck, 1825)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pica pica

Ekster

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pica nuttalli

Geelsnavelekster

(Audubon, 1837)

PASSERIFORMES

Corvidae

Zavattariornis stresemanni

Acaciagaai

Moltoni, 1938

PASSERIFORMES

Corvidae

Podoces hendersoni

Mongoolse Steppegaai

Hume, 1871

PASSERIFORMES

Corvidae

Podoces biddulphi

Chinese Steppengaai

Hume, 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Podoces panderi

Turkestaanse Steppegaai

Fischer von Waldheim, 1821

PASSERIFORMES

Corvidae

Podoces pleskei

Perzische Steppegaai

Zarudny, 1896

PASSERIFORMES

Corvidae

Pseudopodoces humilis

Holengaai

(Hume, 1871)

PASSERIFORMES

Corvidae

Nucifraga columbiana

Grijze Notenkraker

(Wilson, A., 1811)

PASSERIFORMES

Corvidae

Nucifraga caryocatactes

Notenkraker

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Alpenkraai

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pyrrhocorax graculus

Alpenkauw

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Ptilostomus afer

Piapiac

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus monedula

Kauw

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus dauuricus

Daurische Kauw

Pallas, 1776

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus splendens

Huiskraai

Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus moneduloides

Wipsnavelkraai

Lesson, 1830

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus enca

Soendakraai

(Horsfield, 1821)

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus typicus

Sulawesikraai

(Bonaparte, 1853)

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus unicolor

Banggaikraai

(Rothschild & Hartert, 1900)

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus florensis

Floreskraai

Buttikofer, 1894

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus kubaryi

Marianenkraai

Reichenow, 1885

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus validus

Molukse Kraai

Bonaparte, 1850

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus meeki

Meeks Kraai

Rothschild, 1904

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus woodfordi

Witsnavelkraai

(Ogilvie-Grant, 1887)

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus fuscicapillus

Bruinkopkraai

Gray, G.R., 1859

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus tristis

Maskerkraai

Lesson & Garnot, 1827

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus capensis

Kaapse Roek

Lichtenstein, 1823

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus frugilegus

Roek

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus caurinus

Bairds Kraai

Baird, S.F., 1858

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus brachyrhynchos

Amerikaanse Krai

Brehm,CL, 1822

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus ossifragus

Viskraai

Wilson,A, 1812

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus imparatus

Mexicaanse Kraai

Peters,JL, 1929

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus sinaloae

Sinaloakraai

Davis, 1958

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus palmarum

Palmkraai

Wurttemberg, 1835

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus jamaicensis

Jamaicaanse Kraai

Gmelin, 1788

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus nasicus

Cubaanse Kraai

Temminck, 1826

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus leucognaphalus

Witnekkraai

Daudin, 1800

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus corone

Zwarte Kraai / Bonte Kraai

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus macrorhynchos

Dikbekkraai

Wagler, 1827

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus orru

Australische Kraai

Bonaparte, 1850

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus bennetti

Bennetts Kraai

North, 1901

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus coronoides

Australische Raaf

Vigors & Horsfield, 1827

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus mellori

Kleine Raaf

Mathews, 1912

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus boreus

Noordelijke Raaf

Rowley, 1970

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus tasmanicus

Tasmaanse Raaf

Mathews, 1912

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus torquatus

Halsbandkraai

Lesson, 1830

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus hawaiiensis

Hawaiikraai

Peale, 1848

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus cryptoleucus

Woestijnraaf

Couch, 1854

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus albus

Schildraaf

Muller,PLS, 1776

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus ruficollis

Bruinnekraaf

Lesson, 1830

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus corax

Raaf

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus rhipidurus

Waaierstaartraaf

Hartert, 1918

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus albicollis

Witnekraaf

Latham, 1790

PASSERIFORMES

Corvidae

Corvus crassirostris

Dikbekraaf

Ruppell, 1836

PASSERIFORMES

Corvidae

Melampitta lugubris

Kleine Paradijspitta

Schlegel, 1871

PASSERIFORMES

Corvidae

Melampitta gigantea

Paradijspitta

(Rothschild, 1899)

PASSERIFORMES

Corvidae

Loboparadisea sericea

Lelparadijsvogel

Rothschild, 1896

PASSERIFORMES

Corvidae

Cnemophilus macgregorii

Macgregors Paradijsvogel

De Vis, 1890

PASSERIFORMES

Corvidae

Cnemophilus loriae

Loria's Paradijsvogel

(Salvadori, 1894)

PASSERIFORMES

Corvidae

Macgregoria pulchra

Brilparadijsvogel

De Vis, 1897

PASSERIFORMES

Corvidae

Lycocorax pyrrhopterus

Bruine Paradijskraai

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Manucodia atra

Glansparadijskraai

(Lesson, 1830)

PASSERIFORMES

Corvidae

Manucodia chalybata

Ruwhalsparadijskraai

(Pennant, 1781)

PASSERIFORMES

Corvidae

Manucodia comrii

Kroeskopparadijskraai

Sclater, P.L., 1876

PASSERIFORMES

Corvidae

Manucodia jobiensis

Jobiparadijskraai

Salvadori, 1876

PASSERIFORMES

Corvidae

Manucodia keraudrenii

Trompetparadijskraai

(Lesson & Garnot, 1826)

PASSERIFORMES

Corvidae

Semioptera wallacii

Wallace's Paradijsvogel

Gould, 1859

PASSERIFORMES

Corvidae

Paradigalla carunculata

Langstaartparadigalla

Lesson, 1835

Bedankt voor het bezoeken van deze pagina met vogels identificeren en namen## 5001 - 6000.

 

 

NATURE WORLDWIDE is the official website of the World Institute for Conservation and Environment, WICE. It is an integrated network of web sites dealing with different topics on nature, nature conservation and natural resources management. Read here why we created Nature Worldwide. Our Methodology explains how we produced our information. Our Web Map helps you find your way in the website and the sitemap has all pages. We made this website out of passion for conservation. We spent our own salaries and free time to gather the information and publish it on these websites, in total valuing hundreds of thousands of dollars of professional time. Nobody pays us to do this. We simply want to contribute to conservation. If you appreciate our work, PLEASE visit our site Adopt A Ranger and see how you can make a difference for conservation most effectively: By paying one day of the salary of a ranger, you will make a difference in conserving the lives of thousands of birds, other critters and entire forests. Check our sitemap. Enjoy!