NATURE WORLDWIDE: BIRDS

WORLD INSTITUTE FOR CONSERVATION & ENVIRONMENT, WICE

VOGELS OBSERVEREN

VOGELS NUMMERS 6001 - 7000DV

Hi, my name is Daan Vreugdenhil; I have a PhD in conservation ecology and dedicated my career of 4 decades to conservation, for which I visited more than 80 countries and learned 6 languages. I have always felt that conservation is a passion, not a profession.

As a child, my father would take me on his bicycle into the meadows in Holland, where he taught me to identify birds and plants. I caught frogs, butterflies and lizards as pets. As a teenager, I joined a youth club for nature study; every weekend, my fellow club  members and I we rode our bikes to study in nature reserves. Little wonder, when time came, I studied ecology and natural resources management.

I never got over my love for nature, wild places, forests, deserts and wild animals. I still love hitting the trail, kayaking down a river, the wind in my ears when skiing down a slope or riding my bike. Often people ask me if I don't get tired of traveling. How can one ever get tired of the beauty of the bright colours of Indian Summer (autumn), the thrill of an eagle soaring in the sky, the thunder of Iguaçu Falls, the smell of flowers, a jubilant Sky Lark in the spring, Elephants roaming the plains. My entire life has been dedicated to nature conservation.

This website - the result of 15 years of unpaid work - is my gift to you, so you can follow me in my passion and carry on the flame of conservation. If this website in any way was useful to you, then I invite you to make a donation to the  Adopt A Ranger  Foundation. The Adopt A Ranger Foundation is my latest contribution in my quest to save 10% of our planet as a home for birds, other animals and plants. Help spread the word with your "FB likes", etc.

Vogels observeren

Voor vogels observeren en het onthouden van hun namen op andere continenten is het erg nuttie hun namen te kennen in je moedertaal. Hier een lijstje met alle soorten in het Nederlands. Ik heb verscheiden jaren vergeefst gezocht een lijst in het Nederlands, helaas zonder resultaat. Wat lijstjes in Exel hadden wel namen, maar taalkundig stelden die niet veel voor: eindeloos veel spelfouten, om over de gramatika maar niet te spreken.

 

Zodoende zelf maar aan de slag gegaan. Er waren ook geen goede lijsten in het Spaans, Duits, Frans en Portugees. Voor de eerste 3 talen waren er zo'n ruim 9000 namen elk, maar voor Portugees vond ikniet meer dan zo'n 3500 soorten.

 

Nederlands, Spaans, Duits en Frans, heb ik toen aangepakt door die aan te vullen en te corrigeren. Ik dacht aanvankelijk dat het netzoveel tijd kosten voor verscheidene talen tegelijk. Dat viel lelijk tegen, maar ja, ik was er nu eenmaal aan begonnen..... Om daarna ook nog eens 6500 nieuwe namen samen te stellen voor het Portugees werd me wat veel van het goede. Wie weet komt er nog eens een ijverige Braziliaan of Portugees. Maar u hebt elk geval de beschikking over alle namen in het Nederlands. Hieronder nog een uitleg over hoe ik e.e.a gedaan heb.

 

Happy birding, ofwel, Kijkers uit de tas en vogels observeren maar!

Daan Vreugdenhil

 

De namen van alle vogels van de hele wereld in the Nederlands

Opmerkingen over de samenstelling van de  namen van alle vogels van de wereld in het nederlands:

Op de volgende 10 bladzijden vindt u de namen van alle vogels van de hele wereld in het nederlands. Sinds begin 2000 hebben wij de namen van alle vogels in het nederlands bijgehouden. In die dagen circuleerde er een digitale lijst met ruim 9000 namen, dwz ongeveer 95% van de oorspronkelijke Sibley & Monroe lijst. In de loop der jaren is die lijst steeds verder uitgebreid en afhankelijk van de bron worden er nu er zo'n 10 000 tod 13 000 soorten vogels onderkend. De meeste van die soorten zijn  geen nieuw ontdekte soorten, maar soorten die oorspronkelijk ondersoorten werden geacht en later tot het soortenniveau werden verheven.

 

Met een heel scala van criteria en overwegingen is het niet eenvoudig te besluiten wanneer mee te gaan met de beslissing om een bepaalde ondersoort tot het soortenniveau te verheffen. In het World Institute for Conservation and Environment, WICE, zijn wij praktische mensen. Het doet er niet veel toe wat wij vinden, maar waarmee de vogelaar in het veld wordt geconfronteerd. Vogelaars gaan op stap met een vogelgids van een bepaald land en daarin komen ze de lijst van vogels tegen zoals die door de samenstellers van de lijst en de plaatselijke vogelaars wordt onderkend. Meestal is er maar éen gids per land voor de ontwikkelingslanden en het is dus zaak om in ieder geval bij die gidsen aan te sluiten. Wij hebben iedere keer een soort aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd indien die in een belangrijke nationale of streek-vogelgids vermeld stond. Daarmee zijn wij op het moment op 10 031 soorten en die lijst breidt zich geleidelijk uit. 

 

Bijgevolg, was de lijst met nederlandse vogel namen verre van kompleet. Aan de hand van aanvullend internet onderzoek en vergelijkingen met namen in het Engels, Duits, Frans en Spaans, heb ik de lijst van namen van alle vogels aangevuld. Dit zijn geen vertalingen maar naamgevingen op basis van de meest voorkomende termen in de reeds bestaande lijst. Daarna heb ik de gehele lijst gramatikaal gehomogeniseerd volgens de meest gebruikte regels in de bestaande lijst. De belangrijksten zijn:

  1. Aanéénschrijven van de vogelnaam, behalve voor wanneer er een bijvoegelijk naamwoord of een persoonsnaam aan voorafgaan. 

  2. Meer-woordige namen hebben voor alle delen hoofdletters. 

  3. De persoonsnaam van een naar een persoon vernoemde vogel wordt gevolgd door een "s" behalve voor namen eindigend op een uitgesproken klinker of een sisklank. In het geval van een klinker volgt een losse "  's ", bv. Raggi's Paradijsvogel; in het geval van een sisklank volgt en " ' ", bv. Finsch' Kortpootlijster. Het consequent doorvoeren van deze spellingsregels heeft tot nogal wat kleine veranderingen geleid. Dit komst omdat veel namen ws. tot stand zijn gekomen door de namen van een veelheid van schrijvers in één lijst op te nemen, waarbij iedere samensteller zij'n/haar eigen criteria gebruikte. Aangezien we met vreemde talen werken kunnen de spellingsregels niet altijd helemaal doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld, volgens de uitspraak zou Wallace gevolgd moeten worden door een " ' ". Maar aangezien het gaat om een Engelse vogelnaam in de tweede naamvoud, waarop in het engels een 's volgt die wordt uitgesproken als "is". In zo'n geval heb ik de vrijheid genomen om Wallace toch te laten volgen door " 's ". 

Ik heb ongetwijfeld nog wat foutjes over het hoofd gezien en zou opmerkingen en correcties graag per email vernemen.

 

Verder hebben wij de lijsten per vogelnaam in: 

De vogellijsten per land kunt u bereiken vanaf deze link 

 

Veel plezier bij het vogelen.

Dr. Ir. Daan Vreugdenhil

 

PASSERIFORMES

Corvidae

Paradigalla brevicauda

Kortstaartparadigalla

Rothschild & Hartert, 1911

PASSERIFORMES

Corvidae

Epimachus fastuosus

Zwarte Sikkelsnavel

(Hermann, 1783)

PASSERIFORMES

Corvidae

Epimachus meyeri

Bruine Sikkelsnavel

Finsch, 1885

PASSERIFORMES

Corvidae

Epimachus albertisi

Geelstaartsikkelsnavel

(Sclater, P.L., 1873)

PASSERIFORMES

Corvidae

Epimachus bruijnii

Bruijns Sikkelsnavel

(Oustalet, 1880)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lophorina superba

Kraagparadijsvogel

(Pennant, 1781)

PASSERIFORMES

Corvidae

Parotia sefilata

Arfakparotia

(Pennant, 1781)

PASSERIFORMES

Corvidae

Parotia carolae

Carola's Parotia

Meyer,AB, 1894

PASSERIFORMES

Corvidae

Parotia lawesii

Lawes' Parotia

Ramsay, E.P., 1885

PASSERIFORMES

Corvidae

Parotia helenae

Helena's Parotia

De Vis, 1891

PASSERIFORMES

Corvidae

Parotia wahnesi

Huonparotia

Rothschild, 1906

PASSERIFORMES

Corvidae

Ptiloris magnificus

Prachtgeweervogel

(Vieillot, 1819)

PASSERIFORMES

Corvidae

Ptiloris intercedens

Oostelijke Geweervogel

Sharpe, 1882

PASSERIFORMES

Corvidae

Ptiloris victoriae

Victoria's Geweervogel

Gould, 1850

PASSERIFORMES

Corvidae

Ptiloris paradiseus

Dchildgeweervogel

Swainson, 1825

PASSERIFORMES

Corvidae

Cicinnurus magnificus

Geelkraagparadijsvogel

(Pennant, 1781)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cicinnurus respublica

Wilsons Paradijsvogel

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cicinnurus regius

Koningsparadijsvogel

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Astrapia nigra

Arfakastrapia

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Corvidae

Astrapia splendidissima

Prachtastrapia

Rothschild, 1895

PASSERIFORMES

Corvidae

Astrapia mayeri

Linstaartastrapia

Stonor, 1939

PASSERIFORMES

Corvidae

Astrapia stephaniae

Stephanieastrapia

(Finsch, 1885)

PASSERIFORMES

Corvidae

Astrapia rothschildi

Huonastrapia

Foerster, 1906

PASSERIFORMES

Corvidae

Pteridophora alberti

Wimpeldrager

Meyer,AB, 1894

PASSERIFORMES

Corvidae

Seleucidis melanoleuca

Twaalfdraderige Paradijshop

(Daudin, 1800)

PASSERIFORMES

Corvidae

Paradisaea rubra

Rode Paradijsvogel

Daudin, 1800

PASSERIFORMES

Corvidae

Paradisaea minor

Kleine Paradijsvogel

Shaw, 1809

PASSERIFORMES

Corvidae

Paradisaea apoda

Grote Paradijsvogel

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Corvidae

Paradisaea raggiana

Raggi's Paradijsvogel

Sclater, P.L., 1873

PASSERIFORMES

Corvidae

Paradisaea decora

Goldie's Paradijsvogel

Salvin & Godman, 1883

PASSERIFORMES

Corvidae

Paradisaea guilielmi

Keizer Wilhelms Paradijsvogel

Cabanis, 1888

PASSERIFORMES

Corvidae

Paradisaea rudolphi

Blauwe Paradijsvogel

(Finsch, 1885)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cracticus mentalis

Zwartrugorgelvogel

Salvadori & Albertis, 1875

PASSERIFORMES

Corvidae

Cracticus torquatus

Grijsrugorgelvogel

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cracticus cassicus

Papoeaorgelvogel

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cracticus louisiadensis

Tagulaorgelvogel

Tristram, 1889

PASSERIFORMES

Corvidae

Cracticus nigrogularis

Zwartkeelorgelvogel

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cracticus quoyi

Zwarte Orgelvogel

(Lesson, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Gymnorhina tibicen

Zwartrugfluitvogel

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Strepera graculina

Bonte Klauwierkraai

(Shaw, 1790)

PASSERIFORMES

Corvidae

Strepera fuliginosa

Zwarte Klauwierkraai

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Corvidae

Strepera versicolor

Grijze Klauwierkraai

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus fuscus

Grijze Spitsvogel

Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus leucorynchus

Witborstspitsvogel

(Linnaeus, 1771)

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus monachus

Witrugspitsvogel

Bonaparte, 1850

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus maximus

Grote Spitsvogel

Meyer,AB, 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus insignis

Bismarckspitsvogel

Sclater, P.L., 1877

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus mentalis

Fijispitsvogel

Jardine, 1845

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus personatus

Maskerspitsvogel

(Gould, 1841)

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus superciliosus

Wenkbrauwspitsvogel

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus cinereus

Zwartteugelspitsvogel

Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus cyanopterus

Blauwvleugelspitsvogel

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamus minor

Roetspitsvogel

Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Corvidae

Pityriasis gymnocephala

Borneose Borstelkop

(Temminck, 1835)

PASSERIFORMES

Corvidae

Peltops blainvillii

Bospeltops

(Garnot, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Peltops montanus

Bergpeltops

Stresemann, 1921

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus melanotis

Olijfbruine Wielewaal

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus bouroensis

Zwartoorwielewaal

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus forsteni

Grijskraagwielewaal

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus phaeochromus

Halmaheirawielewaal

Gray, G.R., 1861

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus szalayi

Bruine Wielewaal

(Madarasz, 1900)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus sagittatus

Olijfrugwielewaal

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus flavocinctus

Mangrovewielewaal

(Vigors, 1826)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus xanthonotus

Geelrugwielewaal

Horsfield, 1821

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus steerii

Witteugelwielewaal

Sharpe, 1877

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus albiloris

Witrugwielewaal

Ogilvie-Grant, 1894

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus isabellae

Isabella's Wielewaal

Ogilvie-Grant, 1894

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus oriolus

Wielewaal

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus auratus

Afrikaanse Wielewaal

Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus chinensis

Chinese Wielewaal

Linnaeus, 1766

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus tenuirostris

Dunsnavelwielewaal

Blyth, 1846

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus chlorocephalus

Groenkopwielewaal

Shelley, 1896

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus crassirostris

Sáo Thoméwielewaal

Hartlaub, 1857

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus brachyrhynchus

Blauwvliegelwielewaal

Swainson, 1837

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus monacha

Monnikswielewaal

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus larvatus

Maskerwielewaal

Lichtenstein, 1823

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus percivali

Bergwielewaal

Ogilvie-Grant, 1903

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus nigripennis

Zwartvleugelwielewaal

Verreaux & Verreaux, 1855

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus xanthornus

Zwartkopwielewaal

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus hosii

Zwarte Wielewaal

Sharpe, 1892

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus cruentus

Maleise Bloedwielewaal

(Wagler, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus traillii

Indische Bloedwielewaal

(Vigors, 1832)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolus mellianus

Satijnwielewaal

Stresemann, 1922

PASSERIFORMES

Corvidae

Sphecotheres hypoleucus

Wetarvijgvogel

Finsch, 1898

PASSERIFORMES

Corvidae

Sphecotheres vieilloti

Vieillots Vijgvogel

PASSERIFORMES

Corvidae

Sphecotheres viridis

Groene Vijgvogel

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina maxima

Grondrupsvogel

(Ruppell, 1839)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina larvata

Zwartmaskerrupsvogel

(Muller, S., 1843)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina macei

Grote Rupsvogel

(Lesson, 1830)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina javensis

Javaanse Rupsvogel

(Horsfield, 1821)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina schistacea

Pelengrupsvogel

(Sharpe, 1879)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina personata

Wallace's Rupsvogel

(Muller, S., 1843)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina atriceps

Molukse Rupsvogel

(Muller, S., 1843)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina fortis

Buru Eilandrupsvogel

(Salvadori, 1878)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina caledonica

Melanesische Rupsvogel

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina novaehollandiae

Australische Rupsvogel

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina caeruleogrisea

Dikbekrupsvogel

(Gray, G.R., 1858)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina temminckii

Donkerblauwe Rupsvogel

(Muller, S., 1843)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina striata

Gebandeerde Rupsvogel

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina bicolor

Bonte Rupsvogel

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina lineata

Geeloogrupsvogel

(Swainson, 1825)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina boyeri

Witrugrupsvogel

(Gray, G.R., 1846)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina leucopygia

Witstuitrupsvogel

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina papuensis

Papuarupsvogel

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina longicauda

Langstaartrupsvogel

(De Vis, 1890)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina parvula

Halmaherarupsvogel

(Salvadori, 1878)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina abbotti

Abbotts Rupsvogel

(Riley, 1918)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina analis

Roodstuitrupsvogel

(Verreaux & Verreaux, 1860)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina pectoralis

Witborstrupsvogel

(Jardine & Selby, 1828)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina caesia

Bosrupsvogel

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina azurea

Blauwe Rupsvogel

(Cassin, 1852)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina graueri

Grauers Rupsvogel

Neumann, 1908

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina cinerea

Madagaskarrupsvogel

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina typica

Mauritiusrupsvogel

(Hartlaub, 1865)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina newtoni

Reunionrupsvogel

(Pollen, 1866)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina coerulescens

Luzonrupsvogel

(Blyth, 1842)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina tenuirostris

Monniksrupsvogel

(Jardine, 1831)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina dohertyi

Panayrupsvogel

(Hartert, 1896)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina sula

Sula Rupsvogel

(Hartert, 1917)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina dispar

Keirupsvogel

(Salvadori, 1878)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina mindanensis

Filippijnse Rupsvogel

(Tweeddale, 1878)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina morio

Mullers Rupsvogel

(Muller, S., 1843)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina ceramensis

Vale Rupsvogel

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina incerta

Zwartschouderrupsvogel

(Meyer,AB, 1874)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina schisticeps

Gray's Rupsvogel

(Gray, G.R., 1846)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina melas

Nieuw Guinea Rupsvogel

(Lesson, 1828)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina montana

Bergrupsvogel

(Meyer,AB, 1874)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina holopolia

Zwartbuikrupsvogel

(Sharpe, 1888)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina mcgregori

Pijlstaartrupsvogel

(Mearns, 1907)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina ostenta

Witvleugelrupsvogel

Ripley, 1952

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina polioptera

Indochinese Rupsvogel

(Sharpe, 1879)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina melaschistos

Rouwrupsvogel

(Hodgson, 1836)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina fimbriata

Dwergrupsvogel

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Corvidae

Coracina melanoptera

Zwartkoprupsvogel

(Ruppell, 1839)

PASSERIFORMES

Corvidae

Campochaera sloetii

Gouden Rupsvogel

(Schlegel, 1866)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage melanoleuca

Filippijnse Triller

(Blyth, 1861)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage nigra

Bonte Triller

(Forster, J.R., 1781)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage leucopygialis

Witstuittriller

Walden, 1872

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage sueurii

Witvleugeltriller

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage tricolor

Witvleugeltriller

(Swainson, 1825)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage aurea

Roodbuiktriller

(Temminck, 1825)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage moesta

Witbrauwtriller

Sclater, P.L., 1883

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage atrovirens

Zwartbrauwtriller

(Gray, G.R., 1862)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage leucomela

Witbrauwtriller

(Vigors & Horsfield, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage maculosa

Gevlekte Triller

(Peale, 1848)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage sharpei

Samoatriller

Rothschild, 1900

PASSERIFORMES

Corvidae

Lalage leucopyga

Langstaarttriller

(Gould, 1838)

PASSERIFORMES

Corvidae

Campephaga petiti

Zairese Rupsvogel

Oustalet, 1884

PASSERIFORMES

Corvidae

Campephaga flava

Kaapse Rupsvogel

Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Corvidae

Campephaga phoenicea

Roodschouderrupsvogel

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Corvidae

Campephaga quiscalina

Purperrupsvogel

Finsch, 1869

PASSERIFORMES

Corvidae

Campephaga lobata

Lelrupsvogel

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Corvidae

Campephaga oriolina

Gabonrupsvogel

(Bates, 1909)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus roseus

Bergmenievogel

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus cantonensis

Bruinstuitmenievogel

Swinhoe, 1861

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus divaricatus

Grijze Menievogel

(Raffles, 1822)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus tegimae

Ryu Kyumenievogel

Stejneger, 1887

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus cinnamomeus

Kleine Menievogel

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus igneus

Soendamenievogel

Blyth, 1846

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus lansbergei

Floresmenievogel

Buttikofer, 1886

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus erythropygius

Witbuikmenievogel

(Jerdon, 1840)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus solaris

Grijskeelmenievogel

Blyth, 1846

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus ethologus

Langstaartmenievogel

Bangs & Phillips, 1914

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus brevirostris

Kortsnavelmenievogel

(Vigors, 1831)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus miniatus

Bergmenievogel

(Temminck, 1822)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pericrocotus flammeus

Scharlaken Menievogel

(Forster, J.R., 1781)

PASSERIFORMES

Corvidae

Hemipus picatus

Bonte Dwergtriller

(Sykes, 1832)

PASSERIFORMES

Corvidae

Hemipus hirundinaceus

Zwartvleugeldwergtriller

(Temminck, 1822)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura hypoxantha

Geelbuikwaaierstaart

Blyth, 1843

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura superciliaris

Blauwe Waaierstaart

(Sharpe, 1877)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura cyaniceps

Blauwkopwaaierstaart

(Cassin, 1855)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura phoenicura

Roodstuitwaaierstaart

Muller, S., 1843

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura nigrocinnamomea

Mindanaowaaierstaart

Hartert, 1903

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura albicollis

Witkeelwaaierstaart

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura albogularis

Vlekbuikwaaierstaart

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura euryura

Kortpootwaaierstaart

Muller, S., 1843

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura aureola

Indische Waaierstaart

Lesson, 1830

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura javanica

Maleise Waaierstaart

(Sparrman, 1788)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura perlata

Parelwaaierstaart

Muller, S., 1843

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura leucophrys

Tuinwaaierstaart

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura diluta

Floreswaaierstaart

Wallace, 1864

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura rufiventris

Streepborstwaaierstaart

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura fuscorufa

Tanimbarwaaierstaart

Sclater, P.L., 1883

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura cockerelli

Cockerells Waaierstaart

(Ramsay, E.P., 1879)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura threnothorax

Roetwaaierstaart

Muller, S., 1843

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura maculipectus

Moeraswaaierstaart

Gray, G.R., 1858

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura leucothorax

Witborstwaaierstaart

Salvadori, 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura atra

Salvadori's Waaierstaart

Salvadori, 1876

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura hyperythra

Bruinbuikwaaierstaart

Gray, G.R., 1858

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura albolimbata

Grijsbuikwaaierstaart

Salvadori, 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura phasiana

Mangrovewaaierstaart

De Vis, 1884

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura fuliginosa

Grijze Waaierstaart

(Sparrman, 1787)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura drownei

Bergwaaierstaart

Mayr, 1931

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura tenebrosa

Donkere Waaierstaart

Ramsay, E.P., 1882

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura rennelliana

Rennellwaaierstaart

Mayr, 1931

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura spilodera

Gevlekte Waaierstaart

Gray, G.R., 1870

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura personata

Kandavuwaaierstaart

Ramsay, E.P., 1876

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura nebulosa

Samoawaaierstaart

Peale, 1848

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura brachyrhyncha

Dimorfe Waaierstaart

Schlegel, 1871

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura teysmanni

Sulawesiwaaierstaart

Buttikofer, 1892

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura superflua

Boeroewaaierstaart

Hartert, 1899

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura dedemi

Van Denems Waaierstaart

Oort, 1911

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura opistherythra

Sclaters Waaierstaart

Sclater, P.L., 1883

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura lepida

Palauwaaierstaart

Hartlaub & Finsch, 1868

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura rufidorsa

Grijsborstwaaierstaart

Meyer,AB, 1875

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura dahli

Grijskeelwaaierstaart

Reichenow, 1897

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura matthiae

Zwartborstwaaierstaart

Heinroth, 1902

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura malaitae

Malaitawaaierstaart

Mayr, 1931

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura kubaryi

Ponapéwaaierstaart

Finsch, 1876

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura rufifrons

Vuurstuitwaaierstaart

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhipidura semirubra

Manuswaaierstaart

Sclater, P.L., 1877

PASSERIFORMES

Corvidae

Chaetorhynchus papuensis

Bergdrongo

Meyer, A.B., 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus ludwigii

Rechtstaartdrongo

(Smith, A., 1834)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus atripennis

Staalglansdrongo

Swainson, 1837

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus adsimilis

Fluweeldrongo

(Bechstein, 1794)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus modestus

Fluweelmanteldrongo

Hartlaub, 1849

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus aldabranus

Aldabradrongo

(Ridgway, 1893)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus fuscipennis

Comorendrongo

(Milne-Edwards & Oustalet, 1887)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus forficatus

Kuifdrongo

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus waldenii

Mayottedrongo

Schlegel, 1865

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus macrocercus

Koningsdrongo

Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus leucophaeus

Grijze Drongo

Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus caerulescens

Witbuikdrongo

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus annectans

Kraaiebekdrongo

(Hodgson, 1836)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus aeneus

Bronsdrongo

Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus remifer

Spateldrongo

(Temminck, 1823)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus hottentottus

Haarkuifdrongo

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus sumatranus

Sumatraanse Drongo

Ramsay, R.G.W., 1880

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus montanus

Sulawesi Drongo

(Riley, 1919)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus densus

Wallace's Drongo

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus balicassius

Filippijnse Drongo

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus bracteatus

Glansvlekdrongo

(Gould, 1842)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus megarhynchus

Bismarckdrongo

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus andamanensis

Andamanendrongo

Beavan, 1867

PASSERIFORMES

Corvidae

Dicrurus paradiseus

Vlaggendrongo

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Erythrocercus mccallii

Roodkapelfmonarch

(Cassin, 1855)

PASSERIFORMES

Corvidae

Erythrocercus holochlorus

Gele Elfmonarch

Erlanger, 1901

PASSERIFORMES

Corvidae

Erythrocercus livingstonei

Grijskopelfmonarch

Gray, G.R., 1870

PASSERIFORMES

Corvidae

Elminia longicauda

Turkooismonarch

(Swainson, 1838)

PASSERIFORMES

Corvidae

Elminia albiventris

Witbuikkuifmonarch

PASSERIFORMES

Corvidae

Elminia albonotata

Berfkuifmonarch

PASSERIFORMES

Corvidae

Elminia nigromitrata

Donkere Kuifmonarch

PASSERIFORMES

Corvidae

Elminia albicauda

Witstaartmonarch

Bocage, 1877

PASSERIFORMES

Corvidae

Trochocercus nitens

Blauwkopkuifmonarch

Cassin, 1859

PASSERIFORMES

Corvidae

Trochocercus cyanomelas

Kaapse Kuifmonarch

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Hypothymis helenae

Helenamonarch

(Steere, 1890)

PASSERIFORMES

Corvidae

Hypothymis coelestis

Hemelsblauwe Monarch

Tweeddale, 1877

PASSERIFORMES

Corvidae

Hypothymis azurea

Zwartnekmonarch

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Corvidae

Eutrichomyias rowleyi

Rowley's Monarch

(Meyer, A.B., 1878)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone rufiventer

Roodbuikparadijsmonarch

(Swainson, 1837)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone bedfordi

Bedfords Paradijsmonarch

(Ogilvie-Grant, 1907)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone rufocinerea

Gabonparadijsmonarch

Cabanis, 1875

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone smithii

Annobonparadijsmonarch

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone viridis

Afrikaanse Paradijsmonarch

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone batesi

Bates' Paradijsmonarch

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone atrochalybeia

São Toméparadijsmonarch

(Thomson, 1842)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone mutata

Madagaskarparadijsmonarch

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone corvina

Seychellenparadijsmonarch

(Newton, E., 1867)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone bourbonnensis

Mascarenenparadijsmonarch

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone paradisi

Aziatische Paradijsmonarch

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone atrocaudata

Japanse Paradijsmonarch

(Eyton, 1839)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone cinnamomea

Rosse Paradijsmonarch

(Sharpe, 1877)

PASSERIFORMES

Corvidae

Terpsiphone cyanescens

Blauwe Paradijsmonarch

(Sharpe, 1877)

PASSERIFORMES

Corvidae

Chasiempis sandwichensis

Elepaio

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pomarea dimidiata

Rarotongamonarch

(Hartlaub & Finsch, 1871)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pomarea nigra

Tahitimonarch

(Sparrman, 1786)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pomarea iphis

Iphismonarch

Murphy & Mathews, 1928

PASSERIFORMES

Corvidae

Pomarea mendozae

Markiezenmonarch

(Hartlaub, 1854)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pomarea whitneyi

Fatuhivamonarch

Murphy & Mathews, 1928

PASSERIFORMES

Corvidae

Mayrornis versicolor

Mayers Monarch

Mayr, 1933

PASSERIFORMES

Corvidae

Mayrornis lessoni

Zwartstaartmonarch

(Gray, G.R., 1846)

PASSERIFORMES

Corvidae

Mayrornis schistaceus

Vanikoromonarch

Mayr, 1933

PASSERIFORMES

Corvidae

Neolalage banksiana

Harlekijnmonarch

(Gray, G.R., 1870)

PASSERIFORMES

Corvidae

Clytorhynchus pachycephaloides

Vanuatuklauwiermonarch

Elliot, 1870

PASSERIFORMES

Corvidae

Clytorhynchus vitiensis

Fijiklauwiermonarch

(Hartlaub, 1866)

PASSERIFORMES

Corvidae

Clytorhynchus nigrogularis

Zwartkeelklauwiermonarch

(Layard, E.L., 1875)

PASSERIFORMES

Corvidae

Clytorhynchus hamlini

Rennellklauwiermonarch

(Mayr, 1931)

PASSERIFORMES

Corvidae

Metabolus rugensis

Trukmonarch

(Hombron & Jacquinot, 1841)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha axillaris

Wigstaartmonarch

Salvadori, 1876

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha rubiensis

Rosse Monarch

(Meyer, A.B., 1874)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha cinerascens

Mangrovemonarch

(Temminck, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha frater

Zwartvleugelmonarch

Sclater, P.L., 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha melanopsis

Maskermonarch

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha erythrostictus

Bougainvillemonarch

(Sharpe, 1888)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha castaneiventris

Kastanjebuikmonarch

Verreaux, J., 1858

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha richardsii

Richards Monarch

(Ramsay, E.P., 1881)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha pileatus

Witoormonarch

Salvadori, 1878

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha castus

Loetoemonarch

Sclater, P.L., 1883

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha leucotis

Witoormonarch

Gould, 1851

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha guttulus

Vlekvleugelmonarch

(Garnot, 1829)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha mundus

Tanimbarmonarch

Sclater, P.L., 1883

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha trivirgatus

Brilmonarch

(Temminck, 1826)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha sacerdotum

Mees' Monarch

Mees, 1973

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha everetti

Djampeamonarch

Hartert, 1896

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha loricatus

Boeroemonarch

Wallace, 1863

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha boanensis

Boanomonarch

Bemmel, 1939

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha leucurus

Keimonarch

Gray, G.R., 1858

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha julianae

Kon. Julianamonarch

Ripley, 1959

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha manadensis

Zwartwitte Monarch

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha brehmii

Schlegels Monarch

Schlegel, 1871

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha infelix

Zilverstaartmonarch

Sclater, P.L., 1877

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha menckei

Witrugmonarch

Heinroth, 1902

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha verticalis

Kuifmonarch

Sclater, P.L., 1877

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha barbatus

Witbaardmonarch

Ramsay, E.P., 1879

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha browni

Solomon Eilandenmonarch

Ramsay, E.P., 1883

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha viduus

Geschubde Monarch

(Tristram, 1879)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha godeffroyi

Yapmonarch

Hartlaub, 1868

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha takatsukasae

Tinianmonarch

(Yamashina, 1931)

PASSERIFORMES

Corvidae

Monarcha chrysomela

Goudmonarch

(Garnot, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Arses telescophthalmus

Witbuikfranjemonarch

(Garnot, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Arses insularis

Rotkraagmonarch

(Meyer, A.B., 1874)

PASSERIFORMES

Corvidae

Arses kaupi

Zwartborstfranjemonarch

Gould, 1851

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra freycineti

Guammonarch

Oustalet, 1881

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra erythrops

Palaumonarch

Hartlaub & Finsch, 1868

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra oceanica

Carolinenmonarch

Pucheran, 1853

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra pluto

Ponapémonarch

Finsch, 1876

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra atra

Biakmonarch

Meyer, A.B., 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra galeata

Helmmonarch

Gray, G.R., 1860

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra rubecula

Zilvermonarch

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra ferrocyanea

Staalmonarch

Ramsay, E.P., 1879

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra cervinicauda

San Cristobálmonarch

Tristram, 1879

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra caledonica

Vanuatamonarch

Bonaparte, 1857

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra vanikorensis

Roodbuikmonarch

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra albiventris

Witbuikmonarch

(Peale, 1848)

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra azureocapilla

Blaukapmonarch

Layard, E.L., 1875

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra ruficollis

Kaneelborstmonarch

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra cyanoleuca

Satijnmonarch

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra inquieta

Witkeelmonarch

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra alecto

Zwarte Monarch

(Temminck, 1827)

PASSERIFORMES

Corvidae

Myiagra hebetior

Bismarckmonarch

(Hartert, 1924)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lamprolia victoriae

Prachtlamprolia

Finsch, 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Machaerirhynchus flaviventer

Geelborstbootsnavelmonarch

Gould, 1851

PASSERIFORMES

Corvidae

Machaerirhynchus nigripectus

Zwartborstbootsnavelmonarch

Schlegel, 1871

PASSERIFORMES

Corvidae

Grallina cyanoleuca

Australische Slijkekster

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Grallina bruijni

Nieuwguinese Slijkekster

Salvadori, 1876

PASSERIFORMES

Corvidae

Aegithina tiphia

Gewone Iora

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Aegithina nigrolutea

Zwartkapiora

(Marshall, G.F.L., 1876)

PASSERIFORMES

Corvidae

Aegithina viridissima

Groene Iora

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Aegithina lafresnayei

Grote Iora

(Hartlaub, 1844)

PASSERIFORMES

Corvidae

Lanioturdus torquatus

Tapuitklauwier

Waterhouse, 1838

PASSERIFORMES

Corvidae

Nilaus afer

Broebroe

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dryoscopus gambensis

Gambiapoederdonsklauwier

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dryoscopus pringlii

Dwergpoederdonsklauwier

Jackson, 1893

PASSERIFORMES

Corvidae

Dryoscopus cubla

Poederdonsklauwier

(Shaw, 1809)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dryoscopus senegalensis

Bospoederdonsklauwier

(Hartlaub, 1857)

PASSERIFORMES

Corvidae

Dryoscopus angolensis

Gabonpoederdonsklauwier

Hartlaub, 1860

PASSERIFORMES

Corvidae

Dryoscopus sabini

Sabine's Poederdonsklauwier

(Gray, J.E., 1831)

PASSERIFORMES

Corvidae

Tchagra minuta

Kleine Tsjagra

(Hartlaub, 1858)

PASSERIFORMES

Corvidae

Tchagra senegala

Zwartkruintsjagra

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Tchagra australis

Bruinkoptsjagra

(Smith, A., 1836)

PASSERIFORMES

Corvidae

Tchagra jamesi

Somalische Tsjagra

(Shelley, 1885)

PASSERIFORMES

Corvidae

Tchagra tchagra

Kaapse Tsjagra

(Vieillot, 1816)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius ruficeps

Roodkruinfiskaal

(Shelley, 1885)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius luehderi

Luhders Fiskaal

Reichenow, 1874

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius liberatus

Buulobardefiskaal

Smith, Arctander, FjeldsS, & Amir, 1991

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius turatii

Turati's Fiskaal

(Verreaux, J., 1858)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius aethiopicus

Ethiopische Fiskaal

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius bicolor

Moerasfiskaal

(Verreaux, J., 1857)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius ferrugineus

Waterfiskaal

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius barbarus

Goudkapfiskaal

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius erythrogaster

Zwartkopfiskaal

(Cretzschmar, 1829)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius atrococcineus

Burchells Fiskaal

(Burchell, 1822)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius mufumbiri

Papyrusfiskaal

Ogilvie-Grant, 1911

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius atroflavus

Zwartgele Fiskaal

Shelley, 1887

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius funebris

Leikleurige Fiskaal

(Hartlaub, 1863)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius leucorhynchus

Zwarte Fiskaal

(Hartlaub, 1848)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius poensis

Bergfiskaal

(Alexander, 1903)

PASSERIFORMES

Corvidae

Laniarius fuelleborni

Fülleborns Fiskaal

(Reichenow, 1900)

PASSERIFORMES

Corvidae

Rhodophoneus cruentus

Roze Klauwier

(Ehrenberg, 1828)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus zeylonus

Bokmakierieklauwier

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus bocagei

Grijze Bosklauwier

(Reichenow, 1894)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus sulfureopectus

Oranje Bosklauwier

(Lesson, 1830)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus olivaceus

Olijfgroene Bosklauwier

(Shaw, 1809)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus multicolor

Veelkleurige Bosklauwier

(Gray, G.R., 1845)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus nigrifrons

Reichenows Bosklauwier

(Reichenow, 1896)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus kupeensis

Serle's Bosklauwier

(Serle, 1951)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus viridis

Bonte Bosklauwier

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus dohertyi

Doherty's Bosklauwier

(Rothschild, 1901)

PASSERIFORMES

Corvidae

Telophorus quadricolor

Vierkleurige Bosklauwier

(Cassin, 1852)

PASSERIFORMES

Corvidae

Malaconotus cruentus

Roodbuikklauwier

(Lesson, 1830)

PASSERIFORMES

Corvidae

Malaconotus lagdeni

Asjanti's klauwier

(Sharpe, 1884)

PASSERIFORMES

Corvidae

Malaconotus gladiator

Gladiatorklauwier

(Reichenow, 1892)

PASSERIFORMES

Corvidae

Malaconotus blanchoti

Spookklauwier

Stephens, 1826

PASSERIFORMES

Corvidae

Malaconotus monteiri

Monteiro's Klauwier

(Sharpe, 1870)

PASSERIFORMES

Corvidae

Malaconotus alius

Uluguruklauwier

Friedmann, 1927

PASSERIFORMES

Corvidae

Prionops plumatus

Helmklauwier

(Shaw, 1809)

PASSERIFORMES

Corvidae

Prionops poliolophus

Grijskuifklauwier

Fischer & Reichenow, 1884

PASSERIFORMES

Corvidae

Prionops alberti

Geelkuifklauwier

Schouteden, 1933

PASSERIFORMES

Corvidae

Prionops rufiventris

Rossebuikklauwier

PASSERIFORMES

Corvidae

Prionops caniceps

Roodsnavelklauwier

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Prionops retzii

Retz' Klauwier

Wahlberg, 1856

PASSERIFORMES

Corvidae

Prionops gabela

Gabelaklauwier

Rand, 1957

PASSERIFORMES

Corvidae

Prionops scopifrons

Stekelkopklauwier

(Peters, W., 1854)

PASSERIFORMES

Corvidae

Bias flammulatus

Afrikaanse Klauwiervliegenvang

(Verreaux & Verreaux, 1855)

PASSERIFORMES

Corvidae

Bias musicus

Zwartwitte Klauwiervliegenvang

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pseudobias wardi

Wards Vliegenvanger

Sharpe, 1870

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis diops

Ruzenzorivliegenvanger

Jackson, 1905

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis margaritae

Boultons Vliegenvanger

Boulton, 1934

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis mixta

Kortstaartvliegenvanger

(Shelley, 1889)

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis reichenowi

Reichenows Vliegenvanger

Grote, 1911

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis dimorpha

Malawivliegenvanger

(Shelley, 1893)

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis capensis

Bruinflankvliegenvanger

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis fratrum

Woodwards Vliegenvanger

(Shelley, 1900)

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis molitor

Witflankvliegenvanger

(Kuster, 1836)

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis soror

Acaciavliegenvanger

Reichenow, 1903

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis pririt

Priritvliegenvanger

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis senegalensis

Senegaalse Vliegenvanger

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis orientalis

Doornvliegenvanger

(Heuglin, 1870)

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis minor

Savannevliegenvanger

Erlanger, 1901

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis perkeo

Kleine Doornvliegenvanger

Neumann, 1907

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis minima

Gabonvliegenvanger

(Verreaux & Verreaux, 1855)

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis ituriensis

Iturivliegenvanger

Chapin, 1921

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis occulta

Nimbavliegenvanger

Lawson, 1984

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis poensis

Fernando Povliegenvanger

Alexander, 1903

PASSERIFORMES

Corvidae

Batis minulla

Angolese Vliegenvanger

(Bocage, 1874)

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira cyanea

Bruinkeellelvliegenvanger

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira laticincta

Bamendalelvliegenvanger

Bates, 1926

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira albifrons

Angolese Lelvliegenvanger

Sharpe, 1873

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira peltata

Zwartkeellelvliegenvanger

Sundevall, 1850

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira castanea

Witstuitlelvliegenvanger

Fraser, 1843

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira tonsa

Witbrauwlelvliegenvanger

(Bates, 1911)

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira blissetti

Roodwanglelvliegenvanger

(Sharpe, 1872)

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira chalybea

Reichenows Lelvliegenvanger

(Reichenow, 1897)

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira jamesoni

Jamesons Lelvliegenvanger

(Sharpe, 1890)

PASSERIFORMES

Corvidae

Platysteira concreta

Geelbuiklelvliegenvanger

Hartlaub, 1855

PASSERIFORMES

Corvidae

Philentoma pyrhopterum

Vuurvleugelmonarch

(Temminck, 1836)

PASSERIFORMES

Corvidae

Philentoma velatum

Roodborstmonarch

(Temminck, 1825)

PASSERIFORMES

Corvidae

Tephrodornis gularis

Grote Rupsklauwier

(Raffles, 1822)

PASSERIFORMES

Corvidae

Tephrodornis pondicerianus

Kleine Rupsklauwier

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Corvidae

Calicalicus madagascariensis

Roodstaartvanga

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Calicalicus rufocarpalis

Roodschoudervanga

Goodman, Hawkins, & Domergue, 1997

PASSERIFORMES

Corvidae

Schetba rufa

Rosse Vanga

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Vanga curvirostris

Haaksnavelvanga

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Xenopirostris xenopirostris

Lafresnaye's Vanga

(Lafresnaye, 1850)

PASSERIFORMES

Corvidae

Xenopirostris damii

Van Dams Vanga

Schlegel, 1865

PASSERIFORMES

Corvidae

Xenopirostris polleni

Pollens Vanga

(Schlegel, 1868)

PASSERIFORMES

Corvidae

Artamella viridis

Witkopvanga

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Corvidae

Falculea palliata

Sikkelvanga

Geoffroy Saint-Hilaire, 1836

PASSERIFORMES

Corvidae

Leptopterus chabert

Brilvanga

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cyanolanius madagascarinus

Blauwe Vanga

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Corvidae

Oriolia bernieri

Zwarte Vanga

Geoffroy Saint-Hilaire, 1838

PASSERIFORMES

Corvidae

Euryceros prevostii

Helmvanga

Lesson, 1831

PASSERIFORMES

Corvidae

Tylas eduardi

Kinkimavo

Hartlaub, 1862

PASSERIFORMES

Corvidae

Hypositta corallirostris

Boomklevervanga

(Newton,A, 1863)

PASSERIFORMES

Corvidae

Hypositta perdita

kortteenvanga

Peters,DB, 1996

PASSERIFORMES

Callaeatidae

Callaeas cinerea

Kokako

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Callaeatidae

Philesturnus carunculatus

Zadelrugspreeuw

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Callaeatidae

Heteralocha acutirostris

Huia

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Picathartidae

Chaetops frenatus

Kaapse Rosspringer

(Temminck, 1826)

PASSERIFORMES

Picathartidae

Chaetops aurantius

Roodborstrotsspringer

Layard, E.L., 1867

PASSERIFORMES

Picathartidae

Picathartes gymnocephalus

Witnekkraai

(Temminck, 1825)

PASSERIFORMES

Picathartidae

Picathartes oreas

Grijsnekkaalkopkraai

Reichenow, 1899

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Dulus dominicus

Palmtapuit

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Ptilogonys cinereus

Grijze Zijdevliegenvanger

Swainson, 1827

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Ptilogonys caudatus

Langstaartzijdevliegenvanger

Cabanis, 1861

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Phainopepla nitens

Zwarte Zijdevliegenvanger

(Swainson, 1838)

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Phainoptila melanoxantha

Geelflankzijdevliegenvanger

Salvin, 1877

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Pestvogel

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Bombycilla japonica

Japanse Pestvogel

(Siebold, 1824)

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Bombycilla cedrorum

Cederpestvogel

Vieillot, 1808

PASSERIFORMES

Cinclidae

Cinclus cinclus

Waterspreeuw

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Cinclidae

Cinclus pallasii

Zwarte Waterspreeuw

Temminck, 1820

PASSERIFORMES

Cinclidae

Cinclus mexicanus

Noordamerikaanse Waterspreeuw

Swainson, 1827

PASSERIFORMES

Cinclidae

Cinclus leucocephalus

Witkopwaterspreeuw

Tschudi, 1844

PASSERIFORMES

Cinclidae

Cinclus schulzi

Roodkeelwaterspreeuw

Cabanis, 1882

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Neocossyphus finschii

Finsch' Kortpootlijster

(Sharpe, 1870)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Neocossyphus fraseri

Frasers Kortpootlijster

(Strickland, 1844)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Neocossyphus rufus

Roodstaartlijster

(Fischer & Reichenow, 1884)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Neocossyphus poensis

Witstaartlijster

(Strickland, 1844)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Pseudocossyphus sharpei

Bosrotslijster

(Gray, G.R., 1871)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Pseudocossyphus bensoni

Bensons Rotslijster

(Farkas, 1971)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Pseudocossyphus imerinus

Duinrotslijster

(Hartlaub, 1860)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola rupestris

Kaapse Rotslijster

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola explorator

Langteenrotslijster

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola brevipes

Kortteenrotslijster

(Waterhouse, 1838)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola pretoriae

Transvaalse Rotslijster

Gunning & Roberts, 1911

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola angolensis

Miomborotslijster

Sousa, 1888

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola saxatilis

Rode Rotslijster

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola rufocinereus

Kleine Rotslijster

(Ruppell, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola cinclorhynchus

Bergrotslijster

(Vigors, 1832)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola gularis

Amoerrotslijster

(Swinhoe, 1863)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola rufiventris

Roodbuikrotslijster

(Jardine & Selby, 1833)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Monticola solitarius

Blauwe Rotslijster

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Geomalia heinrichi

Geomalia

Stresemann, 1931

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera schistacea

Tenimberlijster

(Meyer,AB, 1884)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera dumasi

Molukse Lijster

(Rothschild, 1898)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera interpres

Kastanjekoplijster

(Temminck, 1826)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera erythronota

Roodruglijster

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera dohertyi

Soembawalijster

(Hartert, 1896)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera wardii

Eksterlijster

(Blyth, 1842)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera cinerea

Mindorolijster

(Bourns & Worcester, 1894)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera peronii

Timorlijster

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera citrina

Dama Lijster

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera everetti

Everetts Lijster

(Sharpe, 1892)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera sibirica

Siberische Lijster

(Pallas, 1776)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera naevia

Bonte Lijster

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera pinicola

Aztekenlijster

(Sclater, P.L., 1859)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera piaggiae

Ethiopische Lijster

(Bouvier, 1877)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera tanganjicae

Tanganjikalijster

(Sassi, 1914)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera crossleyi

Crossleys Lijster

(Sharpe, 1871)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera gurneyi

Gurney's Lijster

(Hartlaub, 1864)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera oberlaenderi

Ruwenzorilijster

(Sassi, 1914)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera cameronensis

Zwartoorlijster

(Sharpe, 1905)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera princei

Grijze Lijster

(Sharpe, 1873)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera guttata

Natallijster

(Vigors, 1831)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera spiloptera

Vlekvleugellijster

(Blyth, 1847)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera andromedae

Andromedalijster

(Temminck, 1826)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera mollissima

Himalajalijster

(Blyth, 1842)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera dixoni

Langstaartlijster

(Seebohm, 1881)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera dauma

Goudkijster

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera major

Ryukyugoudlijster

Ogawa, 1905

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera horsfieldi

Horsfields Goudlijster

(Bonaparte, 1857)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera machiki

Tenimbergoudlijster

(Forbes, H.O., 1883)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera lunulata

Tasmaanse Goudlijster

(Latham, 1802)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera heinei

Papuagoudlijster

(Cabanis, 1850)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera talaseae

Bismarckgoudlijster

(Rothschild & Hartert, 1926)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera margaretae

Bismarckgoudlijster

(Mayr, 1935)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera monticola

Grote Langsnavellijster

Vigors, 1832

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera marginata

Kleine Langsnavellijster

Blyth, 1847

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Zoothera terrestris

Boninlijster

(Kittlitz, 1830)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cataponera turdoides

Cataponeralijster

Hartert, 1896

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Nesocichla eremita

Tristanlijster

Gould, 1855

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cichlherminia lherminieri

Antillenlijster

(Lafresnaye, 1844)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sialia sialis

Roodkeelsialia

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sialia mexicana

Blauwkeelsialia

Swainson, 1832

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sialia currucoides

Bergsialia

(Bechstein, 1798)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes myadestinus

Grote Kauailijster

(Stejneger, 1887)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes woahensis

Amauilijster

Bloxam, in Wilson & Evans, 1899

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes lanaiensis

Lainailijster

(Wilson, S.B., 1891)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes obscurus

Hawaiilijster

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes palmeri

Kleine Kauailijster

(Rothschild, 1893)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes townsendi

Bergsolitaire

(Audubon, 1838)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes occidentalis

Bruinrugsolitaire

Stejneger, 1882

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes elisabeth

Cubaanse Solitaire

(Lembeye, 1850)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes genibarbis

Roodkeelsolitaire

Swainson, 1838

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes melanops

Zwartmaskersolitaire

Salvin, 1865

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes coloratus

Bonte Solitaire

Nelson, 1912

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes ralloides

Andessolitaire

(Orbigny, 1840)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myadestes unicolor

Leigrijze Solitaire

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cichlopsis leucogenys

Roodbruine Solitaire

Cabanis, 1850

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Entomodestes leucotis

Witoorsolitaire

(Tschudi, 1844)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Entomodestes coracinus

Zwarte Solitaire

(Berlepsch, 1897)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus gracilirostris

Grijskeeldwerglijster

Salvin, 1865

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus aurantiirostris

Geelbekdwerglijster

(Hartlaub, 1850)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus bicknelli

Bicknelllijster

(Ridgway, 1882)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus fuscater

Grijsrugdwerglijster

(Lafresnaye, 1845)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus occidentalis

Bruinkopdwerglijster

Sclater, P.L., 1859

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus frantzii

Bergdwerglijster

Cabanis, 1861

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus mexicanus

Zwartkopdwerglijster

(Bonaparte, 1856)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus dryas

Gevlekte Dwerglijster

(Gould, 1855)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus fuscescens

Veery

(Stephens, 1817)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus minimus

Grijswangdwerglijster

(Lafresnaye, 1848)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus ustulatus

Dwerglijster

(Nuttall, 1840)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Catharus guttatus

Heremietlijster

(Pallas, 1811)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Hylocichla mustelina

Amerikaanse Boslijster

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Platycichla flavipes

Geelpootlijster

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Platycichla leucops

Taczanowski's lijster

(Taczanowski, 1877)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Psophocichla litsipsirupa

Acacialijster

(Smith, A., 1836)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus pelios

Pelioslijster

Bonaparte, 1850

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus tephronotus

Brillijster

Cabanis, 1878

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus libonyanus

Kurrichanelijster

(Smith, A., 1836)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus olivaceofuscus

São Thomélijster

Hartlaub, 1852

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus olivaceus

Olijfkleurigelijster

Linnaeus, 1766

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus menachensis

Jemenlijster

Ogilvie-Grant, 1913

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus bewsheri

Comorenlijster

Newton,E, 1877

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus hortulorum

Tuinlijster

Sclater, P.L., 1863

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus unicolor

Tickells Lijster

Tickell, 1833

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus dissimilis

Zwartborstlijster

Blyth, 1847

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus cardis

Zwartkaplijster

Temminck, 1831

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus albocinctus

Witkraaglijster

Royle, 1840

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus torquatus

Beflijster

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus boulboul

Grijsvleugelmerel

(Latham, 1790)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus merula

Merel

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus poliocephalus

Eilandmerel

Latham, 1802

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus rubrocanus

Kastanjelijster

Hodgson, 1846

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus kessleri

Kesslers Lijster

Prjevalsky, 1876

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus feae

Kesslers Lijster

(Salvadori, 1887)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus obscurus

Vale Lijster

Gmelin, 1789

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus pallidus

Bleke Lijster

Gmelin, 1789

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus chrysolaus

Japanse Lijster

Temminck, 1831

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus celaenops

Izulijster

Stejneger, 1887

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus ruficollis

Roodkeelkeellijster

Pallas, 1776

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus naumanni

Naumanns Bruine Lijster

Temminck, 1820

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus pilaris

Kramsvogel

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus iliacus

Koperwiek

Linnaeus, 1766

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus philomelos

Zanglijster

Brehm,CL, 1831

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus mupinensis

Mupinlijster

Laubmann, 1920

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus viscivorus

Grote Lijster

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus aurantius

Witkinlijster

Gmelin, 1789

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus ravidus

Grand Caymanlijster

(Cory, 1886)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus plumbeus

Roodpootlijster

Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus chiguanco

Chiguancolijster

Lafresnaye & Orbigny, 1837

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus nigrescens

Roetlijster

Cabanis, 1861

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus fuscater

Reuzenlijster

Lafresnaye & Orbigny, 1837

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus infuscatus

Guatemalalijster

(Lafresnaye, 1844)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus serranus

Fluweellijster

Tschudi, 1844

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus nigriceps

Witoksellijster

Cabanis, 1874

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus subalaris

Paranálijster

(Seebohm, 1887)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus reevei

Loodruglijster

Lawrence, 1869

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus olivater

Kapucijnerlijster

(Lafresnaye, 1848)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus maranonicus

Maranonlijster

Taczanowski, 1880

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus fulviventris

Bruinbuiklijster

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus rufiventris

Roodbuiklijster

Vieillot, 1818

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus falcklandii

Magelhaenlijster

Quoy & Gaimard, 1824

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus leucomelas

Vaalborstlijster

Vieillot, 1818

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus amaurochalinus

Cremebuiklijster

Cabanis, 1850

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus plebejus

Cabanis' Lijster

Cabanis, 1861

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus ignobilis

Zwartsnavellijster

Sclater, P.L., 1857

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus lawrencii

Lawrence's Lijster

Coues, 1880

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus obsoletus

Bleekbuiklijster

Lawrence, 1862

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus fumigatus

Cacaolijster

Lichtenstein, 1823

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus hauxwelli

Hauxwelllijster

Lawrence, 1869

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus helleri

Taitalijster

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus ludoviciae

Somalische Lijster

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus grayi

Gray's Lijster

Bonaparte, 1838

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus nudigenis

Naaktooglijster

Lafresnaye, 1848

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus maculirostris

Ecuadorlijster

Berlepsch & Taczanowski, 1883

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus haplochrous

Palmaritolijster

Todd, 1931

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus jamaicensis

Witooglijster

Gmelin, 1789

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus assimilis

Mexicaanse Withalslijster

Cabanis, 1850

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus albicollis

Witneklijster

Vieillot, 1818

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus rufopalliatus

Roestruglijster

Lafresnaye, 1840

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus graysoni

Graysons Lijster

(Ridgway, 1882)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus swalesi

Haitilijster

(Wetmore, 1927)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus migratorius

Roodborstlijster

Linnaeus, 1766

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Turdus rufitorques

Roodkraaglijster

Hartlaub, 1844

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Chlamydochaera jefferyi

Aztekenlijster

Sharpe, 1887

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Brachypteryx stellata

Goulds Kortvleugel

Gould, 1868

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Brachypteryx hyperythra

Roestbuikkortvleugel

Jerdon & Blyth, 1861

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Brachypteryx major

Nilgirikortvleugel

(Jerdon, 1844)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Brachypteryx leucophrys

Kleine Kortvleugel

(Temminck, 1827)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Brachypteryx montana

Blauwe Kortvleugel

Horsfield, 1821

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Heinrichia calligyna

Sulawesikortvleugel

Stresemann, 1931

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Alethe poliocephala

Bruinborstalethe

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Alethe poliophrys

Roodkeelalethe

Sharpe, 1902

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Alethe fuelleborni

Witborstalethe

Reichenow, 1900

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Alethe choloensis

Cholobergalethe

Sclater, W.L., 1927

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Alethe diademata

Diadeemalethe

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Empidornis semipartitus

Zilvervliegenvanger

(Ruppell, 1840)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Bradornis pallidus

Vale Vliegenvanger

(von Muller, 1851)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Bradornis infuscatus

Lijstervliegenvanger

(Smith, A., 1839)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Bradornis mariquensis

Maricovliegenvanger

Smith, A., 1847

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Bradornis microrhynchus

Streepkopvliegenvanger

(Reichenow, 1887)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Dioptrornis chocolatinus

Bruine Drongovliegenvanger

(Ruppell, 1840)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Dioptrornis fischeri

Witoogdrongovliegenvanger

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Dioptrornis brunneus

Angolese Drongovliegenvanger

Cabanis, 1886

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Melaenornis edolioides

Senegalese Drongovliegenvanger

(Swainson, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Melaenornis pammelaina

Kaapse Drongovliegenvanger

(Stanley, 1814)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Melaenornis ardesiacus

Geeloogdrongovliegenvanger

Berlioz, 1936

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Melaenornis annamarulae

Nimbadrongovliegenvanger

Forbes-Watson, 1970

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Fraseria ocreata

Stricklands Bosvliegenvanger

(Strickland, 1844)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Fraseria cinerascens

Witbrauwbosvliegenvanger

Hartlaub, 1857

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sigelus silens

Klauwiervliegenvanger

(Shaw, 1809)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias addita

Boeroejunglevliegenvanger

(Hartert, 1900)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias oscillans

Floresjunglevliegenvanger

(Hartert, 1897)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias brunneata

Witkeeljunglevliegenvanger

(Slater, 1897)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias olivacea

Olijfrugjunglevliegenvanger

(Hume, 1877)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias umbratilis

Witkeeljunglevliegenvanger

(Strickland, 1849)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias ruficauda

Roodstaartjunglevliegenvanger

(Sharpe, 1877)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias colonus

Soelajunglevliegenvanger

Hartert, 1898

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias gularis

Kinabalujunglevliegenvanger

Sharpe, 1888

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias insignis

Luzonjunglevliegenvanger

Ogilvie-Grant, 1895

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias albigularis

Negrosjunglevliegenvanger

Bourns & Worcester, 1894

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhinomyias goodfellowi

Mindanaojunglevliegenvanger

Ogilvie-Grant, 1905

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa striata

Grauwe Vliegenvanger

(Pallas, 1764)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa gambagae

Gambagavliegenvanger

(Alexander, 1901)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa griseisticta

Gestreepte Vliegenvanger

(Swinhoe, 1861)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa sibirica

Roetvliegenvanger

Gmelin, 1789

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa dauurica

Bruine Vliegenvanger

Pallas, 1811

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa randi

Rands Vliegenvanger

Amadon & duPont, 1970

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa segregata

Soembavliegenvanger

(Siebers, 1928)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa ruficauda

Roodstaartvliegenvanger

Swainson, 1838

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa muttui

Bamboevliegenvanger

(Layard, E.L., 1854)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa ferruginea

Roestvliegenvanger

(Hodgson, 1845)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa ussheri

Usshers Vliegenvanger

(Sharpe, 1871)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa williamsoni

Williamsons Vliegenvanger

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa infuscata

Rouwvliegenvanger

(Cassin, 1855)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa boehmi

Bohms Vliegenvanger

(Reichenow, 1884)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa aquatica

Moerasvliegenvanger

Heuglin, 1864

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa olivascens

Olijfgroene Vliegenvanger

(Cassin, 1859)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa lendu

Chapin's Vliegenvanger

(Chapin, 1932)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa itombwensis

Itombwevliegenvanger

Prigogine, 1957

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa adusta

Kaapse Vliegenvanger

(Boie, 1828)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa epulata

Fantivliegenvanger

(Cassin, 1855)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa sethsmithi

Geelpootvliegenvanger

(van Someren, 1922)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa comitata

Dofblauwe Vliegenvanger

(Cassin, 1857)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa tessmanni

Tessmanns Vliegenvanger

(Reichenow, 1907)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa cassini

Cassins Vliegenvanger

Heine, 1860

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapa caerulescens

Blauwgrijze Vliegenvanger

(Hartlaub, 1865)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myioparus griseigularis

Grijskeelvliegenvanger

(Jackson, 1906)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myioparus plumbeus

Meesvliegenvanger

(Hartlaub, 1858)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Humblotia flavirostris

Humblots Vliegenvanger

Milne-Edwards & Oustalet, 1885

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula hypoleuca

Bonte Vliegenvanger

(Pallas, 1764)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula albicollis

Withalsvliegenvanger

(Temminck, 1815)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula semitorquata

Balkanvliegenvanger

(Homeyer, 1885)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula zanthopygia

Driekleurenvliegenvanger

(Hay, 1845)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula narcissina

Geelbrauwvliegenvanger

(Temminck, 1835)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula mugimaki

Mugimakivliegenvanger

(Temminck, 1835)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula hodgsonii

Hodgsons Vliegenvanger

(Verreaux, J., 1870)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula strophiata

Roestvlekvliegenvanger

(Hodgson, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula parva

Kleine Vliegenvanger

(Bechstein, 1792)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula subrubra

Kasjmirvliegenvanger

(Hartert & Steinbacher, 1934)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula monileger

Witbefvliegenvanger

(Hodgson, 1845)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula solitaris

Roodteugelvliegenvanger

(Muller, S., 1835)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula hyperythra

Witbrauwvliegenvanger

(Blyth, 1843)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula dumetoria

Oranjeborstvliegenvanger

(Wallace, 1864)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula rufigula

Roodkeelvliegenvanger

(Wallace, 1865)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula buruensis

Molukse Vliegenvanger

(Hartert, 1899)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula basilanica

Basilanvliegenvanger

(Sharpe, 1877)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula henrici

Damarvliegenvanger

(Hartert, 1899)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula harterti

Harterts Vliegenvanger

(Siebers, 1928)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula platenae

Palawanvliegenvanger

(Blasius, W., 1888)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula crypta

Vaurie's Vliegenvanger

(Vaurie, 1951)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula disposita

Luzonvliegenvanger

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula elisae

Chinese Vliegenvanger

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula bonthaina

Bonthainvliegenvanger

(Hartert, 1896)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula westermanni

Ekstervliegenvanger

(Sharpe, 1888)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula superciliaris

Witkeelvliegenvanger

(Jerdon, 1840)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula tricolor

Leiblauwe Vliegenvanger

(Hodgson, 1845)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula sapphira

Saffiervliegenvanger

(Blyth, 1843)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula nigrorufa

Zwartrode Vliegenvanger

(Jerdon, 1839)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Ficedula timorensis

Timorvliegenvanger

(Hellmayr, 1919)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyanoptila cyanomelana

Blauwwitte Vliegenvanger

(Temminck, 1829)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Eumyias thalassina

Azuurvliegenvanger

(Swainson, 1838)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Eumyias sordida

Ceylonvliegenvanger

(Walden, 1870)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Eumyias panayensis

Panayvliegenvanger

Sharpe, 1877

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Eumyias albicaudata

Nilgirivliegenvanger

(Jerdon, 1840)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Eumyias indigo

Indigovliegenvanger

(Horsfield, 1821)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Niltava grandis

Large Niltava

(Blyth, 1842)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Niltava macgrigoriae

Kleine Niltava

(Burton, 1836)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Niltava davidi

Pere Davids Niltava

La Touche, 1907

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Niltava sundara

Roodbuikniltava

Hodgson, 1837

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Niltava sumatrana

Sumatraanse Niltava

Salvadori, 1879

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Niltava vivida

Roodkeelniltava

(Swinhoe, 1864)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis sanfordi

Sanfords Niltava

Stresemann, 1931

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis hoevelli

Hoevells Niltava

(Meyer, A.B., 1903)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis hyacinthinus

Hyacintniltava

(Temminck, 1820)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis concretus

Witstaartniltava

(Muller, S., 1835)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis ruckii

Ruecks Niltava

(Oustalet, 1881)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis herioti

Luzonniltava

Ramsay, R.G.W., 1886

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis hainanus

Hainanniltava

(Ogilvie-Grant, 1900)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis pallipes

Kerelaniltava

(Jerdon, 1840)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis poliogenys

Brooks Niltava

Brooks, W.E., 1879

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis unicolor

Azuurniltava

Blyth, 1843

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis rubeculoides

Blauwkeelniltava

(Vigors, 1831)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis banyumas

Bergniltava

(Horsfield, 1821)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis lemprieri

Palawanniltava

(Sharpe, 1884)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis superbus

Borneose Niltava

Stresemann, 1925

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis caerulatus

Breedsnavelniltava

(Bonaparte, 1857)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis turcosus

Maleise Niltava

Bruggemann, 1877

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis tickelliae

Tickells Niltava

Blyth, 1843

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis rufigastra

Mangroveniltava

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cyornis omissus

Sulawesiniltava

(Hartert, 1896)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Muscicapella hodgsoni

Dwergniltava

(Moore, 1854)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Culicicapa ceylonensis

Grijskopvliegenvanger

(Swainson, 1820)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Culicicapa helianthea

Kanarievliegenvanger

(Wallace, 1865)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Horizorhinus dohrni

Dohrns Lijstertimalia

(Hartlaub, 1866)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Pogonocichla stellata

Sterrepaapje

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Swynnertonia swynnertoni

Swynnertons Sterrepaapje

(Shelley, 1906)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Stiphrornis erythrothorax

Bosakalat

Hartlaub, 1855

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Stiphrornis sanghensis

Sanghaäkalat

Beresford & Cracraft, 1999

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Stiphrornis gabonensis

Gabonakalat

Beresford & Cracraft, 1999

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Stiphrornis xanthogaster

Oostelijke Akalat

Beresford & Cracraft, 1999

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia poensis

Alexanders Akalat

(Alexander, 1903)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia bocagei

Bocage's Janfrederik

(Finsch & Hartlaub, 1870)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia cyornithopsis

Kongoakalat

(Sharpe, 1901)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia aequatorialis

Jacksons Akalat

(Jackson, 1906)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia sharpei

Sharpe's Akalat

(Shelley, 1903)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia aurantiithorax

Rubehoakalat

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia gunningi

Blauwvleugelakalat

Haagner, 1909

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia gabela

Gabelaäkalat

(Rand, 1957)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia montana

Usumbarajjanfrederik

(Reichenow, 1907)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Sheppardia lowei

Iringajanfrederik

(Grant & Mackworth-Praed, 1941)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Erithacus rubecula

Roodborst

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Erithacus akahige

Japanse Roodborst

(Temminck, 1835)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Erithacus komadori

Ryukyuroodborst

(Temminck, 1835)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia sibilans

Snornachtegaal

(Swinhoe, 1863)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia luscinia

Noordse Nachtegaal

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia megarhynchos

Nachtegaal

(Brehm, C.L., 1831)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia calliope

Roodkeelnachtegaal

(Pallas, 1776)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia pectoralis

Zwartborstnachtegaal

(Gould, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia svecica

Blauwborst

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia ruficeps

Roodkopnachtegaal

(Hartert, 1907)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia obscura

Zwartkeelnachtegaal

(Berezowski & Bianchi, 1891)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia pectardens

Pere Davids Nachtegaal

(David, 1877)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia brunnea

Oranje Nachtegaal

(Hodgson, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Luscinia cyane

Blauwe Nachtegaal

(Pallas, 1776)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Tarsiger cyanurus

Blauwstaart

(Pallas, 1773)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Tarsiger chrysaeus

Goudstaart

Hodgson, 1845

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Tarsiger indicus

Indische Blauwstaart

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Tarsiger hyperythrus

Roodborstblauwstaart

(Blyth, 1847)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Tarsiger johnstoniae

Taiwanblauwstaart

(Ogilvie-Grant, 1906)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Irania gutturalis

Perzische Roodborst

(Guerin-Meneville, 1843)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha isabellae

Kameroenjanfrederik

Gray, G.R., 1862

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha archeri

Archers Janfrederik

Sharpe, 1902

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha anomala

Bruinflankjanfrederik

(Shelley, 1893)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha caffra

Kaapse Lawaaimaker

(Linnaeus, 1771)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha humeralis

Witkeellawaaimaker

(Smith, A., 1836)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha cyanocampter

Blauwschouderlawaaimaker

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha polioptera

Grijsvleugeljanfrederik

Reichenow, 1892

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha semirufa

Ruppells Lawaaimaker

(Ruppell, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossyphicula roberti

Witbuikakalat

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha heuglini

Witbrauwlawaaimaker

Hartlaub, 1866

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha natalensis

Roodkaplawaaimaker

Smith, A., 1840

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha dichroa

Choristerlawaaimaker

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha heinrichi

Rands Lawaaimaker

Rand, 1955

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha niveicapilla

Witkruinlawaaimaker

(Lafresnaye, 1838)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cossypha albicapilla

Schubkaplawaaimaker

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Xenocopsychus ansorgei

Holenlawaaimaker

Hartert, 1907

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cichladusa arquata

Zambesipalmlijster

Peters, W., 1863

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cichladusa ruficauda

Gabonpalmlijster

(Hartlaub, 1857)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cichladusa guttata

Gevlekte Palmlijster

(Heuglin, 1862)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas leucosticta

Boswaaierstaart

(Sharpe, 1883)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas quadrivirgata

Streepkopwaaierstaart

(Reichenow, 1879)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas barbata

Baardwaaierstaart

(Hartlaub & Finsch, 1870)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas signata

Bruine Waaierstaart

(Sundevall, 1850)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas hartlaubi

Bruinrugwaaierstaart

(Reichenow, 1891)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas leucophrys

Witbrauwwaaierstaart

(Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas galactotes

Rosse Waaierstaart

(Temminck, 1820)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas paena

Kalahariwaaierstaart

(Smith, A., 1836)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas coryphaeus

Karoowaaierstaart

(Lesson, 1831)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercotrichas podobe

Zwarte Waaierstaart

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Namibornis herero

Herorotapuit

(Meyer de Schauensee, 1932)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Copsychus sechellarum

Seychellenlijster

Newton, A., 1865

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Copsychus albospecularis

Madagaskardayallijster

(Eydoux & Gervais, 1836)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Copsychus saularis

Dayallijster

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Copsychus malabaricus

Shamalijster

(Scopoli, 1786)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Copsychus stricklandii

Witkruinshamalijster

Motley & Dillwyn, 1855

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Copsychus luzoniensis

Witbauwshamalijster

(Kittlitz, 1832)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Copsychus niger

Zwarte Dayallijster

(Sharpe, 1877)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Copsychus cebuensis

Cebushamalijster

(Steere, 1890)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Trichixos pyrropyga

Vuurstaartshamalijster

Lesson, 1839

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicoloides fulicata

Indisch Paapje

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus alaschanicus

Tibetaanse Roodstaart

(Prjevalsky, 1876)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus erythronota

Evermans Roodstaart

(Eversmann, 1841)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus caeruleocephalus

Blauwkoproodstaart

Vigors, 1831

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus ochruros

Zwarte Roodstaart

(Gmelin, S.G., 1774)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus phoenicurus

Gekraagde Roodstaart

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus hodgsoni

Veldroodstaart

(Moore, 1854)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus schisticeps

Witkeelroodstaart

(Gray, G.R., 1846)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus auroreus

Spiegelroodstaart

(Pallas, 1776)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus moussieri

Diadeemroodstaart

(Olphe-Galliard, 1852)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus erythrogaster

Witkruinroodstaart

(Guldenstadt, 1775)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Phoenicurus frontalis

Himalajaroodstaart

Vigors, 1832

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Chaimarrornis leucocephalus

Witkopwaterroodstaart

(Vigors, 1831)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhyacornis fuliginosus

Grijze Waterroodstaart

(Vigors, 1831)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Rhyacornis bicolor

Filippijnse Waterroodstaart

(Ogilvie-Grant, 1894)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Hodgsonius phaenicuroides

Witbuikroodstaart

(Gray, G.R., 1846)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cinclidium leucurum

Witstaartcallene

(Hodgson, 1845)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cinclidium diana

Soendacallene

(Lesson, 1832)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cinclidium frontale

Blauwvoorhoofdcallene

Blyth, 1842

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Grandala coelicolor

Grandala

Hodgson, 1843

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Enicurus scouleri

Kleine Vorkstaart

Vigors, 1832

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Enicurus velatus

Dwergvorkstaart

Temminck, 1822

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Enicurus ruficapillus

Roodkapvorkstaart

Temminck, 1832

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Enicurus immaculatus

Zwartrugvorkstaart

(Hodgson, 1836)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Enicurus schistaceus

Grijsrugvorkstaart

(Hodgson, 1836)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Enicurus leschenaulti

Witkruinvorkstaart

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Enicurus maculatus

Gevlekte Vorkstaart

Vigors, 1831

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cochoa purpurea

Purpercochoa

Hodgson, 1836

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cochoa viridis

Groene Cochoa

Hodgson, 1836

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cochoa beccarii

Sumatraanse Cochoa

Salvadori, 1879

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cochoa azurea

Javaanse Blauwe Cochoa

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola rubetra

Paapje

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola macrorhyncha

Woestijnpaapje

(Stoliczka, 1872)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola insignis

Hodgsons Paapje

Gray, G.R., 1846

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola dacotiae

Canarische Roodborsttapuit

(Meade-Waldo, 1889)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola torquata

Roodborstapuit

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola tectes

Réunionroodborsttapuit

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola leucura

Witstaartroodborsttapuit

(Blyth, 1847)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola aethiops

Zwarte Paapje

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola axillaris

Afrikaanse Roodborsttapuit

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola maura

Aziatische Roodborsttapuit

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola caprata

Zwarte Roodborsttapuit

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola jerdoni

Jerdons Paapje

(Blyth, 1867)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola ferrea

Grijs Paapje

Gray, G.R., 1846

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Saxicola gutturalis

Timorpaapje

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe leucopyga

Witkruintapuit

(Brehm,CL, 1855)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe monacha

Monnikstapuit

(Temminck, 1825)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe alboniger

Hume's Tapuit

(Hume, 1872)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe bifasciata

Streeptapuit

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe leucura

Zwarte Tapuit

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe monticola

Bergtapuit

Vieillot, 1818

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe phillipsi

Somalische Tapuit

(Shelley, 1885)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe oenanthe

Tapuit

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe lugens

Rouwtapuit

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe lugentoides

Arabische Tapuit

(Seebohm, 1881)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe lugubris

Rüppells Tapuit

(Ruppell, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe finschii

Finsch' Tapuit

(Heuglin, 1869)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe picata

Picatatapuit

(Blyth, 1847)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe moesta

Roodstuittapuit

(Lichtenstein, 1823)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe hispanica

Blonde Tapuit

(Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe pleschanka

Bonte Tapuit

(Lepechin, 1770)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe cypriaca

Cyprische Tapuit

(Homeyer, 1884)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe xanthoprymna

Roodstaarttapuit

(Ehrenberg, 1833)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe deserti

Woestijntapuit

(Temminck, 1825)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe pileata

Aardtapuit

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe isabellina

Isabeltapuit

(Temminck, 1829)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe bottae

Bruinborsttapuit

(Bonaparte, 1854)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Oenanthe heuglini

Heuglins Tapuit

(Finsch & Hartlaub, 1870)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercomela sinuata

Vlaktespekvreter

(Sundevall, 1858)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercomela schlegelii

Karoospekvreter

(Wahlberg, 1855)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercomela tractrac

Woestijnspekvreter

(Wilkes, 1817)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercomela familiaris

Roodstaartspekvreter

(Stephens, 1826)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercomela scotocerca

Bruinstaart

(Heuglin, 1869)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercomela fusca

Bruine Rotsspekvreter

(Blyth, 1851)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercomela dubia

Roetspekvreter

(Blundell & Lovat, 1899)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercomela melanura

Zwartstaart

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Cercomela sordida

Tanzaniaanse Spekvreter

(Ruppell, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myrmecocichla tholloni

Kongomiertapuit

(Oustalet, 1886)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myophoneus blighi

Sri Lankafluitlijster

(Holdsworth, 1872)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myophoneus caeruleus

Blauwe Fluitlijster

(Scopoli, 1786)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myophoneus glaucinus

Soendafluitlijster

(Temminck, 1823)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myophoneus horsfieldii

Malabarfluitlijster

Vigors, 1831

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myophoneus insularis

Formosafluitlijster

Gould, 1862

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myophoneus melanurus

Glanzende Fluitlijster

(Salvadori, 1879)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myophoneus robinsoni

Maleise Fluitlijster

Ogilvie-Grant, 1905

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myrmecocichla nigra

Zwarte Miertapuit

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myrmecocichla aethiops

Bruine Miertapuit

Cabanis, 1850

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myrmecocichla albifrons

Witkapmiertapuit

(Ruppell, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myrmecocichla arnotti

Arnotmiertapuit

(Tristram, 1869)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myrmecocichla formicivora

Kaapse Miertapuit

(Vieillot, 1818)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Myrmecocichla melaena

Ruppells Miertapuit

(Ruppell, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Thamnolaea cinnamomeiventris

Roodbuikkliftapuit

(Lafresnaye, 1836)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Thamnolaea coronata

Witnekkliftapuit

Reichenow, 1902

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Thamnolaea semirufa

Witvleugelkliftapuit

(Ruppell, 1837)

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Pinarornis plumosus

Steenspringer

Sharpe, 1876

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis zelandica

Vanuatupurperspreeuw

(Quoy & Gaimard, 1830)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis santovestris

Bergpurperspreeuw

Harrisson & Marshall, 1937

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis pelzelni

Ponapepurperspreeuw

Finsch, 1876

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis atrifusca

Samoapurperspreeuw

(Peale, 1848)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis corvina

Kusaiespreeuw

(Kittlitz, 1833)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis mavornata

Raiateaspreeuw

Buller, 1887

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis cinerascens

Rarotongapurperspreeuw

Hartlaub & Finsch, 1871

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis tabuensis

Polynesische Purperspreeuw

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis striata

Dikbekpurperspreeuw

(Gmelin, 1788)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis fusca

Bruine Purperspreeuw

Gould, 1836

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis opaca

Micronesische Purperspreeuw

(Kittlitz, 1833)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis crassa

Tanimbarpurperspreeuw

(Sclater, P.L., 1883)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis cantoroides

Opheuspurperspreeuw

(Gray, G.R., 1862)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis feadensis

Atolpurperspreeuw

(Ramsay, E.P., 1882)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis insularis

Rennell Eilandpurperspreeuw

Mayr, 1931

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis grandis

Grote Purperspreeuw

(Salvadori, 1881)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis dichroa

San Cristobalpurperspreeuw

(Tristram, 1895)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis mysolensis

Molukse Purperspreeuw

(Gray, G.R., 1862)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis minor

Kleine Purperspreeuw

(Bonaparte, 1850)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis panayensis

Maleise Purperspreeuw

(Scopoli, 1786)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis metallica

Violette Purperspreeuw

(Temminck, 1824)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis magna

Langstaartpurperspreeuw

(Schlegel, 1871)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis mystacea

Mimikappurperspreeuw

(Ogilvie-Grant, 1911)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Aplonis brunneicapilla

Witoogpurperspreeuw

(Danis, 1938)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Poeoptera stuhlmanni

Stuhlmanns Spreeuw

(Reichenow, 1893)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Poeoptera kenricki

Kenricks Spreeuw

Shelley, 1894

PASSERIFORMES

Sturnidae

Poeoptera lugubris

Spitsstaartspreeuw

Bonaparte, 1854

PASSERIFORMES

Sturnidae

Grafisia torquata

Witkraagspreeuw

(Reichenow, 1909)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus walleri

Wallers Spreeuw

(Shelley, 1880)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus nabouroup

Vaalvleugelspreeuw

(Daudin, 1800)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus tristramii

Tristrams Spreeuw

(Sclater, P.L., 1858)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus morio

Roodvleugelspreeuw

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus blythii

Somalische Spreeuw

(Hartlaub, 1859)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus frater

Socotraspreeuw

(Sclater & Hartlaub, 1881)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus fulgidus

Kastanjevleugelspreeuw

Hartlaub, 1849

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus tenuirostris

Kaneelvleugelspreeuw

(Ruppell, 1836)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus albirostris

Witsnavelspreeuw

(Ruppell, 1836)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Onychognathus salvadorii

Borstelkruinspreeuw

(Sharpe, 1891)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Coccycolius iris

Emeraldspreeuw

Oustalet, 1879

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis cupreocauda

Koperstaartglansspreeuw

(Hartlaub, 1857)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis purpureiceps

Puperkopglansspreeuw

(Verreaux & Verreaux, 1851)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis corruscus

Zwartbuikglansspreeuw

Nordmann, 1835

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis purpureus

Purperglansspreeuw

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis nitens

Roodschouderglansspreeuw

(Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis chalcurus

Bronsstaartglansspreeuw

Nordmann, 1835

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis chalybaeus

Groenstaartglansspreeuw

Ehrenberg, 1828

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis chloropterus

Blauwoorglansspreeuw

Swainson, 1838

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis acuticaudus

Pijlstaartglansspreeuw

(Bocage, 1869)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis splendidus

Prachtglansspreeuw

(Vieillot, 1822)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis ornatus

Principeglansspreeuw

(Daudin, 1800)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis australis

Grote Glansspreeuw

(Smith, A., 1836)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis mevesii

Meve's Langstaartglansspreeuw

(Wahlberg, 1856)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis caudatus

Groene Langstaartglansspreeuw

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis purpuropterus

Blauwe Langstaartglansspreeuw

Ruppell, 1845

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis superbus

Driekleurige Glansspreeuw

Ruppell, 1845

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis pulcher

Roodbuikglansspreeuw

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis shelleyi

Shelley's Glansspreeuw

(Sharpe, 1890)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Lamprotornis hildebrandti

Hildebrandts Glansspreeuw

(Cabanis, 1878)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Cinnyricinclus sharpii

Sharpe's Spreeuw

(Jackson, 1898)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Cinnyricinclus femoralis

Abbotts Spreeuw

(Richmond, 1897)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Cinnyricinclus leucogaster

Amethistspreeuw

(Boddaert, 1783)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Speculipastor bicolor

Spiegelspreeuw

Reichenow, 1879

PASSERIFORMES

Sturnidae

Neocichla gutturalis

Witvleugelspreeuw

(Bocage, 1871)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Spreo fischeri

Fischers Glansspreeuw

(Reichenow, 1884)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Spreo bicolor

Tweekleurige Glanspreeuw

(Gmelin, 1789)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Spreo albicapillus

Witkruinglansspreeuw

Blyth, 1856

PASSERIFORMES

Sturnidae

Cosmopsarus regius

Koningsglanspreeuw

Reichenow, 1879

PASSERIFORMES

Sturnidae

Cosmopsarus unicolor

Grijze Glansspreeuw

Shelley, 1881

PASSERIFORMES

Sturnidae

Saroglossa aurata

Madagaskarspreeuw

(Muller, P.L.S., 1776)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Saroglossa spiloptera

Marmerspreeuw

(Vigors, 1831)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Creatophora cinerea

Lelspreeuw

(Meuschen, 1787)

PASSERIFORMES

Sturnidae

Necropsar rodericanus

Rodriguezspreeuw

Slater, 1879

PASSERIFORMES

Sturnidae

Fregilupus varius

Reuniónspreeuw

(Boddaert, 1783)

Bedankt voor het bezoeken van deze pagina met vogels observeren en namen ## 6001 - 7000.

 

 

NATURE WORLDWIDE is the official website of the World Institute for Conservation and Environment, WICE. It is an integrated network of web sites dealing with different topics on nature, nature conservation and natural resources management. Read here why we created Nature Worldwide. Our Methodology explains how we produced our information. Our Web Map helps you find your way in the website and the sitemap has all pages. We made this website out of passion for conservation. We spent our own salaries and free time to gather the information and publish it on these websites, in total valuing hundreds of thousands of dollars of professional time. Nobody pays us to do this. We simply want to contribute to conservation. If you appreciate our work, PLEASE visit our site Adopt A Ranger and see how you can make a difference for conservation most effectively: By paying one day of the salary of a ranger, you will make a difference in conserving the lives of thousands of birds, other critters and entire forests. Check our sitemap. Enjoy!